Genealogie van Michiel Claesz
 
I.1
Michiel Claesz, geboren circa 1370.
Gehuwd met Godelt NN.
Uit dit huwelijk:

II.1
Huych Michielsz van der Meer, heemraad, geboren circa 1397, zoon van Michiel Claesz (zie I.1) en Godelt NN.
Gehuwd met Meijne NN.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriaen (Huychensz?) (zie III.1).

III.1
Adriaen (Huychensz?) van der Meer, geboren circa 1428, zoon van Huych Michielsz van der Meer (zie II.1) en Meijne NN.
Kind:
1.
Dirck Adriaensz (zie IV.1).

IV.1
Dirck Adriaensz van der Meer, gezworene en ambachtsbewaarder te Zevenhuizen, geboren circa 1457, zoon van Adriaen (Huychensz?) van der Meer (zie III.1).
Kinderen:
1.
Pieter Dircksz (zie V.1).
2.

V.1
Pieter Dircksz van der Meer, gegoed in de Swanlaspolder te Zevenhuizen, geboren circa 1487, zoon van Dirck Adriaensz van der Meer (zie IV.1).
Kinderen:
1.
Pieter Pietersz (zie VI.1).
2.
Dirck Pietersz, geboren circa 1512. Stamvader van de Schiedamse Vermeer's.
Gehuwd met Annetgen NN.

V.2
Jan Dircksz Vermeer, geboren circa 1498. Stamvader van de Brielse Vermeer's, zoon van Dirck Adriaensz van der Meer (zie IV.1).
Gehuwd met NN (Leendertsdr?).
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Jansz, ambachtsbode, schotvanger en secretaris van Zevenhuizen, subst.schout, collecteur lastgeld van Rijnland, geboren circa 1544, overleden in 1636.
Gehuwd met Appolonia Ariensdr.

VI.1
Pieter Pietersz van der Meer, geboren circa 1508, zoon van Pieter Dircksz van der Meer (zie V.1).
Kind:
1.
Frans Pieters (zie VII.1).

VII.1
Frans Pieters van der Meer, woont in Bleiswijk; ambachtsbewaarder te Zevenhuizen, geboren circa 1533, overleden voor 1594, zoon van Pieter Pietersz van der Meer (zie VI.1).
Gehuwd met Ariaentge Claesdr, overleden circa 1580.
Uit dit huwelijk:
1.
Pouwel Fransz (zie VIII.1).

VIII.1
Pouwel Fransz van der Meer, geboren circa 1563, overleden voor 1623, eigenaar van een stuk land in de polder van de Clapmolen te Bleiswijk, zoon van Frans Pieters van der Meer (zie VII.1) en Ariaentge Claesdr.
Gehuwd circa 1585 met Maritgen Cornelisdr, overleden voor 1623, dochter van Cornelis Goossens.
Uit dit huwelijk:

IX.1
Cornelis Pouwelsz Vermeer, welgeboren man van Delfland, wonende te Klapwijk, later te Catwijk onder Pijnacker, ambachtsbewaarder, gezworene en achtman van Pijnacker, bezitter van land in de Overbuurt van Bleiswijk, geboren circa 1592 te Bleiswijk, overleden <2‑4‑1669. Op 11-5-1639 compareert Jan Gerritsz van den Broeck wonende te 's Gravenhage, oom en bloedvoogd van vaderszijde en in deze vervangende en hem sterk makende voor Cornelis Crijnen Coen, wonende tot Cralingen, oom en bloedvoogd van moederszijde over de nagelaten kinderen van Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr beide zaliger lest gewoond hebbende en overleden tot Rijswijk, item Bartholomeeus Jacobsz van den Broeck en Jacob Jacobsz van den Broeck, meerderjarige mitsgaders Gerrit Jacobsz van den Broekck en Jan Antonisz Hoijel als getrouwd hebbende Maritgen Jacobsdr van den Broeck minderjarige kinderen en erfgenamen van voorziene Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr, en zij compareren bekenden volgens zekere beschreven verkoopvoorwaarden d.d. 13-4-1639 in het openbaar verkocht te hebben aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwonende buurman, een stukje land gelegen achter Catwijck in Pijnacker.
Op 11-5-1639 compearrert Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwonende buurman en bekende uit koop van een stukje land gelegen achter Catwijck in Pijnacker schuldig te wezen aan de vier nagelaten kinderen van Jacob Gerritsz van den Broeck en Claesgen Jansdr beide zaliger lest gewoond hebbende en overleden zijnde tot Rijswijk de som van 666 Carolusgulden [ONA Pijnacker, inv 19, fol 99+100v]
28-11-1642 Cornelis Pouwelsz Vermeer belender van een stuk grond gelegen in Catwijck onder Pijnacker [ONA Pijnacker, inv 19, fol 178]
Op 25-1-1646 compareert Jeroen Heijnricxsz van der Mij als man en voogd van Claesgen Philipsdr van Pijnacker en heeft volgens zekere beschreven voorwaarden op 25-1-1646 binnen de stad Delft in het openbaar verkocht aan Cornelis Pouwelsz Vermeer onze inwoner, een kamp patrimoniaal land gelegen voor Catwijck in Pijnacker aan de Clemmenscade, groot 2 morgen 4 hond (meting door Johan van Beest augustus 1641), compareert voor zijn huisvrouw bij vrijwillige scheiding tegen Annetgen Philipsdr van Pijnacker haar zuster toegevoegd, en haar luiden gezamenlijk bij scheiding tegen haar medeerfgenamen aangekomen uit de boedel van Arijaentgen Philipsdr weduwe was en boedelhoudster gebleven van zaliger Adrijaen Michielsz van Pijnacker, grootvader en grootmoeder van vaderszijde [ONA Pijnacker, inv 19 fol 272v]
, zoon van Pouwel Fransz van der Meer (zie VIII.1) en Maritgen Cornelisdr.
Ondertrouwd voor 1617 met Claesje Cornelisdr Buytenwech, gedoopt op 23‑06‑1591 te Berkel, overleden >2‑4‑1669, dochter van Cornelis Pietersz Buytenwech, gezworene van Berkel 1600, en Ariaentgen Pouwelsdr.
Uit dit huwelijk:
1.
Paulus Cornelisse, geboren circa 1618 te Pijnacker.
Ondertrouwd op 18‑10‑1637 te Zevenhuizen, gehuwd voor de kerk te Pijnacker? Echtgenote is Jannetge Jacobs Matroos, geboren circa 1618 te Zevenhuizen.
2.

X.3
Cornelis Cornelisz Vermeer, bouwman in Catwijck onder Pijnacker, heilige geestmeester in Pijnacker, gedoopt op 12‑05‑1630 te Zoetermeer (getuige(n): sijn huijsvrouw), overleden te Catwijck (Pijnacker) op 51-jarige leeftijd, begraven op 18‑07‑1681 te Zoetermeer, zoon van Cornelis Pouwelsz Vermeer (zie IX.1) en Claesje Cornelisdr Buytenwech.
Ondertrouwd (1) op 25‑02‑1652 te Delft? Echtgenote is Ariaentge Bruijnen Valckenburgh, 21 jaar oud, gedoopt op 27‑11‑1630 te Delft (oude kerk) (getuige(n): Cornelis Claesz, Jan Cornelisz, Geertgen Jacobs, Diwertgen Cornelis), overleden 1672‑1680 te Katwijck (Pijnacker), dochter van Bruijn Cornelisz Valckenburgh, landbouwer te Delfgauw, later te Den Hoorn en na 1650 te De Lier, en Maritge Claesdr Langelaan.
Ondertrouwd (2) op 03‑02‑1680 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op 49-jarige leeftijd op 26‑02‑1680 te Berkel met Grietje Jansdr van der Ende, geboren te Pijnacker. {Zij is later ondertrouwd op 15‑04‑1682 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op 03‑05‑1682 te Pijnacker met Samuel Leenderts van der Zijde, geboren te Berkel.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Pouwels Cornelisz, gedoopt op 22‑06‑1653 te Pijnacker (getuige(n): Pouwels Cornelisz, Claesjen Cornelis), overleden voor 1654.
2.
Paulus Cornelisz (zie XI.2).
3.
Arij Cornelisz (zie XI.4).
4.
Maartje Cornelisdr, gedoopt op 09‑03‑1657 te Zoetermeer.
Ondertrouwd circa 1682 te Rozenburg met Willem Jansz Moerman, bouwman, dijk- en rijswerker, gedoopt op 28‑11‑1660 te Rozenburg, overleden na 1727, zoon van Jan Willemsz Moerman, bouwman, schepen van Rozenburg en Blankenburg (1666-1685), medeschepen van Zwartewaal, en Willempje Pauwelsdr Hoogendijck.
5.
Pieter Cornelisse (zie XI.8).
6.
Ariaantje Cornelisdr, gedoopt op 21‑08‑1666 te Zoetermeer, begraven op 05‑04‑1726 te Pijnacker op 59-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 04‑04‑1692 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 20‑04‑1692 te Nootdorp met Alewijn Matthijsz Maan, 26 jaar oud, gedoopt op 03‑05‑1665 te Kethel, begraven op 25‑05‑1725 te Pijnacker op 60-jarige leeftijd, zoon van Matthijs Alewijnsz Maan, schepen van Spaland, en Jannetge Jacobs Westerkerck.
7.
Bruijn Cornelisz, gedoopt op 29‑09‑1669 te Pijnacker (getuige(n): Cornelis Pouvelsz, Huisvrouw van).
Ondertrouwd op 16‑03‑1709 te Delft (oude kerk), gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 01‑04‑1709 te Delft met Jannetge Ariens de Hooch.
8.
Claesje Cornelisdr, gedoopt op 06‑07‑1672 te Pijnacker (getuige(n): Maertjen Jacobs), begraven op 27‑08‑1749 te Maasland op 77-jarige leeftijd, aangifte 25-8-1749, impost ƒ3,-,-.
Gehuwd voor de kerk feb 1695 te Delft (gasthuiskerk) met Arij Cornelisse Groenheijde, bouwman te Pijnacker, gedoopt op 27‑12‑1665 te Nootdorp (getuige(n): Jannetge (Leenderts?) de Hoog), begraven op 31‑12‑1723 te Pijnacker op 58-jarige leeftijd.

XI.2
Paulus Cornelisz Vermeer, gedoopt op 23‑08‑1654 te Pijnacker (getuige(n): Cornelis Pouwelsz), zoon van Cornelis Cornelisz Vermeer (zie X.3) en Ariaentge Bruijnen Valckenburgh.
Ondertrouwd op 12‑11‑1683 te Pijnacker met Maertjen Gerrits van der Chijs.
Uit dit huwelijk:
1.
Ariaentgen, gedoopt op 23‑04‑1684 te Pijnacker (getuige(n): Ariaentgen Cornelis Vermeer).
Ondertrouwd op 24‑03‑1708 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 09‑04‑1708 te Pijnacker met Jacob Olijrook.
2.
Aeghjen, gedoopt op 15‑07‑1685 te Pijnacker (getuige(n): Ariaentgen Cornelis Vermeer).
Ondertrouwd op 26‑11‑1706 te Pijnacker, weduwnaar, jonge dochter van Pijnacker met Cornelis Arisz Groeneweegen.
3.
Cornelis Paulusz (zie XII.5).
4.
Jan, gedoopt op 17‑10‑1688 te Pijnacker (getuige(n): Adriaentje Cornelis Vermeer), overleden voor 1694.
5.
Jannetje, gedoopt op 17‑09‑1690 te Pijnacker (getuige(n): Claasje Claas Langelaen).
6.
Jan Paulsz (zie XII.9).
7.
Bruijn, gedoopt op 09‑12‑1696 te Pijnacker (getuige(n): Ariaentje Cornelis, Claasje Cornelis, Neeltje Cornelis).
8.
Gerrit, gedoopt op 09‑12‑1696 te Pijnacker (getuige(n): Ariaentje Cornelis, Claasje Cornelis, Neeltje Cornelis).
9.
Marijtje, gedoopt op 09‑12‑1696 te Pijnacker (getuige(n): Ariaentje Cornelis, Claasje Cornelis, Neeltje Cornelis).
Ondertrouwd op 01‑11‑1721 te Overschie, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 16‑11‑1721 te Overschie met Arij Dirksz van Noort, geboren circa 1695 te Overschie.

XI.4
Arij Cornelisz Vermeer, zeepziedersknecht, gedoopt op 18‑03‑1656 te Zoetermeer (getuige(n): Maertje Cornelisse en Cornelis Maertensz). Arie Vermeer Elst, begraven op 23‑12‑1746 te Delft (oude kerk) op 90-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Cornelisz Vermeer (zie X.3) en Ariaentge Bruijnen Valckenburgh.
Ondertrouwd op 15‑10‑1695 te Delft (nieuwe kerk), gehuwd voor de kerk op 39-jarige leeftijd op 06‑11‑1695 te Delft met Annetje Jans van Belonje (Belonie, Bolonje), 27 jaar oud, gedoopt op 04‑10‑1668 te Delft (nieuwe kerk) (getuige(n): Benjamijn Jansz, Neeltje Beeck, Catarina Beeck), dochter van Jan Jansz van Bolonie, timmerman, en Neeltge Benjamijns Beeck.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Ariens (zie XII.16).
2.
Ariaantie, gedoopt op 03‑10‑1697 te Delft (nieuwe kerk) (getuige(n): Bruin Vermeer, Arijaantie Vermeer, Klaasie Vermeer).
3.
Cornelis, gedoopt op 01‑02‑1699 te Delft (oude kerk) (getuige(n): Arij Cornelis Groen, Claasje Vermeer), begraven op 16‑11‑1699 te Delft (oude kerk), 288 dagen oud.
4.
Cornelis (zie XII.20).
5.
Benjamin, gedoopt op 25‑10‑1702 te Delft (oude kerk) (getuige(n): Pieter Goesee, Elisabet van Belonje, Catrina van Belonje).
Gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 15‑10‑1741 te Zevenhuizen met Elizabeth Bruijnswijk.
6.
Adrijaen, gedoopt op 15‑07‑1704 te Delft (oude kerk) (getuige(n): Wilm Meerman, Marija Vermeer), begraven op 02‑09‑1704 te Delft (oude kerk), 49 dagen oud.
7.
Aderijaen, gedoopt op 19‑01‑1707 te Delft (oude kerk) (getuige(n): Bruijn Vermeer, Maartie Vermeer), begraven op 18‑07‑1707 te Delft (oude kerk), 180 dagen oud.
8.
Arijaantie, gedoopt op 05‑12‑1708 te Delft (oude kerk) (getuige(n): Willem Moorman, Maartie Vermeer).
9.
Neeltie, gedoopt op 25‑05‑1710 te Delft (oude kerk) (getuige(n): Pieter Goesee, Katrina van Belonije).
10.
Maarte, gedoopt op 05‑07‑1712 te Delft (oude kerk) (getuige(n): Willem Moerman, Maarte Vermeer).

XI.8
Pieter Cornelisse Vermeer, gedoopt op 21‑12‑1659 te Pijnacker (getuige(n): Sara Jans), zoon van Cornelis Cornelisz Vermeer (zie X.3) en Ariaentge Bruijnen Valckenburgh.
Ondertrouwd (1) op 19‑05‑1690 te Pijnacker met Ariaentje Hendriks Geerloff, geboren circa 1665 te Pijnacker? Overleden voor 1696.
Ondertrouwd (2) op 14‑01‑1696 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 29‑01‑1696 te Pijnacker met Neeltje Cornelis Pijnacker, geboren circa 1667.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Ariaentjen, gedoopt op 23‑07‑1690 te Pijnacker (getuige(n): Ariaentjen Cornelisse Vermeer), overleden voor 1692.
2.
Ariaentje Pieters, gedoopt op 20‑01‑1692 te Pijnacker (getuige(n): Ariaentje Cornelisse Vermeer).
Gehuwd met Dirk Ariensz Robol, geboren circa 1692.
3.
Marijtje Pieterse, gedoopt op 14‑02‑1694 te Pijnacker (getuige(n): Geertje Huijbregts de Bije).
Gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 09‑02‑1721 te Zoetermeer met Cornelis Pietersz Klok.

XII.5
Cornelis Paulusz Vermeer, gedoopt op 08‑12‑1686 te Pijnacker (getuige(n): Jacomina Baldus), zoon van Paulus Cornelisz Vermeer (zie XI.2) en Maertjen Gerrits van der Chijs.
Ondertrouwd op 14‑04‑1724 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 06‑05‑1724 te Pijnacker met Sara Mighiels van Vreeswijk, 29 jaar oud, gedoopt op 20‑05‑1694 te Pijnacker (getuige(n): Ariaentje Ariens Bovenwater), dochter van Michel Damen van Vreeswijk en Marijtjen Ariens Bovenwater.
Uit dit huwelijk:
1.
Pauls, gedoopt op 04‑02‑1725 te Pijnacker (getuige(n): Ariaantje Paulsz Vermeer), begraven op 10‑03‑1727 te Pijnacker op 2-jarige leeftijd.

XII.9
Jan Paulsz Vermeer, gedoopt op 05‑10‑1694 te Pijnacker (getuige(n): Pleuntje Cornelis Quackesteijn), zoon van Paulus Cornelisz Vermeer (zie XI.2) en Maertjen Gerrits van der Chijs.
Ondertrouwd (1) op 22‑03‑1726 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op 31-jarige leeftijd op 07‑04‑1726 te Pijnacker met Jannetje Ariens van der Tas, overleden voor 1739.
Ondertrouwd (2) op 06‑02‑1739 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op 44-jarige leeftijd op 26‑02‑1739 te Pijnacker met Pietertje Flore Middelkoop, geboren te Heykoop, begraven op 24‑02‑1801 te Pijnacker.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Paulus, gedoopt op 18‑05‑1727 te Pijnacker (getuige(n): Aagje Pauls Vermeer), begraven op 22‑08‑1727 te Pijnacker, 96 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
2.
Florus, gedoopt op 09‑07‑1741 te Pijnacker (getuige(n): Huijbertje Middelkoop), begraven op 20‑10‑1809 te Pijnacker op 68-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 06‑11‑1801 te Pijnacker, gehuwd voor de kerk op 60-jarige leeftijd op 22‑11‑1801 te Pijnacker met Trijntje van der Waal, geboren circa 1736 te Zoetermeer, overleden op 16‑12‑1813 te Pijnacker, dochter van Klaas van der Waal en Steijna Berkel.
3.
Arij, gedoopt op 30‑09‑1742 te Pijnacker (getuige(n): Annetje van der Tas).
4.
Marija, gedoopt op 01‑02‑1744 te Pijnacker (getuige(n): Marija Vermeer), begraven op 20‑03‑1797 te Pijnacker op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd met Arij Bruijnsz Groenheiden, gedoopt op 18‑07‑1733 te Pijnacker, begraven op 17‑11‑1775 te Pijnacker op 42-jarige leeftijd, zoon van Bruijn Ariens Groenheijde, gezworene van Pijnacker, en Barbara Ariens Hoflandt.

XII.16
Jan Ariens Vermeer, het geboortejaar werd in sommige geneaologiën ook wel bepaald op circa 1691 en dat werd afgeleid van de melding dat Jan in augustus 1747 behoort tot de weerbare mannen van De Lier en dan 56 jaar is. Een doopdatum in 1691 is tot nu toe nog niet gevonden. Dat Jan de zoon is van Arij Cornelisz en Annetje van Bologne die in 1717 trouwt met Grietje Ariens is vrijwel zeker, omdat daarmee ook de vernoemingen kloppen. De naam Benjamin komt dan van de grootvader van zijn moeder Annetie Jans van Belonje. Ook is er een Annetje Jans getuige bij de doop van Cornelis en een Annetje bij de doop van Benjamin, twee van zijn kinderen. De enige verklaring voor het verschil in leeftijd is dat Jan een te hoge leeftijd heeft opgegeven om zo vroeg mogelijk niet meer tot de weerbare mannen te behoren. Gedoopt op 06‑06‑1696 te Delft (oude kerk) (getuige(n): Pieter Goezee, Catharina van Belonje, Elisabet van Belonje), begraven op 09‑05‑1764 te De Lier op 67-jarige leeftijd, zoon van Arij Cornelisz Vermeer (zie XI.4) en Annetje Jans van Belonje (Belonie, Bolonje).
Gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 14‑03‑1717 te De Lier met Grietje Ariens Groenewegen, 32 jaar oud, gedoopt op 31‑12‑1684 te De Lier (getuige(n): Heijltje op de Lucht), begraven op 15‑03‑1758 te De Lier op 73-jarige leeftijd, dochter van Arij Teunisz Groenewegen en Stijntje Thomasdr van Staalduijnen.
Uit dit huwelijk:
1.
Arij Jansz, gedoopt op 25‑04‑1717 te De Lier (getuige(n): Magtelt Huge v.d. Spijk), overleden op 09‑12‑1776 te Maasland op 59-jarige leeftijd, begraven op 14‑12‑1776 te De Lier.
Ondertrouwd op 28‑03‑1754 te Maasland, gehuwd voor de kerk op 36-jarige leeftijd op 14‑04‑1754 te Maasland met Geertrui Jacobsdr de Bruijn, begraven op 06‑12‑1754 te Maasland.
2.
Cornelis Jansz (zie XIII.10).
3.
Pieter Jansz, gedoopt op 05‑11‑1720 te De Lier (getuige(n): Trijntje Hugen).
4.
Benjamin Jansz (zie XIII.13).
5.
Teunis Jansz (zie XIII.16).

XII.20
Cornelis Vermeer, gedoopt op 31‑10‑1700 te Delft (nieuwe kerk) (getuige(n): Willem Jansz Meerman, Maartie Vermeer), zoon van Arij Cornelisz Vermeer (zie XI.4) en Annetje Jans van Belonje (Belonie, Bolonje).
Gehuwd met Martijntje Backers.
Uit dit huwelijk:
1.
Arij Cornelisz, gedoopt op 04‑12‑1727 te Bergschenhoek (getuige(n): Annetie Roskam).
2.
Willem Cornelisz, gedoopt op 18‑09‑1729 te Bergschenhoek (getuige(n): Martijntje Abrahams Hofstede).
3.
Anna Cornelisse, gedoopt op 19‑08‑1731 te Bergschenhoek (getuige(n): Anna van Blouje (lees: Bologne)).

XIII.10
Cornelis Jansz Vermeer, gedoopt op 27‑11‑1718 te De Lier (getuige(n): Annetje Jans), begraven op 09‑09‑1785 te De Lier op 66-jarige leeftijd. Begraven in de kerk in het 21e graf, nr 5, grafgeld f8,00. Er is eens geluyd: f0,12. Zoon van Jan Ariens Vermeer (zie XII.16) en Grietje Ariens Groenewegen.
Gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 28‑04‑1743 te De Lier met Engeltje Cornelisse van der Eijk, 22 jaar oud, gedoopt op 20‑10‑1720 te De Lier (getuige(n): Geertje Leenderts Hogendam), begraven op 12‑08‑1789 te De Lier op 68-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Japikse van der Eijk en Aafje Claasse van Buren.
Uit dit huwelijk:
1.
Annetje Cornelisse, gedoopt op 29‑09‑1743 te Naaldwijk, overleden op 27‑10‑1785 te De Lier op 42-jarige leeftijd, begraven op 31‑10‑1785 te De Lier.
Ondertrouwd op 03‑05‑1767 te De Lier met Dirk Hendriksz de Wild, 31 jaar oud, gedoopt op 12‑06‑1735 te De Lier (getuige(n): Maartje Jacobs van Es), begraven op 23‑01‑1801 te De Lier op 65-jarige leeftijd, in de kerk in het 19e graf van nr 15, eens beluid f 0-12-9, 't graf f 9-0-0.
2.
Aafje Cornelisse, gedoopt op 20‑06‑1745 te De Lier (getuige(n): Aafje Klaas van Buur), begraven op 24‑03‑1781 te De Lier op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd met Willem Heesterman.
3.
Grietje Cornelisse, gedoopt op 11‑09‑1746 te De Lier (getuige(n): Maartje Ariens Vermeer), overleden op 04‑08‑1829 te Maasland op 82-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 01‑07‑1785 te Maasland, gehuwd voor de kerk op 38-jarige leeftijd op 14‑07‑1785 te De Lier met Cornelis Jansz Sonnevelt, 30 jaar oud, gedoopt op 16‑02‑1755 te 's-Gravenzande (getuige(n): geen), begraven op 08‑08‑1801 te Maasland op 46-jarige leeftijd, aangifte 6-8-1801, pro Deo, zoon van Johannes Pietersz Sonnevelt, bouwman, en Maertje Jorisdr Biesland.
4.
Marijtje Cornelisse, gedoopt op 01‑09‑1748 te De Lier (getuige(n): Aafje van Buren), overleden op 27‑07‑1798 te Maasland op 49-jarige leeftijd, begraven op 30‑07‑1798 te De Lier.
Ondertrouwd op 10‑05‑1778 te De Lier met Willem Arijsz Oosterlee, 27 jaar oud, gedoopt op 06‑09‑1750 te De Lier (getuige(n): Jannetje Borre), begraven op 12‑12‑1800 te De Lier op 50-jarige leeftijd, zoon van Arij Jorisz Oosterlee en Francina Willemse Borre.
5.
Cornelis Cornelisz, gedoopt op 17‑10‑1751 te De Lier (getuige(n): Lena van der Eijk), overleden op 07‑12‑1814 te De Lier op 63-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 27‑03‑1778 te De Lier, gehuwd voor de kerk op 26-jarige leeftijd op 12‑04‑1778 te De Lier met Magtelt Paulusdr Noordam, 45 jaar oud, gedoopt op 02‑11‑1732 te De Lier, overleden op 08‑05‑1814 te De Lier op 81-jarige leeftijd, dochter van Paulus Centen Noordam en Pieternelletje van der Boom.
6.
Jan Cornelisz (zie XIV.11).
7.
Jacob Cornelisz (zie XIV.13).
8.
Pieter Cornelisz, gedoopt op 25‑12‑1757 te De Lier, begraven op 29‑09‑1809 te Naaldwijk op 51-jarige leeftijd.
Ondertrouwd (1) op 30‑04‑1783 te De Lier met Wijntje Klaasdr van der Lee, 57 jaar oud, gedoopt op 26‑08‑1725 te De Lier (getuige(n): Maartje Daniels), begraven op 03‑04‑1797 te De Lier op 71-jarige leeftijd, sijnde in het water verdronken; begraven in de kerk in het 20e graf van nr 7, eens beluid f 0-12-0, 't graf 8-0-0, dochter van Claas Danielsz van der Lee en Jannetje Jansz Lock. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 31‑01‑1751 te De Lier met Leendert Jansz Stoorvogel, 23 jaar oud, gedoopt op 07‑03‑1727 te De Lier (getuige(n): Neeltje Gerrits Ouwendijk), begraven op 11‑05‑1782 te De Lier op 55-jarige leeftijd.}
Ondertrouwd (2) op 27‑12‑1799 te De Lier, gehuwd voor de kerk op 42-jarige leeftijd op 12‑01‑1800 te De Lier met Jaapje Dirksdr van der Vaart, 35 jaar oud, gedoopt op 04‑03‑1764 te De Lier (getuige(n): Jaapje van der Lee), overleden op 04‑12‑1837 te Maasland op 73-jarige leeftijd. {Zij was eerder gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 06‑05‑1787 te De Lier met Anthonie Gerritsz Vrijeling, 32 jaar oud, gedoopt op 20‑10‑1754 te De Lier (getuige(n): Maria Mars), begraven op 30‑01‑1799 te De Lier op 44-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Frijling (Vrijeling) en Maria Catharina (Trijntje) Jansen Masch (Mars). Zij is later ondertrouwd op 02‑11‑1811 te De Lier, gehuwd voor de kerk op 47-jarige leeftijd op 17‑11‑1811 te De Lier met Hendrik Hogendam.}
9.
Gerrit Cornelisz, gedoopt op 04‑05‑1760 te De Lier (getuige(n): Lena van der Eijk).
10.
Ariaantje, gedoopt op 12‑12‑1762 te De Lier (getuige(n): Neeltje Koole), begraven op 29‑11‑1776 te De Lier op 13-jarige leeftijd.
11.
Claasje Cornelisse, gedoopt op 30‑03‑1766 te De Lier (getuige(n): Maria van Santen), overleden op 31‑08‑1807 te Maasland op 41-jarige leeftijd, begraven op 03‑09‑1807 te Maasland.
Ondertrouwd op 21‑01‑1791 te Maasland, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 06‑02‑1791 te De Lier met Joris Klaasz van der Waal, 37 jaar oud, gedoopt op 27‑05‑1753 te Pijnacker (getuige(n): Geertje van der Waal), overleden op 09‑06‑1820 te Maasland op 67-jarige leeftijd, zoon van Klaas van der Waal en Jannetje Steeneveld.

XIII.13
Benjamin Jansz Vermeer, gedoopt op 19‑10‑1722 te De Lier (getuige(n): Annettje ...), overleden op 05‑01‑1789 te Loosduinen op 66-jarige leeftijd, begraven op 09‑01‑1789 te Loosduinen, zoon van Jan Ariens Vermeer (zie XII.16) en Grietje Ariens Groenewegen.
Gehuwd voor de kerk (1) op 23-jarige leeftijd op 08‑05‑1746 te De Lier met Haasje Cornelisdr van der Eijk, 30 jaar oud, gedoopt op 29‑12‑1715 te De Lier (getuige(n): Haasje Japiks), overleden voor 1760, dochter van Cornelis Japikse van der Eijk en Aafje Claasse van Buren.
Ondertrouwd (2) op 02‑05‑1760 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op 37-jarige leeftijd op 18‑05‑1760 te De Lier met Trijntje Jansdr van Dijk, 30 jaar oud, gedoopt op 12‑06‑1729 te De Lier (getuige(n): Trijntje Wouters), dochter van Jan Jacobse van Dijk en Aaltje Dirkse de Jong.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maartje Benjamins, verhuist in 1776 naar Schipluiden, gedoopt op 23‑07‑1747 te De Lier (getuige(n): Gerritje Cornelisse van der Eijk), overleden.
Ondertrouwd op 29‑11‑1776 te Maasland met Leendert Ockenburg, begraven op 01‑06‑1792 te Maasland.
2.
Jan Benjaminsz, gedoopt op 19‑11‑1752 te De Lier (getuige(n): Trijntje Westijn), begraven op 17‑03‑1769 te De Lier op 16-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
3.
Jannetje Benjamins, werkster (BR Delft 1825-1829), gedoopt op 19‑03‑1763 te De Lier (getuige(n): Trijntje Hogerdijk), overleden op 18‑01‑1831 te Delft op 67-jarige leeftijd, de akte vermeldt als ouders Johannes Vermeer en Elisabeth de Jong; klopt niet met BR van 1825-1829, waar ze vermeld is als geboren in 1763 in De Lier en zij moet dus van Benjamin zijn.
Ondertrouwd op 26‑05‑1792 te Delft, beiden wonen op het Zuideinde te Delft, gehuwd voor de kerk op 29-jarige leeftijd op 30‑06‑1792 te Delft met Dirk Bezemer, geboren in 1766, overleden op 26‑12‑1816 te Delft, zoon van Cornelis Bezemer en Maria Touw.
4.
Arij Benjaminsz (zie XIV.27).
5.
Dirk Benjaminsz (zie XIV.29).
6.
Haasje Benjamins, gedoopt op 24‑12‑1769 te De Lier (getuige(n): Maartje Vermeer).
7.
Jan Benjaminsz, gedoopt op 02‑06‑1771 te De Lier (getuige(n): Maartje Vermeer).

XIII.16
Teunis Jansz Vermeer, gedoopt op 30‑06‑1726 te De Lier (getuige(n): Marijtje Teunis Groenewegen), overleden op 06‑01‑1798 te Maasland op 71-jarige leeftijd, begraven op 17‑01‑1798 te De Lier, zoon van Jan Ariens Vermeer (zie XII.16) en Grietje Ariens Groenewegen.
Ondertrouwd op 28‑04‑1747 te Maasland, gehuwd voor de kerk op 20-jarige leeftijd op 14‑05‑1747 te De Lier met Neeltje Paulusse Koole, geboren circa 1725 te De Lier, overleden op 22‑03‑1800 te Maasland, dochter van Paulus Pietersz Koole en Trijntje Simons Patijn.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Teunisz (zie XIV.33).
2.
Paulus, gedoopt op 13‑02‑1752 te De Lier (getuige(n): Trijntje Sijmens Patijn), begraven op 11‑07‑1753 te De Lier op 1-jarige leeftijd.
3.
Pieter Teunisz, gedoopt op 03‑06‑1753 te De Lier (getuige(n): Trijntje Sijmens Patijn), begraven op 14‑09‑1753 te De Lier, 103 dagen oud.
4.
Trijntje, gedoopt op 05‑10‑1755 te De Lier (getuige(n): Trijntje Sijmons Patijn), begraven op 24‑01‑1757 te De Lier op 1-jarige leeftijd.
5.
Trijntje Teunis, gedoopt op 10‑07‑1757 te De Lier (getuige(n): Trijntje Simons Patijn), begraven op 01‑08‑1757 te De Lier, 22 dagen oud.
6.
Paulus Teunisz, dagloner, geboren op 19‑09‑1759 te De Lier, gedoopt op 23‑09‑1759 te De Lier (getuige(n): Jannetje Paulusd Koole), overleden op 29‑05‑1822 te De Lier op 62-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 17‑04‑1786 te De Lier met Metje Pieters Stigter, 33 jaar oud, gedoopt op 14‑01‑1753 te Maasland (getuige(n): Weijntje Ariensdr Stigter), overleden op 08‑01‑1824 te De Lier op 70-jarige leeftijd, dochter van Pieter Stigter en Marijtje van der Vaart.

XIV.11
Jan Cornelisz Vermeer, geboren op 02‑04‑1753 te De Lier, gedoopt op 08‑04‑1753 te De Lier (getuige(n): Haasje van der Eijk), overleden op 15‑04‑1814 te De Lier op 61-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jansz Vermeer (zie XIII.10) en Engeltje Cornelisse van der Eijk.
Ondertrouwd op 20‑04‑1781 te Maasland, gehuwd voor de kerk op 28-jarige leeftijd op 06‑05‑1781 te Maasland met Bastiaantje Dirkse van der Wegh, 25 jaar oud, geboren op 13‑02‑1756 te De Lier, overleden op 07‑03‑1833 te Naaldwijk op 77-jarige leeftijd, dochter van Dirk Cornelisz van der Wegh en Maria Maartense van den Enden. {Zij is later gehuwd op 59-jarige leeftijd op 02‑04‑1815 te De Lier met Machiel van der Schans, 47 jaar oud, gedoopt op 14‑01‑1768 te Delft (getuige(n): Ariaantje van der Schans), overleden voor 1833.}
Uit dit huwelijk:
1.
Engeltje, gedoopt op 19‑05‑1782 te Naaldwijk.
2.
Dirkje, gedoopt op 01‑08‑1784 te Naaldwijk.
3.
Cornelis, gedoopt op 02‑09‑1787 te Naaldwijk, overleden voor 1792 te Naaldwijk.
4.
Maria, gedoopt op 07‑06‑1789 te Naaldwijk, overleden op 01‑12‑1859 te De Lier op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27‑06‑1813 te Naaldwijk met Jacob Pietersz van der Eijk, 26 jaar oud, gedoopt op 08‑07‑1786 te De Lier (getuige(n): Stijntje Korpershoek), overleden na 1859, zoon van Pieter Sijmensz van der Eijk en Maria Jacobsdr Korpershoek.
5.
Cornelia, gedoopt op 20‑11‑1791 te Naaldwijk.
6.
Cornelis (zie XV.7).

XIV.13
Jacob Cornelisz Vermeer, dagloner, gedoopt op 16‑11‑1755 te De Lier (getuige(n): Trijntje Sijmons Hogerdijck), overleden op 10‑03‑1814 te De Lier op 58-jarige leeftijd, had volgens de lijst manlijke inwoners van De Lier in 1813 vrouw en 8 kinderen, zoon van Cornelis Jansz Vermeer (zie XIII.10) en Engeltje Cornelisse van der Eijk.
Gehuwd voor de kerk op 22-jarige leeftijd op 10‑05‑1778 te De Lier met Trijntje Willemsdr Boon, 19 jaar oud, gedoopt op 13‑08‑1758 te De Lier (getuige(n): Trijntje Pieters Boekesteijn), overleden op 29‑01‑1823 te De Lier op 64-jarige leeftijd, dochter van Willem Leendertsz Boon en Grietje Paulusdr Noordam. {Zij is later gehuwd op 56-jarige leeftijd op 18‑06‑1815 te De Lier met Leendert Vrijmoet, geboren 1753‑1754 te Berkel.}
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis Jacobsz (zie XV.9).
2.
Willem Jacobsz (zie XV.12).
3.
Engeltje Jacobs, gedoopt dec 1782 te De Lier (getuige(n): Engeltje van der Eijk).
Gehuwd op 25‑02‑1814 te Berkel en Rodenrijs met Pieter Treurniet, 38 jaar oud, gedoopt op 26‑11‑1775 te Berkel, zoon van Cornelis Pietersz Treurniet en Beleke Willems van Dien.
4.
Gerrit Jacobsz (zie XV.16).
5.
Grietje, gedoopt op 07‑10‑1787 te De Lier (getuige(n): Grietje Noordam), begraven op 16‑01‑1790 te De Lier op 2-jarige leeftijd.
6.
Ariaantje Jacobs, gedoopt op 27‑09‑1789 te De Lier (getuige(n): Klaasje Vermeer).
7.
Grietje Jacobs, gedoopt op 20‑11‑1791 te Schipluiden (getuige(n): Grietje Noordam).
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 26‑02‑1823 te Overschie. Johannes van Kempen is weduwnaar van Lena de Boef met Johannes van Kempen, 48 jaar oud, gedoopt op 19‑06‑1774 te Bergschenhoek, overleden op 07‑04‑1830 te Overschie op 55-jarige leeftijd, zoon van Dirk van Kempen en Lena van der Slim.
8.
Antje Jacobs, geboren in 1793 te Schipluiden, gedoopt 00‑00‑1793 te Schipluiden (getuige(n): Klaasje Vermeer).
9.
Jan Jacobsz, gedoopt op 18‑10‑1795 te Schipluiden (getuige(n): Jaantje van der Wegt).
10.
Dirk Jacobsz (zie XV.25).
11.
Jannetje Jacobs, geboren op 09‑10‑1802 te Schipluiden, gedoopt op 10‑10‑1802 te Schipluiden (getuige(n): Jaapje van der Vaart).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02‑08‑1828 te Berkel en Rodenrijs met Arie Boot, 20 jaar oud, bouwknecht, koopman, geboren op 23‑08‑1807 te Hillegersberg, gedoopt op 30‑08‑1807 te Hillegersberg, zoon van Arij Boot en Jannetje van der Spek.

XIV.27
Arij Benjaminsz Vermeer, slachter, arbeider, gedoopt op 09‑11‑1765 te De Lier (getuige(n): Engeltje Vermeer), overleden op 06‑02‑1823 te De Lier op 57-jarige leeftijd, zoon van Benjamin Jansz Vermeer (zie XIII.13) en Trijntje Jansdr van Dijk.
Ondertrouwd op 26‑04‑1793 te De Lier, ook ondertrouwd in Maasland op 22-4-1793; ML 12-223, gehuwd voor de kerk op 27-jarige leeftijd op 12‑05‑1793 te De Lier met Pieternelletje Willemsdr van Loenen, 25 jaar oud, gedoopt op 12‑07‑1767 te De Lier (getuige(n): Pieternelletje Munnik), overleden op 28‑03‑1852 te Naaldwijk op 84-jarige leeftijd, bij haar zoon Benjamin, dochter van Willem Arentsz van Loenen en Jannetje Doesdr Sonnevelt.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje, gedoopt op 23‑02‑1794 te De Lier (getuige(n): Trijntje van Dijk), overleden op 15‑05‑1859 te De Lier op 65-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑09‑1819 te De Lier met Jan de Wildt, 22 jaar oud, gedoopt op 22‑01‑1797 te Maasland, overleden op 13‑03‑1883 te De Lier op 86-jarige leeftijd, zoon van Cornelis de Wildt en Geertje Jansse Penning.
2.
Willem (zie XV.31).
3.
Benjamin, geboren op 31‑03‑1796 te De Lier, gedoopt op 03‑04‑1796 te De Lier (getuige(n): Neeltje Burger), begraven op 13‑10‑1797 te De Lier op 1-jarige leeftijd.
4.
Jannetje, geboren op 20‑05‑1797 te De Lier, gedoopt op 21‑05‑1797 te De Lier (getuige(n): Jannetje Zonneveld), begraven op 05‑09‑1797 te De Lier, 108 dagen oud.
5.
Benjamin, geboren op 26‑02‑1799 te De Lier, gedoopt op 03‑03‑1799 te De Lier (getuige(n): Metje Stigter), begraven op 19‑03‑1799 te De Lier, 21 dagen oud.
6.
Benjamin (zie XV.36).
7.
Pieter, geboren op 10‑08‑1801 te De Lier, gedoopt op 16‑08‑1801 te De Lier (getuige(n): Trijntje van Loenen), begraven op 28‑08‑1801 te De Lier, 18 dagen oud.
8.
Jannetje, geboren op 08‑03‑1803 te De Lier, gedoopt op 13‑03‑1803 te De Lier (getuige(n): Grietje van Vliet), overleden op 16‑04‑1861 te De Lier op 58-jarige leeftijd.
Samenwonend circa 1827, gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑11‑1828 te De Lier met Jan Pietersz van der Lugt, 23 jaar oud, bouwmansknecht, geboren op 10‑02‑1805 te Maasland, gedoopt op 13‑02‑1805 te De Lier (getuige(n): Magtelt van der Lugt), overleden op 11‑09‑1870 te De Lier op 65-jarige leeftijd, zoon van Pieter Huijbrechtsz van der Lugt en Helena Gerritse van Dijk. {Hij is later gehuwd op 56-jarige leeftijd op 18‑10‑1861 te De Lier met Grietje Stoorvogel, 54 jaar oud, geboren op 31‑05‑1807 te De Lier, gedoopt op 07‑06‑1807 te De Lier (getuige(n): Neeltje Hogerwerf), overleden op 03‑08‑1891 te De Lier op 84-jarige leeftijd, dochter van Teunis Ariensz Stoorvogel, vlasser, raadslid (1817-1832) en Assessor (1823-1825) gemeente De Lier, en Neeltje Willems Vlaardingerbroek.}
9.
Jan, geboren op 28‑10‑1804 te De Lier, gedoopt op 04‑11‑1804 te De Lier (getuige(n): Metje Pieterse Stigter), begraven op 07‑12‑1804 te Maasland, 40 dagen oud.
10.
Jan (zie XV.42).
11.
Pieter, geboren op 25‑08‑1807 te De Lier, gedoopt op 30‑08‑1807 te De Lier (getuige(n): Grietje Pieterse van Vliet), begraven op 04‑09‑1809 te De Lier op 2-jarige leeftijd.
12.
Teunis, geboren op 23‑11‑1808 te De Lier, gedoopt op 27‑11‑1808 te De Lier (getuige(n): Metje Pieterse Stigter), begraven op 12‑01‑1809 te De Lier, 50 dagen oud.
13.
Pieter, geboren op 15‑11‑1811 te De Lier, gedoopt op 24‑11‑1811 te De Lier (getuige(n): Kaatje Arijsd van Lien), begraven op 24‑12‑1811 te De Lier, 39 dagen oud.

XIV.29
Dirk Benjaminsz Vermeer, metselaar, gedoopt op 16‑09‑1767 te De Lier (getuige(n): Maartje Vermeer), overleden op 08‑04‑1844 te Loosduinen op 76-jarige leeftijd, zoon van Benjamin Jansz Vermeer (zie XIII.13) en Trijntje Jansdr van Dijk.
Ondertrouwd op 05‑11‑1791 te Loosduinen, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 20‑11‑1791 te Loosduinen met Neeltje Burger, 21 jaar oud, gedoopt op 08‑07‑1770 te Monster (getuige(n): Neeltje van Buijk), overleden op 23‑10‑1853 te Loosduinen op 83-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Cornelis Burger en Elisabeth van Buijsen.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje, geboren op 29‑10‑1792 te Haagambacht, gedoopt op 04‑11‑1792 te Loosduinen (getuige(n): Trijntje van Dijk), overleden voor 1810.
2.
Elisabeth, geboren op 14‑04‑1794 te Monsterambacht, gedoopt op 21‑04‑1794 te Loosduinen.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05‑05‑1824 te 's-Gravenhage met Jan Mouthaan, geboren 1797‑1798 te Spijkenisse, zoon van Jan Mouthaan en Trijntje Berkhout.
3.
Elisabeth, geboren op 25‑10‑1795 te Monsterend, gedoopt op 01‑11‑1795 te Loosduinen (getuige(n): Trijntje Vermeer), overleden op 23‑05‑1806 te Monster op 10-jarige leeftijd, aangifte.
4.
Cornelia, geboren op 20‑01‑1798 te Monsterend, gedoopt op 21‑01‑1798 te Loosduinen (getuige(n): Adriana Burger).
Samenwonend (1) voor 1819 met NN NN.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 08‑11‑1828 te Loosduinen met Johannes Pieter van Cleeff, 37 jaar oud, schippersknecht, geboren op 26‑08‑1791 te 's-Gravenhage, zoon van Melchior van Cleeff en Elizabeth Rohl.
5.
Jannetje, gedoopt op 10‑02‑1799 te Loosduinen (getuige(n): Hijter Vermeer), overleden op 14‑12‑1866 te Loosduinen op 67-jarige leeftijd.
Samenwonend (1) voor 1819 met NN NN.
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 24‑04‑1831 te Loosduinen met Antonie Krouwel/Cruel, 32 jaar oud, geboren op 11‑04‑1799 te Loosduinen, overleden op 04‑05‑1843 te Loosduinen op 44-jarige leeftijd, zoon van Dirk Cruel en Adriana van der Meer.
6.
Martinus (zie XV.57).
7.
Johannes, geboren op 21‑05‑1804 te Monsterend, gedoopt op 03‑07‑1804 te Loosduinen (getuige(n): Adriana Burger), overleden op 11‑02‑1826 te Loosduinen op 21-jarige leeftijd.
8.
Hendrika, geboren op 21‑02‑1806 te Monsterend, gedoopt op 02‑03‑1806 te Loosduinen (getuige(n): Adriana Burger).
Gehuwd (1) op 36-jarige leeftijd op 14‑09‑1842 te 's-Gravenhage met Johannes Hogendonk, geboren 1809‑1810 te Voorburg, zoon van Johannes Hogendonk en Catharina van Eck.
Gehuwd (2).
9.
Elizabeth, geboren op 24‑07‑1807 te Monsterend, gedoopt op 02‑08‑1807 te Loosduinen (getuige(n): Adriana Burger).
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 28‑12‑1842 te 's-Gravenhage met Pieter van der Horst, geboren in 1807 te 's-Gravenhage.
10.
Trijntje, geboren op 09‑05‑1810 te Monsterend, gedoopt op 16‑05‑1810 te Loosduinen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 21‑05‑1834 te 's-Gravenhage, bruidegom is weduwnaar van Alida Donderdag met Gelijn Molier, geboren 1794‑1795 te 's-Gravenhage, zoon van Gelijn Molier en Johanna van Leeuwen.
11.
Geertruijda, geboren op 01‑06‑1816 te Loosduinen.

XIV.33
Jan Teunisz Vermeer, gedoopt op 22‑11‑1750 te De Lier (getuige(n): Engeltje Cornelis van der Eijk), begraven op 04‑11‑1774 te De Lier op 23-jarige leeftijd, zoon van Teunis Jansz Vermeer (zie XIII.16) en Neeltje Paulusse Koole.
Ondertrouwd op 15‑11‑1772 te De Lier met Teuntje Teunis van Dijck, 28 jaar oud, gedoopt op 01‑03‑1744 te Monster (getuige(n): geen).
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Jans, gedoopt op 13‑02‑1773 te De Lier (getuige(n): Neeltje Koole), begraven op 25‑07‑1799 te 's-Gravenzande op 26-jarige leeftijd.
Ondertrouwd op 02‑03‑1798 te Naaldwijk, gehuwd voor de kerk op 25-jarige leeftijd op 18‑03‑1798 te Naaldwijk met Hendrik Pietersz 't Hart, geboren in 1766 te 's-Gravenzande, overleden op 25‑12‑1851 te 's-Gravenzande.
2.
Heiltje Jans, gedoopt op 23‑01‑1774 te De Lier (getuige(n): Matje van Dijk), begraven op 03‑06‑1776 te De Lier op 2-jarige leeftijd.
3.
Trijntje, gedoopt op 07‑05‑1775 te De Lier (getuige(n): Neeltje Koole), begraven op 28‑05‑1776 te De Lier op 1-jarige leeftijd.

XV.7
Cornelis Vermeer, arbeider, geboren op 27‑11‑1792 te Naaldwijk, gedoopt op 02‑12‑1792 te Naaldwijk (getuige(n): Klaasje Vermeer), overleden op 13‑11‑1864 te Naaldwijk op 71-jarige leeftijd, zoon van Jan Cornelisz Vermeer (zie XIV.11) en Bastiaantje Dirkse van der Wegh.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 23‑05‑1813 te Pijnacker met Clasijntje Bouwman, 22 jaar oud, geboren op 23‑12‑1790 te Pijnacker, gedoopt op 26‑12‑1790 te Pijnacker (getuige(n): Magteltje Noordam), overleden op 21‑04‑1872 te 's-Gravenzande op 81-jarige leeftijd, dochter van Lucas Bouwman en Jannetje Klaasd van der Valk.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana, geboren op 22‑11‑1813 te De Lier.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10‑08‑1839 te Naaldwijk met Gerrit Koppenol, 22 jaar oud, geboren op 25‑08‑1816 te Naaldwijk, overleden op 22‑12‑1882 te Rozenburg op 66-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Koppenol en Trijntje Valstar.
2.
Jannetje, geboren op 04‑11‑1814 te De Lier, overleden op 17‑02‑1836 te Naaldwijk op 21-jarige leeftijd.
3.
Johanna, geboren op 23‑10‑1818 te Burgersdijk, overleden op 13‑11‑1820 te Maasland op 2-jarige leeftijd.
4.
Johanna, geboren op 09‑01‑1821 te Maasland, overleden op 03‑06‑1889 te 's-Gravenzande op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑11‑1844 te Naaldwijk met Anxe Guijt, 21 jaar oud, koopman, geboren op 20‑11‑1822 te Katwijk aan zee, overleden op 04‑05‑1892 te 's-Gravenzande op 69-jarige leeftijd, zoon van NN NN en Neeltje Pieters Guijt.
5.
Gerritje, geboren op 30‑06‑1824 te Maasland, overleden op 31‑01‑1874 te Monster op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14‑11‑1846 te Naaldwijk met Frans Boers, 25 jaar oud, geboren op 26‑07‑1821 te 's-Gravenzande, overleden op 02‑01‑1897 te Monster op 75-jarige leeftijd, zoon van Christiaan Boers en Aaltje Gommertse.
6.
Dirkje, geboren op 20‑03‑1828 te Maasland, overleden op 24‑11‑1853 te Naaldwijk op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑03‑1851 te Naaldwijk met Cornelis van Vliet, 24 jaar oud, geboren op 07‑11‑1826 te 's-Gravenzande, overleden op 04‑10‑1866 te Naaldwijk op 39-jarige leeftijd, zoon van Pleun Martijnsz van Vliet en Stijntje van Leeuwen. {Hij is later gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑11‑1855 te Naaldwijk met Willemina van der Heide, 21 jaar oud, geboren op 06‑05‑1834 te Monster, overleden op 13‑10‑1866 te Naaldwijk op 32-jarige leeftijd.}

XV.9
Cornelis Jacobsz Vermeer, watermolenaar, gedoopt op 17‑01‑1779 te De Lier (getuige(n): Engeltje van der Eijk), overleden op 02‑10‑1851 te Maasland op 72-jarige leeftijd, zoon van Jacob Cornelisz Vermeer (zie XIV.13) en Trijntje Willemsdr Boon.
Gehuwd (1) circa 1806 met Geertje van de Velde, geboren 1784‑1785, overleden op 11‑07‑1829 te Maasland.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 02‑04‑1831 te Naaldwijk met Aartje van Kuik, 29 jaar oud, geboren op 10‑06‑1801 te Wijk (NB), overleden op 28‑04‑1859 te Maasland op 57-jarige leeftijd, dochter van Cornelia van Kuik.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Trijntje Cornelisse, geboren op 02‑12‑1807 te Maasland, gedoopt op 06‑12‑1807 te Maasland (getuige(n): Trijntje Boon), overleden op 15‑03‑1865 te Rotterdam op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) voor 1824 met NN NN.
Gehuwd (2) op 18-jarige leeftijd op 10‑06‑1826 te Maasland met Arij van den Dool, 31 jaar oud, geboren op 27‑04‑1795 te Groeneveld, gedoopt op 02‑05‑1795 te 't-Woudt (getuige(n): Neeltje Jans v. Koolen), overleden op 09‑04‑1851 te Rotterdam op 55-jarige leeftijd, zoon van Leendert Cornelisz van den Dool en Annetje Cornelisdr van der Hoeven.
2.
Martijntje Cornelisse, geboren op 15‑08‑1809 te Maasland, gedoopt op 20‑08‑1809 te Maasland (getuige(n): Martijntje van der Helm), overleden op 22‑04‑1878 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 26‑02‑1831 te Maasland met Pieter Jansz Stoorvogel, 28 jaar oud, geboren op 16‑09‑1802 te Maassluis, gedoopt op 22‑09‑1802 te Maassluis, overleden op 17‑03‑1860 te Rotterdam op 57-jarige leeftijd, zoon van Johannes Jansz Stoorvogel, kuiper, en Ermptje Jacobs Smoor.
3.
Jaapje Cornelisse, geboren op 02‑07‑1811 te Maasland, gedoopt op 07‑07‑1811 te Maasland (getuige(n): Trijntje Boon), overleden op 22‑05‑1840 te Vlaardingen op 28-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 07‑03‑1832 te Vlaardingen met Paulus Vos, 33 jaar oud, bouwman, geboren op 11‑12‑1798 te Stompwijk, overleden op 12‑01‑1836 te Vlaardingen op 37-jarige leeftijd, zoon van Joost Vos, metselaar, en Maria van der Meer. {Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 16‑01‑1828 te Vlaardinger-Ambacht en Babberspolder met Jannetje van der Eijk, overleden op 03‑07‑1828 te Vlaardingen. Hij was eerder gehuwd op 29-jarige leeftijd op 05‑11‑1828 te Vlaardingen met Jaapje Konijnenburg, 41 jaar oud, gedoopt op 09‑09‑1787 te Hillegersberg, overleden op 03‑02‑1831 te Vlaardingen op 43-jarige leeftijd.}
Gehuwd (2) op 25-jarige leeftijd op 14‑12‑1836 te Vlaardingen met Willem van der Mark, 29 jaar oud, bouwman, arbeider, melkverkoper, gedoopt op 21‑12‑1806 te Maasland (getuige(n): Aaltje van Dorp), overleden op 14‑08‑1861 te Vlaardingen op 54-jarige leeftijd, zoon van Pieter Willemsz van der Mark en Meijnsje Maan.
4.
Jan (zie XVI.19).
5.
Antje, geboren op 01‑05‑1821 te Maasland, overleden op 28‑10‑1841 te Maasland op 20-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
6.
Jorijntje, geboren op 18‑06‑1832 te Maasland, overleden op 04‑04‑1895 te Maasland op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13‑12‑1851 te Maasland met Job Dekker, 22 jaar oud, geboren op 30‑07‑1829 te Maasland, overleden op 31‑12‑1891 te Maasland op 62-jarige leeftijd, zoon van Pieter Dekker en Antje van Loenen.

XV.12
Willem Jacobsz Vermeer, bouwman, arbeider, molenaar, gedoopt op 24‑12‑1780 te De Lier (getuige(n): Grietje Noordam), overleden op 06‑07‑1822 te Maasland op 41-jarige leeftijd, zoon van Jacob Cornelisz Vermeer (zie XIV.13) en Trijntje Willemsdr Boon.
Ondertrouwd op 18‑04‑1805 te De Lier, gehuwd voor de kerk op 24-jarige leeftijd op 05‑05‑1805 te De Lier met Pietertje Wittebol, 22 jaar oud, woont in 1859 te Vlaardingen, gedoopt op 21‑07‑1782 te Maassluis, overleden op 04‑02‑1869 te Vlaardingen op 86-jarige leeftijd, dochter van Pieter Doense Wittebol en Jorijntje Ariensdr van der Plas.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Willemsz (zie XVI.24).
2.
Jorijntje Willems, geboren op 09‑03‑1808 te Maasland, gedoopt op 13‑03‑1808 te Maasland (getuige(n): Pietertje Goudappel), overleden op 30‑06‑1875 te Kethel en Spaland op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 29‑07‑1829 te Vlaardingen met Willem Bos, 28 jaar oud, bouwman (1855) te Vlaardingen, geboren op 19‑03‑1801 te Vlaardingen, overleden op 08‑05‑1873 te Vlaardinger-Ambacht op 72-jarige leeftijd, aan de Vlaardingscheweg no 41, zoon van Willem Jansz Bos, bouwman, en Arentje Maan.
3.
Trijntje Willems, geboren op 30‑08‑1809 te Maasland, gedoopt op 03‑09‑1809 te Maasland (getuige(n): Trijntje Boon), overleden op 09‑12‑1879 te Vlaardingen op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23‑03‑1831 te Vlaardingen met Johannes Poortman, 32 jaar oud, banketbakker, koekbakker, geboren op 21‑03‑1799 te Vlaardingen, gedoopt op 24‑03‑1799 te Vlaardingen, overleden op 13‑12‑1851 te Vlaardingen op 52-jarige leeftijd, zoon van Karel Arnoldus Poortman, banketbakker, en Pauwelijntje van der Hoeven.
4.
Pieter, geboren op 26‑04‑1813 te Maasland, overleden op 16‑11‑1844 te De Lier op 31-jarige leeftijd.
5.
Willem (zie XVI.31).
6.
Maria, geboren op 07‑03‑1820 te De Lier, overleden op 08‑07‑1864 te Maasland op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 02‑05‑1845 te Maasland met Eliza Verschoor, 22 jaar oud, schoenmaker, geboren op 20‑09‑1822 te Maassluis, overleden op 25‑04‑1911 te Vrijenban op 88-jarige leeftijd, zoon van Pieter Verschoor en Neeltje Bont. {Hij is later gehuwd op 41-jarige leeftijd op 02‑09‑1864 te Maasland met Paulina Moerman, 40 jaar oud, geboren op 06‑03‑1824 te Hof van Delft (Groeneveld), overleden op 27‑01‑1890 te Maasland op 65-jarige leeftijd.}

XV.16
Gerrit Jacobsz Vermeer, watermolenaar, gedoopt op 10‑12‑1785 te De Lier (getuige(n): Grietje Noordam), overleden op 20‑05‑1863 te Maasland op 77-jarige leeftijd, zoon van Jacob Cornelisz Vermeer (zie XIV.13) en Trijntje Willemsdr Boon.
Ondertrouwd (1) op 05‑05‑1809 te Maasland, gehuwd voor de kerk op 23-jarige leeftijd op 21‑05‑1809 te Maasland met Arijaantje van Nierop, 24 jaar oud, gedoopt op 17‑04‑1785 te Maasland (getuige(n): Teuntje van Nierop), begraven op 06‑02‑1811 te Maasland op 25-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 05‑12‑1813 te Maasland met Maartje Jansdr Moerman, 29 jaar oud, gedoopt op 29‑08‑1784 te 't-Woudt (getuige(n): Maartje van Vliet), overleden op 10‑02‑1856 te Maasland op 71-jarige leeftijd, dochter van Jan Pietersz Moerman en Pieternelletje Heijndriksdr Mostert.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Jacob, geboren op 19‑08‑1814 te Maasland.
2.
Jan (zie XVI.36).
3.
Trijntje, geboren op 09‑01‑1818 te Maasland, overleden op 29‑07‑1886 te Maasland op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29‑04‑1846 te Maasland met Leendert van Veen, 27 jaar oud, geboren op 01‑07‑1818 te Maasland, overleden op 30‑06‑1889 te Maasland op 70-jarige leeftijd, zoon van Arij van Veen en Gerritje van den Dool.
4.
Pieternelletje, geboren op 26‑12‑1818 te Maasland, overleden op 20‑01‑1887 te Maasland op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑11‑1843 te Maasland met Gerrit Koornneef, 23 jaar oud, geboren op 17‑02‑1820 te Naaldwijk, overleden op 31‑01‑1899 te De Lier op 78-jarige leeftijd, zoon van Leendert Koornneef en Pietertje Vreugdenhil.
5.
Geertje, geboren op 26‑12‑1818 te Maasland, overleden op 22‑01‑1819 te Maasland, 27 dagen oud.
6.
Hendrik, geboren op 28‑05‑1820 te Maasland, overleden op 25‑04‑1821 te Maasland, 332 dagen oud.
7.
Geertje, geboren op 28‑05‑1820 te Maasland, overleden op 13‑03‑1909 te Maasland op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 05‑09‑1850 te Maassluis met Hendrik Klapwijk, 40 jaar oud, geboren op 21‑07‑1810 te Maasland, gedoopt op 05‑08‑1810 te Maasland (getuige(n): de moeder), overleden op 03‑02‑1892 te Maasland op 81-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrikse Klapwijk, bouwman, en Elisabeth Jans van Santen.
8.
Hendrik (zie XVI.46).
9.
Antje, geboren op 18‑09‑1823 te Maasland, overleden op 29‑04‑1909 te Maasland op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 12‑05‑1849 te Maasland met Bastiaan Klapwijk, 30 jaar oud, bouwman, geboren op 22‑09‑1818 te Maasland, overleden op 22‑12‑1867 te Maasland op 49-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrikse Klapwijk, bouwman, en Leena van Toorne.
10.
Pietertje, geboren op 25‑11‑1824 te Maasland, overleden op 17‑06‑1895 te Maasland op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 20‑02‑1864 te Maasland met Adrianus Degeling, 44 jaar oud, geboren op 10‑01‑1820 te Rozenburg, overleden op 08‑08‑1883 te Maasland op 63-jarige leeftijd, zoon van Abram Degeling en Pietertje van Santen. {Hij was eerder gehuwd op 24-jarige leeftijd op 18‑05‑1844 te Rozenburg met Maartje Storm, geboren 1804‑1805, overleden op 10‑03‑1858 te Rozenburg.}
11.
Willem, geboren op 13‑06‑1828 te Maasland, overleden op 03‑06‑1829 te Maasland, 355 dagen oud.
12.
Jacob (zie XVI.53).

XV.25
Dirk Jacobsz Vermeer, watermolenaar, geboren op 11‑06‑1798 te Schipluiden, gedoopt op 17‑06‑1798 te Schipluiden (getuige(n): Jaantje van der Wegt), overleden op 12‑10‑1866 te Maasland op 68-jarige leeftijd, zoon van Jacob Cornelisz Vermeer (zie XIV.13) en Trijntje Willemsdr Boon.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 06‑12‑1823 te Maasland met Cornelia van der Wel, 24 jaar oud, geboren op 18‑01‑1799 te Maassluis, overleden op 20‑06‑1880 te Maasland op 81-jarige leeftijd, dochter van Pieter van der Wel en Neeltje Dirks Kuiper.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje, geboren op 07‑02‑1825 te Maasland, overleden op 23‑05‑1917 te Maasland op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 13‑02‑1847 te Maasland met Cornelis Korpershoek, 24 jaar oud, watermolenaar, geboren op 06‑08‑1822 te Maasland, overleden op 11‑08‑1891 te Maasland op 69-jarige leeftijd, zoon van Simon Cornelisz Korpershoek, watermolenaar, en Jannetje Huibrechtsdr Poot.
2.
Pieter, geboren op 22‑08‑1826 te Maasland, overleden op 23‑08‑1827 te Maasland op 1-jarige leeftijd.
3.
Pieter (zie XVI.58).
4.
Neeltje, geboren op 25‑10‑1829 te Maasland, overleden op 24‑09‑1912 te Loosduinen op 82-jarige leeftijd, ook een akte opgemaakt in Maasland (akte 20).
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15‑11‑1850 te Maasland met Huibregt Korpershoek, 26 jaar oud, geboren op 18‑01‑1824 te Maasland, overleden op 08‑01‑1888 te Maasland op 63-jarige leeftijd, zoon van Simon Cornelisz Korpershoek, watermolenaar, en Jannetje Huibrechtsdr Poot.
5.
Jacob (zie XVI.63).
6.
Willemijntje, geboren op 24‑01‑1834 te Maasland, overleden op 05‑12‑1910 te Maasland op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 17‑11‑1866 te Maasland met Adrianus van der Mark, 23 jaar oud, geboren op 31‑12‑1842 te Maasland, overleden op 11‑04‑1914 te Maasland op 71-jarige leeftijd, zoon van Jacob van der Mark en Jaapje Bos.
7.
Antje, geboren op 17‑10‑1837 te Maasland, overleden na 1890.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 17‑09‑1858 te Maasland met Doe Hoekveen, 28 jaar oud, geboren op 23‑03‑1830 te Naaldwijk, overleden op 28‑11‑1890 te Naaldwijk op 60-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Hoekveen en Jannetje van Loenen.
8.
Dirkje, geboren op 21‑11‑1840 te Maasland, overleden op 01‑02‑1846 te Maasland op 5-jarige leeftijd.

XV.31
Willem Vermeer, werkman, wonend aan de Burgersdijk C70, geboren op 26‑02‑1795 te De Lier, gedoopt op 01‑03‑1795 te De Lier (getuige(n): Trijntje van Loenen), overleden op 11‑01‑1845 te De Lier op 49-jarige leeftijd, zoon van Arij Benjaminsz Vermeer (zie XIV.27) en Pieternelletje Willemsdr van Loenen.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑05‑1819 te Maasland met Jannetje Breggeman, 22 jaar oud, geboren op 11‑11‑1796 te Wilsveen (Stompwijk), gedoopt op 13‑11‑1796 te Stompwijk, overleden op 22‑03‑1871 te De Lier op 74-jarige leeftijd, dochter van Jacob Abramsz Breghman en Pleuntje Pieterse Pas.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternelletje, geboren op 22‑02‑1820 te De Lier, overleden op 16‑07‑1857 te De Lier op 37-jarige leeftijd.
2.
Pleuntje, geboren op 07‑10‑1821 te Maasland, overleden op 31‑08‑1857 te De Lier op 35-jarige leeftijd.
3.
Arendje, geboren op 28‑01‑1824 te De Lier, overleden op 28‑08‑1824 te De Lier, 213 dagen oud.
4.
Arij, geboren op 24‑07‑1825 te De Lier, overleden op 26‑09‑1825 te De Lier, 64 dagen oud.
5.
Arij, geboren op 18‑09‑1826 te De Lier, overleden op 21‑01‑1827 te De Lier, 125 dagen oud.
6.
Arij, geboren op 15‑09‑1827 te De Lier, overleden op 22‑01‑1828 te De Lier, 129 dagen oud.
7.
Jaapje, geboren op 01‑02‑1829 te De Lier, overleden op 14‑02‑1829 te De Lier, 13 dagen oud.
8.
Jacob, geboren op 02‑10‑1830 te De Lier, overleden op 05‑02‑1831 te De Lier, 126 dagen oud.
9.
Arendje, geboren op 04‑10‑1832 te De Lier, overleden op 01‑01‑1833 te De Lier, 89 dagen oud.
10.
Arendje, geboren op 13‑10‑1833 te De Lier, overleden op 24‑10‑1833 te De Lier, 11 dagen oud.
11.
Jaapje, geboren op 13‑10‑1833 te De Lier, overleden op 22‑10‑1833 te De Lier, 9 dagen oud.
12.
Arendje, geboren op 11‑05‑1836 te De Lier, overleden op 02‑04‑1839 te Maasland op 2-jarige leeftijd.
13.
Jaapje, geboren op 11‑01‑1838 te Maasland, overleden op 06‑05‑1838 te Maasland, 115 dagen oud.

XV.36
Benjamin Vermeer, boer, wonend te Honselersdijk, Endeldijk 6, geboren op 25‑04‑1800 te De Lier, gedoopt op 27‑04‑1800 te De Lier (getuige(n): Metje Stigter), overleden op 03‑11‑1866 te Honselersdijk op 66-jarige leeftijd, zoon van Arij Benjaminsz Vermeer (zie XIV.27) en Pieternelletje Willemsdr van Loenen.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 02‑08‑1834 te Naaldwijk (getuige(n): Leendert van der Boom, 54, tuinder, Huibregt van Velden, 24 tuinder, Arij Monna, 36, arbeider, Arend van der Burgh, 78, kastelein, allen te Naaldwijk), de bruid geeft aan haar naam niet te kunnen schrijven met Maria Hofland, 24 jaar oud, dienstbode (1834), geboren op 08‑11‑1809 te Honselersdijk, gedoopt op 19‑11‑1809 te Naaldwijk (getuige(n): Klazina Hofland), overleden op 04‑12‑1889 te Honselersdijk op 80-jarige leeftijd, begraven op 07‑12‑1889 te Naaldwijk, dochter van Abraham Willemsz Hofland, tuinder te Honselersdijk op het Hoge Huis in de Broekpolder, en Krijna Hooijkaas.
Uit dit huwelijk:
1.
Arendje, naaister, geboren op 12‑11‑1834 te Honselersdijk, overleden op 09‑03‑1883 te Naaldwijk op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 26-jarige leeftijd op 16‑03‑1861 te Naaldwijk met Johannes Franciscus van den Berg, 48 jaar oud, timmerman, geboren op 21‑02‑1813 te Wateringen, overleden op 05‑03‑1865 te Naaldwijk op 52-jarige leeftijd, zoon van Willem Jansz van den Berg, timmerman, en Leentje/Helena Rompes. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21‑03‑1840 te Naaldwijk met Willemina Hofland, 27 jaar oud, geboren op 29‑01‑1813 te Naaldwijk, overleden op 21‑06‑1860 te Naaldwijk op 47-jarige leeftijd, dochter van Abraham Willemsz Hofland, tuinder te Honselersdijk op het Hoge Huis in de Broekpolder, en Krijna Hooijkaas.}
Gehuwd (2) op 32-jarige leeftijd op 13‑04‑1867 te Naaldwijk met Jan Voorberg, 26 jaar oud, schoenmaker, geboren op 18‑09‑1840 te Rozenburg, overleden op 07‑07‑1927 te Monster op 86-jarige leeftijd, zoon van Lambrecht Voorberg, schoenmaker, en Willemijntje Hof. {Hij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06‑08‑1864 te Naaldwijk met Catharina Vrijenhoek, 27 jaar oud, geboren op 13‑05‑1837 te Naaldwijk, overleden op 23‑10‑1866 te Naaldwijk op 29-jarige leeftijd, dochter van Maarten Vrijenhoek, schoenmaker, en Jannetje Kuijvenhoven. Hij is later gehuwd op 43-jarige leeftijd op 24‑05‑1884 te Naaldwijk met Antoinetta Frederica van den Bergh, 32 jaar oud, geboren op 08‑07‑1851 te Brielle, overleden op 30‑12‑1922 te Monster op 71-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van den Bergh en Johanna Haase.}
2.
Krijna, geboren op 09‑03‑1836 te Naaldwijk, overleden op 25‑03‑1934 te Loosduinen op 98-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑01‑1860 te Naaldwijk met Johannes Burger, 28 jaar oud, arbeider, gemeentebode, geboren op 06‑09‑1831 te Naaldwijk, overleden op 13‑08‑1912 te Naaldwijk op 80-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Burger en Batje van den Bos.
3.
Pieternella, geboren op 25‑11‑1838 te Naaldwijk, overleden op 01‑06‑1914 te Naaldwijk op 75-jarige leeftijd.
4.
Abraham (zie XVI.90).
5.
Arie (zie XVI.93).
6.
Willem, tuinder te Naaldwijk (1889), geboren op 06‑06‑1847 te Naaldwijk, overleden op 28‑06‑1909 te Naaldwijk op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31‑05‑1873 te Naaldwijk met Hendrika Hillegonda van den Berg, 20 jaar oud, geboren op 25‑02‑1853 te 's-Gravenzande, overleden op 06‑08‑1930 te Naaldwijk op 77-jarige leeftijd, dochter van Jacobus van den Berg, arbeider, en Antje Kwakkestijn.
7.
Pieter (zie XVI.97).
8.
Willem (zie XVI.99).

XV.42
Jan Vermeer, bouwmansknecht, geboren op 30‑11‑1805 te De Lier, gedoopt op 01‑12‑1805 te De Lier (getuige(n): Metje Pieterse Stigter), overleden op 19‑09‑1860 te Naaldwijk op 54-jarige leeftijd, zoon van Arij Benjaminsz Vermeer (zie XIV.27) en Pieternelletje Willemsdr van Loenen.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 27‑03‑1841 te Naaldwijk met Trijntje Kemmers, 25 jaar oud, geboren op 25‑12‑1815 te Naaldwijk, overleden op 16‑11‑1902 te 's-Gravenzande op 86-jarige leeftijd, dochter van Lucas Kemmers en Alida de Graaf.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella, geboren op 07‑02‑1842 te Maassluis.
2.
Arie (zie XVI.102).
3.
Lucas, geboren op 31‑08‑1845 te Maassluis, overleden op 06‑01‑1849 te Maasland op 3-jarige leeftijd.
4.
Pieter, geboren op 28‑07‑1848 te Maasland, overleden op 19‑02‑1853 te Naaldwijk op 4-jarige leeftijd.
5.
Lucas, geboren op 10‑10‑1850 te Maasland, overleden op 30‑01‑1851 te Maasland, 112 dagen oud.
6.
Arend (zie XVI.108).
7.
Pieter (zie XVI.110).
8.
Trijntje, geboren op 10‑04‑1858 te Naaldwijk, overleden op 14‑08‑1858 te Naaldwijk, 126 dagen oud.

XV.57
Martinus Vermeer, geboren op 12‑09‑1801 te Monsterend, gedoopt op 20‑09‑1801 te Loosduinen (getuige(n): Johanna Kammenel), zoon van Dirk Benjaminsz Vermeer (zie XIV.29) en Neeltje Burger.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 04‑02‑1826 te Loosduinen met Catrina van Santen, 42 jaar oud, geboren op 28‑11‑1783 te Voorburg, gedoopt op 30‑11‑1783 te Voorburg, dochter van Pieter van Santen en Elisbeth van der Sluijs.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Pieter, geboren op 24‑09‑1826 te Voorburg, overleden op 23‑11‑1826 te Voorburg, 60 dagen oud.

XVI.19
Jan Vermeer, bouwmansknecht, arbeider, geboren op 18‑03‑1814 te Maasland, overleden op 29‑06‑1878 te Schipluiden op 64-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Jacobsz Vermeer (zie XV.9) en Geertje van de Velde.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 13‑11‑1833 te Zouteveen met Adriana (van der) Struijs, 21 jaar oud, geboren op 16‑03‑1812 te Vlaardingen, overleden op 02‑05‑1903 te Schipluiden op 91-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Jansz (van der) Struijs, zeeman, en Jannetje van Dijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertje, geboren op 16‑01‑1834 te Vlaardingen, overleden op 04‑05‑1884 te Schipluiden op 50-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 27‑04‑1855 te Schipluiden, gescheiden na 26 jaar op 29‑05‑1881 te Schipluiden, vonnis Arr. Rechtbank 's Gravenhage d.d. 13-01-1881 van Arij Vethaak, geboren op 28‑02‑1828 te Overschie, zoon van Philippus Vethaak en Adriana van der Horst.
2.
Gerrit, geboren op 04‑04‑1835 te Vlaardingen.
3.
Johanna, geboren op 09‑10‑1836 te Vlaardingen.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 06‑05‑1859 te Schipluiden met Leendert Willemsz Post, 33 jaar oud, molenaar te Vlaardinger Ambacht (1881), geboren op 11‑07‑1825 te Akkersdijk en Vrouwenregt, zoon van Willem Pietersz Post en Willemina Pieters Neeleman. {Hij was eerder gehuwd op 27-jarige leeftijd op 07‑05‑1853 te Akkersdijk en Vrouwenregt met Annetje van den Dool, 27 jaar oud, geboren op 24‑01‑1826 te Maasland, overleden voor 1859, dochter van Cornelis van den Dool, zandschipper, en Pleuntje Poot.}
4.
Cornelis (zie XVII.6).
5.
Jacob, geboren op 17‑10‑1839 te Schipluiden, overleden op 03‑12‑1893 te Schipluiden op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 20‑05‑1865 te Schipluiden met Maria van Dijk, 21 jaar oud, geboren op 28‑05‑1843 te De Lier, overleden op 15‑05‑1892 te Schipluiden op 48-jarige leeftijd, dochter van Gerrit van Dijk en Alida van der Meer.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 29‑07‑1892 te Schipluiden met Willemina Gijsbertina Filbri, 57 jaar oud, geboren op 02‑03‑1835 te Rotterdam, overleden op 24‑09‑1903 te Schipluiden op 68-jarige leeftijd, dochter van Johannes Josephus Filbri en Maria Johanna van 't Woudt.
6.
Arie (zie XVII.11).
7.
Arendje, geboren op 08‑09‑1843 te Schipluiden, overleden op 15‑03‑1926 te Schipluiden op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 07‑09‑1866 te Schipluiden met Arie de Bruijn, 23 jaar oud, geboren op 17‑10‑1842 te Vlaardinger-Ambacht, overleden op 17‑10‑1925 te Schipluiden op 83-jarige leeftijd, zoon van Arij Jansz de Bruijn, zandschipper, watermolenaar, en Neeltje Hendriks Boon.
8.
Adriaantje, geboren op 03‑08‑1846 te Schipluiden, overleden op 29‑05‑1925 te Schipluiden op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑11‑1870 te Schipluiden met Arij Bos, 26 jaar oud, geboren op 24‑08‑1844 te Vlaardingen, overleden op 26‑10‑1908 te Schipluiden op 64-jarige leeftijd, zoon van Johannis Bos en Anna Poot.
9.
Jan, geboren op 27‑05‑1848 te Schipluiden, overleden op 12‑06‑1848 te Schipluiden, 16 dagen oud.
10.
Johannes (zie XVII.18).

XVI.24
Jacob Willemsz Vermeer, schipper, geboren op 10‑03‑1806 te Maasland, gedoopt op 16‑03‑1806 te Maasland (getuige(n): Trijntje Boon), overleden op 03‑10‑1859 te Maasland op 53-jarige leeftijd, zoon van Willem Jacobsz Vermeer (zie XV.12) en Pietertje Wittebol, woont in 1859 te Vlaardingen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑04‑1831 te Maasland met Pieternelletje Terlet, 25 jaar oud, gedoopt op 20‑10‑1805 te Maasland (getuige(n): Pieternelletje de Knegt), overleden op 15‑01‑1880 te Maasland op 74-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Terlet en Alida de Knegt.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella, geboren op 14‑10‑1831 te Maassluis.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 24‑05‑1856 te Maasland met Cornelis Koornneef, 25 jaar oud, geboren op 01‑08‑1830 te Naaldwijk, zoon van Leendert Koornneef en Pietertje Vreugdenhil.
2.
Gerardus (Gerrit) (zie XVII.22).
3.
Willem (zie XVII.24).
4.
Alida, geboren op 05‑06‑1841 te Maasland.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 10‑10‑1862 te Maasland met Heinrich Ludwig Barg, 26 jaar oud, brandersknecht te Schiedam, geboren op 27‑12‑1835 te Lavelsloh in Hannover, overleden op 20‑01‑1886 te Nieuwerkerk a/d IJssel op 50-jarige leeftijd, opgehaald uit de IJssel, zoon van Johann Cord Barg en Ilse Marie Reinkemeier.
Gehuwd (2) op 52-jarige leeftijd op 23‑06‑1893 te Maasland met Bastiaan Wilschut, 63 jaar oud, geboren op 06‑02‑1830 te Maasland, overleden op 25‑06‑1911 te 's-Gravenzande op 81-jarige leeftijd, zoon van Pieter Wilschut en Willemina van den Berg. {Hij was eerder gehuwd op 55-jarige leeftijd op 10‑11‑1885 te Maasland met Lena Groenheide, 55 jaar oud, geboren op 20‑07‑1830 te Naaldwijk, overleden op 25‑06‑1888 te Maasland op 57-jarige leeftijd. Hij was eerder gehuwd op 59-jarige leeftijd op 12‑04‑1889 te Maasland met Cornelia van den Dool, 43 jaar oud, geboren op 24‑08‑1845 te Maasland, overleden op 07‑02‑1893 te Maasland op 47-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van den Dool, zandschipper, en Adriana Jongste.}
5.
Adrianus, geboren op 27‑08‑1847 te Maasland, overleden op 08‑02‑1869 te Maasland op 21-jarige leeftijd.

XVI.31
Willem Vermeer, geboren op 25‑11‑1816 te Vlaardingen, zoon van Willem Jacobsz Vermeer (zie XV.12) en Pietertje Wittebol, woont in 1859 te Vlaardingen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 07‑05‑1842 te Maasland met Jacoba Boon, 28 jaar oud, geboren op 24‑12‑1813 te Naaldwijk, dochter van Maarten Boon en Maartje Koppenol.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geboren op 19‑07‑1842 te Maassluis.
2.
Maarten, geboren op 14‑12‑1843 te Maassluis.

XVI.36
Jan Vermeer, geboren op 09‑12‑1815 te Maasland, overleden op 11‑03‑1904 te Maasland op 88-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jacobsz Vermeer (zie XV.16) en Maartje Jansdr Moerman.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 14‑12‑1850 te Maasland met Maria van den Dool, 26 jaar oud, geboren op 29‑08‑1824 te Maasland, overleden op 29‑02‑1904 te Maasland op 79-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van den Dool, zandschipper, en Pleuntje Poot.
Uit dit huwelijk:
1.
Maartje, geboren op 29‑03‑1851 te Maasland, overleden op 12‑07‑1919 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 22‑11‑1888 te Maassluis met Bastiaan van der Knaap, 44 jaar oud, geboren op 12‑02‑1844 te Maassluis, zoon van Johannes van der Knaap en Petronella Dienske.
2.
Cornelis (zie XVII.34).
3.
Pleuntje, geboren op 28‑07‑1855 te Maasland, overleden op 10‑03‑1893 te Maassluis op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17‑08‑1877 te Maasland met Jacob Poot, 25 jaar oud, geboren op 11‑10‑1851 te Vlaardingen, zoon van Maarten Poot en Jacoba van der Lelij. {Hij is later gehuwd op 48-jarige leeftijd op 21‑09‑1900 te Maasland met Gerritje van Veen, 47 jaar oud, geboren op 28‑09‑1852 te Maasland, dochter van Leendert van Veen en Trijntje Vermeer.}
4.
Gerrit, koopman, geboren op 15‑11‑1857 te Maasland.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 03‑08‑1883 te Maasland met Antje Zijlstra, geboren in 1860 te Nijhuizum, dochter van Hantje Douwes Zijlstra en Wijpkjen Annes Elsinga.
5.
Huibregt, geboren op 08‑02‑1860 te Maasland, overleden op 14‑09‑1863 te Maasland op 3-jarige leeftijd.

XVI.46
Hendrik Vermeer, watermolenaar, bouwmansknecht, geboren op 14‑02‑1822 te Maasland, overleden op 16‑05‑1896 te Maasland op 74-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jacobsz Vermeer (zie XV.16) en Maartje Jansdr Moerman.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17‑05‑1850 te Maasland met Jacoba Moerman, 25 jaar oud, geboren op 05‑01‑1825 te Vlaardinger-Ambacht, overleden op 08‑12‑1917 te Maasland op 92-jarige leeftijd, dochter van Willem Moerman, arbeider en bouwman, en Ariaantje Maan.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit (zie XVII.41).
2.
Adriaantje, geboren op 24‑07‑1853 te Maasland, overleden op 27‑01‑1870 te Maasland op 16-jarige leeftijd.
3.
Maarten, geboren op 08‑01‑1856 te Maasland, overleden op 16‑02‑1876 te Maasland op 20-jarige leeftijd.
4.
Willemijntje, geboren op 24‑03‑1858 te Maasland, overleden op 18‑11‑1920 te Maasland op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 01‑06‑1888 te Maasland met Nicolaas van der Waal, 38 jaar oud, wagenmaker, geboren op 04‑11‑1849 te Maasland, overleden op 25‑07‑1919 te Maasland op 69-jarige leeftijd, zoon van Abraham van der Waal en Jannetje Jongste.
5.
Maartje, geboren op 18‑06‑1861 te Maasland, overleden op 20‑08‑1946 te Maasland op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 19‑05‑1882 te Maasland met Pieter van der Kooij, 41 jaar oud, geboren op 07‑12‑1840 te Maasland, overleden op 26‑10‑1906 te Maasland op 65-jarige leeftijd, zoon van Pieter Simonsz van der Kooij, bouwman Maasland (Kortebuurt), en Jannetje Pleunen Poot.
6.
Kaatje, geboren op 02‑09‑1863 te Maasland.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑11‑1887 te Maasland met Johannes Bos, 24 jaar oud, geboren op 09‑11‑1863 te Maasland, zoon van Jacob Bos en Teuntje de Knibbel.
7.
Trijntje, geboren op 25‑03‑1866 te Maasland, overleden op 25‑06‑1870 te Maasland op 4-jarige leeftijd.

XVI.53
Jacob Vermeer, watermolenaarsknecht, geboren op 01‑09‑1829 te Maasland, geboren als Jacob van der Meer, overleden op 21‑06‑1877 te Maasland op 47-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Jacobsz Vermeer (zie XV.16) en Maartje Jansdr Moerman.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12‑05‑1854 te Maasland met Klazijntje Hanemaijer, 25 jaar oud, geboren op 05‑07‑1828 te Maasland, overleden op 02‑01‑1910 te Maasland op 81-jarige leeftijd, dochter van Pieter Hannemaijer en Trijntje Keijzer.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, geboren op 31‑07‑1854 te Maasland, overleden op 04‑10‑1854 te Maasland, 65 dagen oud.
2.
Maartje, geboren op 23‑05‑1858 te Maasland, overleden op 20‑07‑1861 te Maasland op 3-jarige leeftijd.
3.
Pieter (zie XVII.54).
4.
Maartje, geboren op 04‑10‑1861 te Maasland, overleden op 09‑02‑1937 te De Lier op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19‑08‑1887 te Maasland met Johannes Goudappel, 28 jaar oud, geboren op 28‑09‑1858 te Rozenburg, overleden op 12‑12‑1944 te Zaltbommel op 86-jarige leeftijd, zoon van Pieter Goudappel en Cornelia Lievaart.
5.
Gerrit, geboren op 24‑07‑1863 te Maasland, overleden op 16‑08‑1863 te Maasland, 23 dagen oud.
6.
Marinus (zie XVII.59).
7.
Gerrit, geboren op 10‑05‑1867 te Maasland, overleden op 31‑05‑1867 te Maasland, 21 dagen oud.

XVI.58
Pieter Vermeer, geboren op 23‑01‑1828 te Maasland, zoon van Dirk Jacobsz Vermeer (zie XV.25) en Cornelia van der Wel.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 28‑04‑1855 te Maasland met Pieternelletje Moerman, 30 jaar oud, geboren op 10‑09‑1824 te Maasland, overleden op 10‑08‑1874 te Maasland op 49-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Moerman, arbeider, koopman, en Jannetje van der Velden.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 26‑10‑1877 te Schipluiden met Elisabeth Westmaas, 55 jaar oud, geboren op 27‑11‑1821 te 's-Gravenzande, overleden op 02‑09‑1906 te Maasland op 84-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Westmaas en Immetje van Leeuwen. {Zij was eerder gehuwd op 21-jarige leeftijd op 16‑06‑1843 te Schipluiden met Piet van den Berg, 34 jaar oud, geboren op 03‑02‑1809 te Wateringen, overleden op 26‑09‑1873 te Schipluiden op 64-jarige leeftijd, zoon van Arend van den Berg en Pieternella Biemond.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dirk, geboren op 03‑09‑1857 te Maasland.
2.
Jannetje, geboren op 26‑09‑1858 te Maasland.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25‑03‑1881 te Maasland met Willem van der Lugt, 24 jaar oud, bouwknecht, geboren op 17‑05‑1856 te De Lier, zoon van Pieter van der Lugt en Trijntje Mollenaar.
3.
Adrianus (zie XVII.66).
4.
Cornelia, geboren op 01‑10‑1861 te Maasland.
5.
Jan, geboren op 19‑10‑1862 te Maasland, overleden op 10‑03‑1863 te Maasland, 142 dagen oud.
6.
Dirkje, geboren op 04‑10‑1863 te Maasland.
7.
Jannetje, geboren op 10‑07‑1865 te Maasland, overleden op 11‑03‑1867 te Maasland op 1-jarige leeftijd.
8.
Jannetje, geboren op 23‑03‑1867 te Maasland, overleden op 23‑03‑1867 te Maasland, 0 dagen oud.

XVI.63
Jacob Vermeer, vlasser, watermolenaar, geboren op 15‑04‑1832 te Maasland, overleden op 14‑12‑1920 te Maasland op 88-jarige leeftijd, zoon van Dirk Jacobsz Vermeer (zie XV.25) en Cornelia van der Wel.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 16‑05‑1857 te Naaldwijk met Hazarina van den Akker, 24 jaar oud, geboren op 08‑09‑1832 te Naaldwijk, overleden op 04‑04‑1869 te Maasland op 36-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van den Akker en Neeltje van der Lelij.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 11‑06‑1869 te Maasland met Martijntje Jutte, 29 jaar oud, geboren op 05‑09‑1839 te Rozenburg, overleden op 03‑08‑1896 te Maasland op 56-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Jutte en Leentje van Spronsen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Dirk, geboren op 06‑02‑1858 te Maasland, overleden op 23‑08‑1858 te Naaldwijk, 198 dagen oud, ook een akte opgemaakt in Maasland (akte 40).
2.
Cornelis, geboren op 21‑07‑1859 te Maasland, overleden op 01‑09‑1859 te Maasland, 42 dagen oud.
3.
Dirk, geboren op 20‑09‑1860 te Maasland, tweelingkind, overleden op 21‑02‑1862 te Maasland op 1-jarige leeftijd.
4.
Cornelis, geboren op 20‑09‑1860 te Maasland, tweelingkind, overleden op 21‑02‑1862 te Maasland op 1-jarige leeftijd.
5.
Cornelis, geboren op 08‑12‑1861 te Maasland, overleden op 19‑01‑1868 te Maasland op 6-jarige leeftijd.
6.
Johannis Cornelis (zie XVII.78).
7.
Dirk (zie XVII.80).
8.
Nicolaas (zie XVII.82).
9.
Cornelia, geboren op 13‑03‑1869 te Maasland, overleden op 26‑08‑1869 te Maasland, 166 dagen oud.
Uit het tweede huwelijk:
10.
Cornelis, geboren op 21‑04‑1870 te Maasland, overleden op 20‑06‑1870 te Maasland, 60 dagen oud.
11.
Hendrik, geboren op 07‑07‑1871 te Maasland, overleden op 06‑09‑1871 te Maasland, 61 dagen oud.
12.
Hendrik (zie XVII.87).
13.
Cornelia, geboren op 08‑07‑1872 te Maasland, tweelingkind, overleden op 30‑11‑1944 te Maasland op 72-jarige leeftijd.
14.
Lena, geboren op 02‑10‑1873 te Maasland, overleden op 16‑11‑1941 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 03‑11‑1899 te Maasland met Frans Notenboom, 23 jaar oud, melkboer, geboren op 13‑03‑1876 te Delft, zoon van Frans Notenboom en Jacoba Quak.
15.
Dirkje, geboren op 09‑01‑1875 te Maasland, overleden op 02‑02‑1950 te De Lier op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17‑09‑1897 te Maasland met Cornelis de Vos, 26 jaar oud, geboren op 25‑10‑1870 te Vrouwenpolder, overleden op 18‑08‑1922 te Maasland op 51-jarige leeftijd, zoon van Marinus de Vos en Johanna Dobbelaar.
16.
Jan (zie XVII.95).
17.
Jaapje, geboren op 20‑02‑1877 te Maasland, overleden op 10‑03‑1877 te Maasland, 18 dagen oud.
18.
Jacob, geboren op 26‑02‑1878 te Maasland, overleden op 04‑03‑1878 te Maasland, 6 dagen oud.
19.
Jaapje Martijntje, geboren op 23‑04‑1879 te Maasland, overleden op 29‑04‑1879 te Maasland, 6 dagen oud.
20.
Jaapje Martijntje, geboren op 12‑04‑1881 te Maasland, overleden op 11‑06‑1914 te 's-Gravenhage op 33-jarige leeftijd, ook akte opgemaakt in De Lier (akte 6).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 02‑08‑1901 te Maasland met Pieter Boekestijn, 24 jaar oud, geboren op 01‑09‑1876 te De Lier, overleden op 17‑10‑1973 te De Lier op 97-jarige leeftijd, zoon van IJsbrand Boekestijn en Helena van der Lugt.
21.
Martijntje Jaapje, geboren op 15‑07‑1882 te Maasland, overleden op 10‑12‑1882 te Maasland, 148 dagen oud.
22.
Martinus Jacob (zie XVII.103).

XVI.90
Abraham Vermeer, bouwman te De Lier (vanaf 1881), geboren op 27‑02‑1841 te Honselersdijk, overleden op 03‑10‑1928 te De Lier op 87-jarige leeftijd, begraven op 06‑10‑1928 te De Lier, zoon van Benjamin Vermeer (zie XV.36) en Maria Hofland, dienstbode (1834).
Gehuwd (1) op 34-jarige leeftijd op 02‑02‑1876 te Maasland met Neeltje van der Mark, 30 jaar oud, geboren op 15‑05‑1845 te De Lier, overleden op 21‑04‑1887 te De Lier op 41-jarige leeftijd, dochter van Simon van der Mark, vlasser, en Geertruij van der Meer.
Gehuwd (2) op 48-jarige leeftijd op 07‑06‑1889 te De Lier (getuige(n): Huibregt van der Burg, oud vijfenzestig jaren, bouwman wonende te De Lier, vader van de bruid, Leendert van der Burg, oud dertig jaren, bouwman in de Lier, broeder van de bruid, Willem Vermeer, oud tweeenveertig jaren, tuinier te Naaldwijk, broeder van de bruidegom, en Arij van der Mark, oud achtenvijftig jaren, vlasser te De Lier, behuwd broeder van de bruidegom) met Susanna van der Burg, 33 jaar oud, geboren op 03‑02‑1856 te De Lier, overleden op 01‑04‑1933 te De Lier op 77-jarige leeftijd, begraven op 05‑04‑1933 te De Lier, dochter van Huibregt van der Burg, bouwmansknecht te Maasland (1853), bouwman te De Lier (1889), en Antje Lugtigheid.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Benjamin (zie XVII.105).
2.
Geertrui, geboren op 27‑01‑1879 te Naaldwijk, overleden op 07‑07‑1879 te Naaldwijk, 161 dagen oud.
3.
Simon (zie XVII.108).
4.
Arie, geboren op 22‑09‑1881 te De Lier, overleden op 24‑07‑1882 te De Lier, 305 dagen oud.
5.
Arie (zie XVII.111).
Uit het tweede huwelijk:
6.
Marinus (Rien) (zie XVII.113).
7.
Huibrecht (Huib) (zie XVII.115).
8.
Maria (Marie), geboren op 02‑01‑1895 te De Lier, overleden op 10‑04‑1927 te Naaldwijk op 32-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 01‑05‑1919 te De Lier met Pieter (Piet) van der Lugt, 29 jaar oud, geboren op 16‑07‑1889 te De Lier, overleden op 10‑09‑1981 te Naaldwijk op 92-jarige leeftijd, zoon van Gerrit van der Lugt en Jaapje van Duijn. {Hij is later gehuwd op 39-jarige leeftijd op 26‑06‑1929 te Rijswijk (ZH) met Klazina Maria (Sientje) van Horssen, 30 jaar oud, geboren op 21‑10‑1898 te Rijswijk (ZH), overleden op 17‑08‑1978 te Delft op 79-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van Horssen en Jannetje van der Burg.}
9.
Antje, geboren op 10‑05‑1896 te De Lier, overleden op 03‑08‑1990 te De Lier op 94-jarige leeftijd, begraven op 07‑08‑1990 te De Lier.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 16‑09‑1920 te De Lier met Jacob (Jaap) van der Wel, 25 jaar oud, tuinder, geboren op 04‑12‑1894 te De Lier, overleden op 21‑09‑1968 te De Lier op 73-jarige leeftijd, zoon van Willem van der Wel en Cornelia Maria van Woerden.

XVI.93
Arie Vermeer, tuinder te 's-Gravenzande, geboren op 17‑02‑1843 te Honselersdijk, overleden op 07‑04‑1922 te 's-Gravenzande op 79-jarige leeftijd, zoon van Benjamin Vermeer (zie XV.36) en Maria Hofland, dienstbode (1834).
Gehuwd op 42-jarige leeftijd op 11‑09‑1885 te 's-Gravenzande met Wilhelmina Koornneef, 27 jaar oud, geboren op 20‑01‑1858 te 's-Gravenzande, overleden op 01‑04‑1916 te 's-Gravenzande op 58-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Koornneef en Gerritje van Geest.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerritje, wonend De Lier, Hoofdstraat 98, geboren op 25‑08‑1887 te 's-Gravenzande, overleden op 07‑10‑1958 te Delft op 71-jarige leeftijd, woont in De Lier.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27‑08‑1914 te 's-Gravenzande met Teunis Cornelis van den Dool, 26 jaar oud, tuinder, koopman, geboren op 17‑11‑1887 te De Lier, overleden op 09‑02‑1945 te De Lier op 57-jarige leeftijd, zoon van Arie van den Dool, bouwman, en Grietje de Bruijn.
2.
Benjamin (zie XVII.123).
3.
Gerrit (zie XVII.125).
4.
Abraham, geboren op 08‑11‑1891 te 's-Gravenzande, overleden op 31‑08‑1892 te 's-Gravenzande, 297 dagen oud.
5.
Abraham, geboren op 03‑07‑1893 te 's-Gravenzande, overleden op 04‑08‑1893 te 's-Gravenzande, 32 dagen oud.
6.
Marinus Abraham, geboren op 10‑10‑1896 te 's-Gravenzande, overleden op 18‑11‑1896 te 's-Gravenzande, 39 dagen oud.

XVI.97
Pieter Vermeer, scheepmaker, geboren op 01‑02‑1850 te Naaldwijk, overleden op 18‑03‑1910 te Naaldwijk op 60-jarige leeftijd, zoon van Benjamin Vermeer (zie XV.36) en Maria Hofland, dienstbode (1834).
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 15‑03‑1884 te Naaldwijk met Antje van Velden, 25 jaar oud, geboren op 25‑01‑1859 te Naaldwijk, overleden op 31‑07‑1945 te Naaldwijk op 86-jarige leeftijd, dochter van Michiel van Velden en Jannetje Burger.
Uit dit huwelijk:
1.
Benjamin (zie XVII.130).
2.
Maggiel Pieter, geboren op 05‑10‑1886 te Wateringen, overleden op 05‑08‑1887 te Wateringen, 304 dagen oud.
3.
Magchiel Pieter, geboren op 01‑08‑1888 te Wateringen, overleden op 26‑10‑1888 te Wateringen, 86 dagen oud.
4.
Jansje, geboren op 05‑07‑1890 te Monster, overleden op 21‑08‑1890 te Naaldwijk, 47 dagen oud.
5.
Marinus, geboren op 15‑02‑1892 te Naaldwijk, overleden op 24‑06‑1892 te Naaldwijk, 130 dagen oud.
6.
Marinus (zie XVII.136).

XVI.99
Willem Vermeer, tuinder, geboren op 21‑01‑1853 te Naaldwijk, overleden op 13‑01‑1916 te Naaldwijk op 62-jarige leeftijd, zoon van Benjamin Vermeer (zie XV.36) en Maria Hofland, dienstbode (1834).
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 28‑05‑1886 te Maasland met Hermina van der Mout, 25 jaar oud, geboren op 17‑06‑1860 te De Lier, overleden op 01‑07‑1934 te Naaldwijk op 74-jarige leeftijd, dochter van Adrianus van der Mout en Geertje Oosterlee.
Uit dit huwelijk:
1.
Benjamin, tuinder, wonend te Naaldwijk, Molenlaan 44, geboren op 20‑09‑1887 te Naaldwijk, overleden op 24‑10‑1981 te Delft op 94-jarige leeftijd, begraven op 28‑10‑1981 te Naaldwijk.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30‑06‑1921 te Naaldwijk met Goverina Klazina Adriana Hofland, 38 jaar oud, geboren op 31‑05‑1883 te Naaldwijk, gedoopt op 29‑07‑1883 te Monster, overleden op 04‑02‑1960 te Naaldwijk op 76-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Marinus Hofland en Krijna Klazina Kuijvenhoven.
2.
Adrianus, geboren op 11‑04‑1889 te Naaldwijk, overleden op 10‑05‑1889 te Naaldwijk, 29 dagen oud.
3.
Adrianus (zie XVII.141).
4.
Maria Geertje, geboren op 17‑02‑1893 te Naaldwijk, overleden op 28‑02‑1961 te Naaldwijk op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 20‑07‑1921 te Naaldwijk met Cornelis Wessteijn, 29 jaar oud, tuinder in Naaldwijk, geboren op 29‑04‑1892 te Naaldwijk, overleden op 11‑06‑1976 te Naaldwijk op 84-jarige leeftijd, zoon van Klaas Wessteijn en Dirkje van Vliet.
5.
Gerard, geboren op 24‑02‑1897 te Naaldwijk, overleden op 27‑02‑1897 te Naaldwijk, 3 dagen oud.

XVI.102
Arie Vermeer, arbeider, geboren op 17‑04‑1843 te Maassluis, overleden op 29‑05‑1931 te 's-Gravenzande op 88-jarige leeftijd, zoon van Jan Vermeer (zie XV.42) en Trijntje Kemmers.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 19‑10‑1870 te Maassluis met Barbera van der Ende, 22 jaar oud, geboren op 06‑03‑1848 te Maassluis, overleden op 19‑01‑1878 te De Lier op 29-jarige leeftijd, dochter van Jacob van der Ende, woont te Maassluis, en Bruina van der Hoff.
Gehuwd (2) op 35-jarige leeftijd op 15‑11‑1878 te De Lier met Jannetje van der Stok, 27 jaar oud, geboren op 12‑07‑1851 te Naaldwijk, overleden op 10‑07‑1933 te 's-Gravenzande op 81-jarige leeftijd, dochter van Hendrik van der Stok en Marijtje van der Marell.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Trijntje, geboren op 01‑01‑1871 te De Lier, overleden op 06‑11‑1933 op 62-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 11‑04‑1891 te Naaldwijk met Pieter van Dien, 23 jaar oud, geboren op 20‑03‑1868 te Naaldwijk, zoon van Krijn van Dien en Antje de Knibbe.
2.
Jacobus (zie XVII.149).
3.
Johannes (zie XVII.151).
4.
Bruina, geboren op 11‑02‑1877 te De Lier, overleden op 17‑07‑1878 te Naaldwijk op 1-jarige leeftijd.
Uit het tweede huwelijk:
5.
Johannes, geboren op 05‑05‑1880 te Naaldwijk, overleden op 19‑06‑1880 te Naaldwijk, 45 dagen oud.
6.
Maria, geboren op 14‑02‑1882 te Naaldwijk, overleden op 29‑01‑1883 te Naaldwijk, 349 dagen oud.
7.
Johannes, tuinarbeider, geboren op 21‑12‑1884 te Naaldwijk, overleden op 05‑05‑1958 te Naaldwijk op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 22‑06‑1912 te Naaldwijk met Adriana Boksman, 25 jaar oud, geboren op 03‑08‑1886 te Naaldwijk, overleden op 22‑01‑1957 te Delft op 70-jarige leeftijd, woont in Naaldwijk, dochter van Teunis Boksman en Antje de Lijster.
8.
Arend, geboren op 11‑06‑1886 te Naaldwijk, overleden op 03‑09‑1886 te Naaldwijk, 84 dagen oud.
9.
Hendrik, geboren op 11‑06‑1886 te Naaldwijk, overleden op 07‑08‑1886 te Naaldwijk, 57 dagen oud.
10.
Pieter, geboren op 01‑11‑1887 te Naaldwijk, overleden op 04‑01‑1889 te Naaldwijk op 1-jarige leeftijd.
11.
Hendrik (zie XVII.161).
12.
Pieter (zie XVII.163).
13.
Maria, geboren op 05‑02‑1894 te 's-Gravenzande.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 17‑03‑1916 te 's-Gravenzande met Pieter den Harder, 24 jaar oud, schilder, geboren op 15‑01‑1892 te 's-Gravenzande, zoon van Arie den Harder en Naatje van Dijk.

XVI.108
Arend Vermeer, schipper, arbeider, geboren op 10‑03‑1852 te Maasland, overleden op 16‑01‑1928 te Scheveningen op 75-jarige leeftijd, zoon van Jan Vermeer (zie XV.42) en Trijntje Kemmers.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑01‑1876 te 's-Gravenhage met Maria Biever, 23 jaar oud, geboren op 27‑12‑1852 te Scheveningen, overleden op 29‑03‑1898 te Scheveningen op 45-jarige leeftijd, dochter van Willem Biever, smid, en Elisabeth van der Kruk.
Uit dit huwelijk:
1.
Johannes, houtzager (kreeg een bedrijsongeval en verloor beide benen op 13-7-1895), metaalslijper, geboren op 02‑04‑1876 te Scheveningen, overleden op 23‑02‑1950 te 's-Gravenhage op 73-jarige leeftijd.
2.
Willem (zie XVII.168).
3.
Benjamin (zie XVII.171).
4.
Bertus, geboren op 20‑05‑1883 te Scheveningen, overleden op 08‑10‑1883 te Scheveningen, 141 dagen oud.
5.
Arend, geboren op 03‑08‑1884 te Scheveningen, overleden op 16‑03‑1885 te Scheveningen, 225 dagen oud.
6.
Arie, geboren op 15‑01‑1886 te Scheveningen, overleden op 04‑01‑1887 te Scheveningen, 354 dagen oud.
7.
Pieter (zie XVII.176).
8.
Arie, geboren op 13‑11‑1889 te Scheveningen, overleden op 19‑02‑1890 te Scheveningen, 98 dagen oud.
9.
Bertus, geboren op 06‑02‑1891 te Scheveningen, overleden op 02‑10‑1896 te Scheveningen op 5-jarige leeftijd.
10.
Arie, los werkman, vertrok in 1912 naar Loosduinen, in 1914 naar Nijmegen, in 1930 naar Rotterdam, geboren op 21‑04‑1893 te Scheveningen.

XVI.110
Pieter Vermeer, veldarbeider, geboren op 04‑09‑1855 te De Lier, overleden op 22‑04‑1933 te 's-Gravenzande op 77-jarige leeftijd, zoon van Jan Vermeer (zie XV.42) en Trijntje Kemmers.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 20‑11‑1880 te Naaldwijk met Johanna Wijnands, 20 jaar oud, geboren op 28‑05‑1860 te Naaldwijk, overleden op 31‑05‑1915 te Naaldwijk op 55-jarige leeftijd, dochter van Martinus Wijnands en Alida de Bruijn.
Gehuwd (2) op 61-jarige leeftijd op 22‑06‑1917 te 's-Gravenzande met Cornelia Visser, 60 jaar oud, geboren op 24‑07‑1856 te Rozenburg, overleden op 27‑02‑1928 te 's-Gravenzande op 71-jarige leeftijd, dochter van Christinus Visser en Willemijntje de Graaf. {Zij was eerder gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑05‑1880 te Naaldwijk met Pieter Reevers, 28 jaar oud, geboren op 29‑11‑1851 te 's-Gravenzande, overleden op 06‑08‑1915 te 's-Gravenzande op 63-jarige leeftijd.}
Uit het eerste huwelijk:
1.
Trijntje, geboren op 10‑09‑1881 te Naaldwijk, overleden op 05‑01‑1892 te Naaldwijk op 10-jarige leeftijd.
2.
Alida Maria, geboren op 12‑09‑1882 te Naaldwijk, overleden op 02‑09‑1891 te Naaldwijk op 8-jarige leeftijd.
3.
Jannetje, geboren op 16‑05‑1884 te Naaldwijk, overleden op 11‑09‑1967 te Schipluiden op 83-jarige leeftijd, begraven te 't-Woudt.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18‑08‑1905 te De Lier met Johannes Moerman, 24 jaar oud, veehouder, geboren op 10‑03‑1881 te Maasland, overleden op 27‑03‑1954 te Delft op 73-jarige leeftijd, woont in Schipluiden, begraven te 't-Woudt, zoon van Jacob Moerman en Jannetje Bregman.
4.
Martina, geboren op 14‑07‑1886 te Naaldwijk, overleden op 21‑01‑1892 te Naaldwijk op 5-jarige leeftijd.
5.
Maria, geboren op 19‑10‑1887 te Naaldwijk.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 12‑11‑1910 te Naaldwijk met Gerrit Sonneveld, 29 jaar oud, tuinarbeider, geboren op 25‑01‑1881 te 's-Gravenzande, zoon van Gerrit Sonneveld en Hendrika Hillegonda Kwakkestijn.
6.
Pietje, geboren op 12‑01‑1889 te Naaldwijk, overleden op 29‑01‑1890 te Naaldwijk op 1-jarige leeftijd.
7.
Pieternella, geboren op 15‑08‑1890 te Naaldwijk.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 04‑09‑1909 te Naaldwijk met Cornelis van der Kaaij, 26 jaar oud, tuinarbeider, geboren op 26‑03‑1883 te 's-Gravenzande, zoon van Pieter Alexander van der Kaaij en Cornelia van der Wel.
8.
Alida, geboren op 10‑11‑1891 te Naaldwijk, overleden op 19‑10‑1937 te Delft op 45-jarige leeftijd, ook een akte opgemaakt in De Lier (akte 16).
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25‑05‑1912 te Naaldwijk met Gijsbertus Hoogenboezem, 21 jaar oud, geboren op 03‑02‑1891 te Kethel en Spaland, zoon van Jacob Hoogenboezem en Wilhelmina Leeflang. {Hij is later gehuwd op 49-jarige leeftijd op 03‑10‑1940 te De Lier met Barbara van der Vliet, 39 jaar oud, geboren op 18‑03‑1901 te Rozenburg.}
9.
Trijntje Martina, geboren op 10‑01‑1893 te Naaldwijk, overleden op 22‑04‑1893 te Naaldwijk, 102 dagen oud.
10.
Pieter, geboren op 19‑03‑1894 te Naaldwijk, overleden op 06‑01‑1895 te Naaldwijk, 293 dagen oud.
11.
Martinus Adrianus (zie XVII.195).
12.
Jan, geboren op 08‑05‑1897 te Naaldwijk, overleden op 01‑05‑1898 te Naaldwijk, 358 dagen oud.
13.
Johannes, geboren op 23‑08‑1898 te Naaldwijk, overleden op 14‑05‑1917 te De Lier op 18-jarige leeftijd, ook akte opgemaakt in Naaldwijk (akte 75).
14.
Pieter, geboren op 11‑12‑1899 te 's-Gravenzande, overleden op 26‑09‑1900 te 's-Gravenzande, 289 dagen oud.
15.
Pieter, geboren op 21‑08‑1901 te 's-Gravenzande, overleden op 29‑01‑1902 te 's-Gravenzande, 161 dagen oud.
16.
Arie (zie XVII.202).

XVII.6
Cornelis Vermeer, schipper, geboren op 26‑02‑1838 te Schipluiden, overleden op 05‑03‑1894 te Schipluiden op 56-jarige leeftijd, zoon van Jan Vermeer (zie XVI.19) en Adriana (van der) Struijs.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19‑06‑1863 te Schipluiden met Anna van Beekum, 24 jaar oud, geboren op 04‑09‑1838 te Zegwaart, overleden op 29‑11‑1908 te Schipluiden op 70-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van Beekum en Maria Zwarts.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan (zie XVIII.1).
2.
Maria, geboren op 27‑12‑1865 te Schipluiden, overleden op 23‑09‑1926 te Delft op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑12‑1887 te Schipluiden met Johannes Hermanus van der Knaap, 32 jaar oud, geboren op 27‑04‑1855 te Rijswijk (ZH), overleden op 18‑07‑1923 te Delft op 68-jarige leeftijd, zoon van Arend van der Knaap, snuifmolenaarsknecht, en Magdalena de Rouwen. {Hij was eerder gehuwd op 26-jarige leeftijd op 17‑08‑1881 te Rijswijk (ZH) met Willemina Johanna van der Gaag, 27 jaar oud, geboren op 11‑03‑1854 te Rijswijk, overleden op 15‑12‑1883 te Vrijenban op 29-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van der Gaag en Maartje van Dijk.}
3.
Cornelis (zie XVIII.5).
4.
Adrianus (zie XVIII.7).
5.
Gerrit, geboren op 01‑06‑1870 te Schipluiden, overleden op 24‑01‑1872 te Schipluiden op 1-jarige leeftijd.
6.
Adriaantje, geboren op 18‑12‑1872 te Schipluiden, overleden op 31‑01‑1874 te Schipluiden op 1-jarige leeftijd.
7.
Adriana, geboren op 13‑08‑1874 te Schipluiden, overleden op 03‑09‑1874 te Schipluiden, 21 dagen oud.
8.
Leendert (zie XVIII.12).
9.
Adriana Maria, geboren op 08‑10‑1877 te Schipluiden, overleden op 19‑01‑1878 te Schipluiden, 103 dagen oud.
10.
Adriana, geboren op 08‑03‑1879 te Schipluiden, overleden op 02‑03‑1880 te Schipluiden, 360 dagen oud.

XVII.11
Arie Vermeer, geboren op 16‑02‑1842 te Schipluiden, zoon van Jan Vermeer (zie XVI.19) en Adriana (van der) Struijs.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑11‑1868 te Schipluiden met Maria Catharina van Bohemen, 27 jaar oud, geboren op 21‑01‑1841 te Schipluiden, dochter van Bernardus Petrus van Bohemen en Johanna Meijer.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Johanna, geboren op 17‑09‑1873 te Schipluiden.

XVII.18
Johannes Vermeer, geboren op 25‑03‑1851 te Schipluiden, overleden op 05‑01‑1928 te Delft op 76-jarige leeftijd, zoon van Jan Vermeer (zie XVI.19) en Adriana (van der) Struijs.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 30‑07‑1875 te Schipluiden met Cornelia de Blois, 25 jaar oud, geboren op 06‑01‑1850 te Schipluiden, overleden op 05‑10‑1913 te Delft op 63-jarige leeftijd, dochter van Cornelis de Blois, schipper, veldwachter (1852), en Catharina van der Weijden.
Uit dit huwelijk:
1.
Adriana Catharina, geboren op 15‑09‑1875 te Hof van Delft.
2.
Catharina Cornelia, geboren op 02‑08‑1877 te Hof van Delft.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 07‑08‑1903 te Delft met Bartholomeus Theunissen, 27 jaar oud, geboren op 02‑11‑1875 te 's-Gravenhage, zoon van Johannes Hendrikus Theunissen en Roelofina Johanna Dorlas.
3.
Johanna Maria, geboren op 03‑03‑1884 te Hof van Delft.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17‑11‑1905 te Delft met Balte Verboom, 24 jaar oud, geboren op 05‑11‑1881 te Dordrecht, zoon van Balte Verboom en Christina Elisabeth Molenaar.
4.
Cornelia Johanna, geboren op 29‑07‑1887 te Delft.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 20‑03‑1921 te Delft met Jacobus Theodorus Maij, 39 jaar oud, geboren op 29‑03‑1881 te Delft, zoon van Franciscus Philip Maij en Maria Elisabeth Winterink.
5.
Arendje Pieternella, geboren op 27‑03‑1891 te Delft.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 16‑06‑1922 te Delft met Hendricus Johannes Adrianus de Jongh, 37 jaar oud, geboren op 18‑09‑1884 te Delft, zoon van Adrianus Johannes de Jongh en Jansje de Bruin.

XVII.22
Gerardus (Gerrit) Vermeer, geboren op 10‑02‑1835 te Maasland, overleden op 26‑09‑1859 te Maasland op 24-jarige leeftijd, zoon van Jacob Willemsz Vermeer (zie XVI.24) en Pieternelletje Terlet.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 20‑01‑1855 te Maasland met Maria Mostert, 23 jaar oud, geboren op 08‑01‑1832 te Maasland, overleden op 18‑10‑1868 te Maasland op 36-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Mostert en Elizabeth van der Lelij.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus (zie XVIII.26).
2.
Elisabeth, geboren op 02‑06‑1857 te Maassluis, overleden op 14‑12‑1917 te Overschie op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 02‑05‑1879 te Maasland met Pieter Gravesteijn, 20 jaar oud, bierbrouwersknecht, melkboer, geboren op 21‑07‑1858 te Rotterdam, overleden op 09‑02‑1904 te Overschie op 45-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Gravesteijn, watermolenaar, en Elisabeth Smit.
3.
Pieternella, geboren op 08‑08‑1858 te Maasland, overleden op 08‑03‑1859 te Maasland, 212 dagen oud.
4.
Petronella, geboren op 11‑09‑1859 te Maasland, overleden op 10‑05‑1931 te Maasland op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27‑01‑1882 te Maasland met Cornelis Broekman, 29 jaar oud, boerenarbeider, geboren op 11‑10‑1852 te Naaldwijk, overleden op 19‑01‑1940 te De Lier op 87-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Broekman en Cornelia Vreugdenhil.

XVII.24
Willem Vermeer, brandersknecht te Schiedam (1878), geboren op 09‑10‑1837 te Maasland, overleden op 22‑01‑1885 te Overschie op 47-jarige leeftijd, zoon van Jacob Willemsz Vermeer (zie XVI.24) en Pieternelletje Terlet.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06‑04‑1861 te Maasland met Aagje Moerman, 24 jaar oud, geboren op 01‑09‑1836 te Maasland, overleden op 24‑01‑1890 te Schiedam op 53-jarige leeftijd, dochter van Jacob Moerman en Anna Kwalm. {Zij is later gehuwd op 51-jarige leeftijd op 16‑05‑1888 te Schiedam met Abraham van der Ende, 52 jaar oud, geboren op 20‑08‑1835 te Maasland, zoon van Maarten Hendriksz van der Ende en Maria Abrahamsdr van der Ende.}
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella, geboren op 13‑05‑1862 te Kethel en Spaland, overleden op 17‑10‑1921 te Rotterdam op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 15‑07‑1886 te Schiedam met Franciscus Meijer, 34 jaar oud, tuinder te Rotterdam (1886), geboren op 28‑11‑1851 te Rotterdam, overleden op 21‑11‑1934 te Overschie op 82-jarige leeftijd, zoon van Jan Hendrik Meijer, tuinder, en Adriana Maria Homburg.
2.
Johanna, geboren op 23‑12‑1863 te Kethel en Spaland, overleden op 06‑08‑1940 te Schiedam op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 27‑09‑1889 te Maasland met Hendrik van der Gaag, 25 jaar oud, geboren op 07‑11‑1863 te Maasland, overleden voor 1940, zoon van Gerrit van der Gaag en Jorijntje Mosterd.
3.
Jacob (zie XVIII.37).
4.
Jacoba, geboren op 03‑08‑1866 te Kethel en Spaland, overleden op 17‑10‑1866 te Kethel en Spaland, 75 dagen oud.
5.
Gerardus, geboren op 12‑11‑1867 te Kethel en Spaland, overleden op 30‑03‑1869 te Schiedam op 1-jarige leeftijd.
6.
Gerardus Adrianus, marinier, geboren op 05‑11‑1869 te Schiedam, overleden op 15‑11‑1894 te Ampenan (eiland Lombok) op 25-jarige leeftijd, aan boord van het fregat Tromp aan de reede Ampenan; ook een akte opgemaakt te Schiedam dd 31-12-1894 (akte 465).
7.
Jacobus, geboren op 12‑11‑1870 te Schiedam, overleden op 08‑07‑1871 te Schiedam, 238 dagen oud.
8.
Arie, geboren op 10‑12‑1871 te Schiedam, overleden op 09‑04‑1872 te Schiedam, 121 dagen oud.
9.
Jacoba, geboren op 10‑03‑1873 te Schiedam, overleden op 12‑08‑1873 te Schiedam, 155 dagen oud.
10.
Jan, geboren op 19‑09‑1874 te Schiedam, overleden op 25‑05‑1875 te Schiedam, 248 dagen oud.
11.
Jan, geboren op 30‑12‑1875 te Schiedam, overleden op 24‑09‑1882 te Schiedam op 6-jarige leeftijd.
12.
Maria, geboren op 20‑05‑1877 te Schiedam, overleden op 07‑07‑1877 te Schiedam, 48 dagen oud.
13.
Alida, geboren op 24‑03‑1879 te Schiedam, overleden op 17‑05‑1879 te Schiedam, 54 dagen oud.
14.
Jacobus, geboren op 22‑06‑1880 te Schiedam, overleden op 27‑09‑1880 te Schiedam, 97 dagen oud.

XVII.34
Cornelis Vermeer, geboren op 31‑08‑1852 te Maasland, overleden op 16‑03‑1905 te Utrecht op 52-jarige leeftijd, woont in Rotterdam, zoon van Jan Vermeer (zie XVI.36) en Maria van den Dool.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑05‑1876 te Maasland met Neeltje Sluijter, 24 jaar oud, geboren op 07‑12‑1851 te Pijnacker, dochter van Pieter Sluijter en Magdalena de Bruijn.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 29‑09‑1876 te Maasland.
2.
Pieter, geboren op 14‑03‑1878 te Maassluis.
3.
Magdalena, geboren op 18‑05‑1880 te Maassluis.

XVII.41
Gerrit Vermeer, poldermachinist, schipper, geboren op 02‑08‑1850 te Maasland, overleden op 08‑03‑1940 te Maasland op 89-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Vermeer (zie XVI.46) en Jacoba Moerman.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 16‑05‑1884 te Maasland met Jannetje van der Heul, 30 jaar oud, geboren op 27‑04‑1854 te Maasland, overleden op 14‑02‑1929 te Maasland op 74-jarige leeftijd, dochter van Lourens van der Heul, houtzager, nachtwaker, en Antje Koole.
Uit dit huwelijk:
1.
Hendrik, geboren op 17‑07‑1885 te Maasland, overleden op 22‑07‑1973 te Maassluis op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 33-jarige leeftijd op 30‑05‑1919 te Maasland met Antje van Vliet, 39 jaar oud, geboren op 01‑06‑1879 te Maasland, dochter van Paulus van Vliet en Maartje Noordam.
2.
Lourens (zie XVIII.55).
3.
Maarten, geboren op 07‑11‑1888 te Maasland.
4.
Antje, geboren op 27‑02‑1891 te Maasland.
5.
Jacobus, geboren op 30‑06‑1892 te Maasland, overleden op 14‑10‑1892 te Maasland, 106 dagen oud.
6.
Jacoba, geboren op 21‑07‑1893 te Maasland, overleden op 29‑01‑1894 te Maasland, 192 dagen oud.
7.
Neeltje Jacoba, geboren op 21‑11‑1894 te Maasland, overleden op 03‑03‑1895 te Maasland, 102 dagen oud.
8.
Jacobus, geboren op 12‑05‑1897 te Maasland.

XVII.54
Pieter Vermeer, broodslijter, geboren op 09‑08‑1860 te Maasland, overleden op 26‑02‑1941 te Maassluis op 80-jarige leeftijd, zoon van Jacob Vermeer (zie XVI.53) en Klazijntje Hanemaijer.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22‑08‑1884 te Maasland met Catharina Verkade, 27 jaar oud, geboren op 26‑05‑1857 te Maasland, overleden op 15‑10‑1917 te Maasland op 60-jarige leeftijd, dochter van Jacobus Verkade, watermolenaar, en Catharina Smit.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob, geboren op 18‑04‑1885 te Maasland, overleden op 27‑01‑1886 te Maasland, 284 dagen oud.
2.
Catharina, geboren op 14‑04‑1887 te Maasland, overleden op 30‑07‑1971 te Vlaardingen op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 09‑05‑1913 te Maasland met Jacob Vermeer, 22 jaar oud, landarbeider veehouderij, geboren op 27‑12‑1890 te Maasland, overleden op 19‑12‑1949 te Maassluis op 58-jarige leeftijd, ook akte opgemaakt in Maasland (akte 30), zoon van Hendrik Vermeer (zie XVII.87) en Pietje Jacoba Tos.
3.
Klazina, geboren op 08‑01‑1889 te Maasland, overleden op 16‑02‑1950 te Maasland op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 08‑04‑1910 te Maasland met Izaak Stans, 22 jaar oud, metselaar, geboren op 24‑10‑1887 te Hoogvliet, overleden na 1950, zoon van Jan Stans en Aagje van Kralingen.
4.
Jacoba, geboren op 19‑05‑1892 te Maasland, overleden op 13‑07‑1892 te Maasland, 55 dagen oud.

XVII.59
Marinus Vermeer, geboren op 03‑12‑1864 te Maasland, overleden op 12‑07‑1949 te Maasland op 84-jarige leeftijd, zoon van Jacob Vermeer (zie XVI.53) en Klazijntje Hanemaijer.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 19‑11‑1885 te Rozenburg met Bastiaantje Quak, 21 jaar oud, geboren op 11‑06‑1864 te Rozenburg, overleden op 21‑02‑1909 te Maasland op 44-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Quak en Johanna Versteeg.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 29‑04‑1910 te Maasland met Hendrica van der Stok, 28 jaar oud, geboren op 17‑08‑1881 te Maasland, overleden na 1947, dochter van Johan Wilhelm van der Stok en Maria Noordam.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jacob (zie XVIII.68).
2.
Cornelis (zie XVIII.70).
3.
Klazina Johanna, geboren op 09‑11‑1889 te Maasland, overleden op 06‑11‑1890 te Maasland, 362 dagen oud.
4.
Johannes (zie XVIII.73).
5.
Klazina, geboren op 26‑02‑1893 te Maasland, overleden op 23‑04‑1937 te Maasland op 44-jarige leeftijd.
6.
Marinus (zie XVIII.76).
7.
Johanna, geboren op 22‑08‑1895 te Maasland, overleden op 27‑08‑1895 te Maasland, 5 dagen oud.
8.
Johanna, geboren op 08‑11‑1896 te Maasland, overleden op 09‑04‑1983 te Vlaardingen op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑05‑1921 te Maasland met Cornelis Lievaart, 26 jaar oud, metselaar, geboren op 19‑05‑1894 te Maasland, overleden op 02‑11‑1950 te Schiedam op 56-jarige leeftijd, zoon van Arie Lievaart en Grietje Visser.
9.
Bastiaan, grondwerker, geboren op 07‑07‑1898 te Maasland, overleden op 09‑06‑1975 te Vlaardingen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 04‑07‑1928 met Krijntje van der Wagt.
10.
Maartje, geboren op 24‑10‑1899 te Maasland, overleden op 16‑02‑1991 te Naaldwijk op 91-jarige leeftijd, begraven te Maasdijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02‑06‑1922 te Maasland met Pieter Degeling, 25 jaar oud, landarbeider, geboren op 19‑01‑1897 te Maassluis, overleden op 25‑07‑1961 op 64-jarige leeftijd, begraven te Maasdijk, zoon van Abraham Degeling, polderwerker, en Jacoba Moerman.
11.
Hendrica Antonia, geboren op 12‑02‑1901 te Maasland.
12.
Pietje, geboren op 04‑10‑1902 te Maasland, overleden op 30‑09‑1903 te Maasland, 361 dagen oud.
13.
Willem (zie XVIII.87).
Uit het tweede huwelijk:
14.
Pieter, geboren op 06‑06‑1911 te Maasland, overleden op 23‑09‑1926 te Maasland op 15-jarige leeftijd.
15.
Johan Wilhelm (zie XVIII.90).
16.
Maria, kantoorbediende, geboren op 12‑03‑1918 te Maasland, overleden op 28‑08‑1981 te Amsterdam op 63-jarige leeftijd.

XVII.66
Adrianus Vermeer, arbeider te Maasland (1886), geboren op 06‑06‑1860 te Maasland, overleden op 17‑04‑1931 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd, zoon van Pieter Vermeer (zie XVI.58) en Pieternelletje Moerman.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑04‑1886 te Schiedam met Helena van der Velden, 23 jaar oud, geboren op 23‑07‑1862 te Schiedam, overleden op 25‑06‑1934 te Rotterdam op 71-jarige leeftijd, dochter van Johannes Gijsbert van der Velden en Aaltje van Vugt.
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella, geboren op 26‑04‑1887 te Rotterdam, overleden op 20‑09‑1888 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
2.
Aaltje, geboren op 24‑06‑1888 te Rotterdam.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09‑03‑1910 te Rotterdam met Hendrik van Zwol, 23 jaar oud, geboren op 10‑04‑1886 te Kralingen, zoon van Leendert van Zwol en Hermina van Loon.
3.
Petronella, geboren op 18‑01‑1890 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 14‑05‑1913 te Rotterdam met Cornelis Nekeman, 24 jaar oud, geboren op 16‑09‑1888 te Blokzijl.
4.
Johanna Gijsbetha, geboren op 23‑09‑1892 te Rotterdam, overleden op 08‑05‑1894 te Rotterdam op 1-jarige leeftijd.
5.
Pieter, geboren op 04‑03‑1895 te Rotterdam.
6.
Johannes Gijsbert, geboren op 27‑11‑1897 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17‑08‑1921 te Rotterdam met Barendina Dorothea van Wingaarden, 20 jaar oud, geboren op 08‑07‑1901 te Rotterdam, dochter van Franciscus van Wingaarden en Geertruida Dorothea van Gijn.
7.
Helena, geboren op 28‑07‑1900 te Rotterdam.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 18‑05‑1921 te Rotterdam met Gijsbert Visser, 23 jaar oud, geboren op 05‑07‑1897 te Rotterdam.
8.
Adriana, geboren op 25‑02‑1903 te Rotterdam.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 16‑06‑1926 te Rotterdam met Pieter den Breejen, 25 jaar oud, geboren op 21‑07‑1900 te Rotterdam, zoon van Leendert den Breejen en Krijntje Draijer.
9.
Wilhelmina, geboren op 13‑02‑1906 te Rotterdam.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21‑02‑1934 te Rotterdam met Cornelis Gerardus Bruigom, 27 jaar oud, geboren op 02‑02‑1907 te Rotterdam, zoon van Hugo Bruigom en Bastiaantje Christina Rekoert.

XVII.78
Johannis Cornelis Vermeer, geboren op 24‑01‑1863 te Maasland, overleden op 08‑12‑1941 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd, zoon van Jacob Vermeer (zie XVI.63) en Hazarina van den Akker.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 24‑05‑1890 te Monster met Gerritje Korteland, 21 jaar oud, geboren op 19‑03‑1869 te Monster, dochter van Willem Korteland en Dirkje van der Kaaden.
Uit dit huwelijk:
1.
Hazerina, geboren op 11‑11‑1890 te Loosduinen, overleden op 09‑07‑1891 te Loosduinen, 240 dagen oud.
2.
Hazarina, geboren op 04‑03‑1892 te Loosduinen, overleden op 29‑12‑1968 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 12‑11‑1913 te Loosduinen met Dirk Keijzer, 23 jaar oud, koetsier, geboren op 14‑01‑1890 te Bleiswijk, zoon van Marinus Adrianus Keijzer en Jannetje Hoogeveen.
3.
Dirkje, geboren op 18‑08‑1893 te Loosduinen, overleden op 28‑07‑1979 te Ede op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 15‑03‑1911 te Loosduinen met Cornelis van der Spek, 22 jaar oud, tuinarbeider, geboren op 28‑05‑1888 te Loosduinen, overleden op 16‑01‑1972 te 's-Gravenhage op 83-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van der Spek en Maria van Mourik.
4.
Martijntje Jaapje, geboren op 13‑09‑1894 te Loosduinen, overleden op 11‑02‑1896 te Loosduinen op 1-jarige leeftijd.
5.
Jacob Willem, agent van politie in Leiden, geboren op 16‑09‑1897 te Loosduinen, overleden op 15‑09‑1970 te Leiden op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑12‑1922 te Hoek van Holland met Maria van der Plas, 25 jaar oud, geboren op 21‑02‑1897 te Hardinxveld, overleden op 02‑05‑1986 te Leiden op 89-jarige leeftijd.
6.
Wilhelmina Geertruida, geboren op 12‑10‑1901 te Monster, overleden op 13‑01‑1989 te Rijssen op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05‑09‑1923 te Loosduinen met Jacobus van Vliet, 25 jaar oud, geboren op 16‑09‑1897 te Loosduinen, overleden op 06‑05‑1970 te Rijssen op 72-jarige leeftijd, zoon van Cornelis van Vliet en Helena Oudshoorn.
7.
Johanna Cornelia, geboren op 15‑04‑1905 te Monster.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 06‑06‑1928 te 's-Gravenhage met Johannes Molenkamp, 23 jaar oud, geboren op 18‑08‑1904 te Loosduinen.
8.
Willem (zie XVIII.120).
9.
Geertruida, geboren op 12‑06‑1908 te Loosduinen, overleden op 24‑08‑1908 te Loosduinen, 73 dagen oud.

XVII.80
Dirk Vermeer, gemeentewerkman, geboren op 05‑10‑1864 te Maasland, overleden op 26‑01‑1951 te Delft op 86-jarige leeftijd, zoon van Jacob Vermeer (zie XVI.63) en Hazarina van den Akker.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 23‑12‑1885 te Hof van Delft met Jorina van der Boom, 22 jaar oud, geboren op 16‑10‑1863 te Rijswijk (ZH), overleden op 25‑08‑1950 te Delft op 86-jarige leeftijd, dochter van Willem van der Boom en Alida Margaretha Lock.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob, blikbewerker, geboren op 15‑12‑1886 te Hof van Delft, overleden op 19‑05‑1966 te Delft op 79-jarige leeftijd.
2.
Alida Margaretha, geboren op 14‑01‑1888 te Hof van Delft, overleden op 03‑04‑1975 te Delft op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑08‑1910 te Delft met Gerrit Kooijman, 23 jaar oud, geboren op 19‑03‑1887 te Strijen, overleden op 13‑04‑1957 te Delft op 70-jarige leeftijd, zoon van Bastiaan Kooijman en Dirksje de Graaf.
3.
Hazarina, geboren op 23‑02‑1890 te Hof van Delft, overleden op 13‑03‑1960 te Delft op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27‑04‑1910 te Delft met Jacobus van Bleiswijk, 21 jaar oud, geboren op 26‑02‑1889 te Delft, zoon van Johannes van Bleiswijk en Johanna Maria Maat.
4.
Wilhelmina, geboren op 02‑12‑1891 te Hof van Delft, overleden op 27‑06‑1989 te Delft op 97-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑07‑1914 te Delft met Arie Hazenbroek, 21 jaar oud, geboren op 31‑10‑1892 te Delft, overleden op 25‑11‑1966 te Delft op 74-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Hazenbroek en Lijntje den Boon.
5.
Cornelis (zie XVIII.130).
6.
Willem, magazijnbediende Kabelfabriek, geboren op 25‑06‑1896 te Delft, overleden op 16‑05‑1980 te Delft op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑03‑1923 te Delft met Adriana Wilhelmina de Graaf, 25 jaar oud, geboren op 07‑01‑1898 te Delft, overleden op 03‑11‑1972 te Delft op 74-jarige leeftijd, dochter van Arie de Graaf en Willemina Kuiper.
7.
Dirk (zie XVIII.134).
8.
Jorinus, geboren op 11‑07‑1903 te Delft.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01‑07‑1932 met E.... W.... Werdermann.
9.
Catharina Johanna, geboren op 12‑12‑1905 te Delft, overleden op 13‑12‑1917 te Delft op 12-jarige leeftijd.

XVII.82
Nicolaas Vermeer, geboren op 02‑01‑1867 te Maasland, overleden op 22‑12‑1935 te Maasland op 68-jarige leeftijd, zoon van Jacob Vermeer (zie XVI.63) en Hazarina van den Akker.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑09‑1891 te 's-Gravenzande met Trijntje Boers, 21 jaar oud, geboren op 14‑01‑1870 te 's-Gravenzande, overleden, dochter van Arie Boers en Trijntje Haanemaaijer.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob (zie XVIII.139).
2.
Arie (zie XVIII.142).
3.
Hazarinus (zie XVIII.144).
4.
Trijntje, geboren op 23‑10‑1896 te Maasland, overleden op 17‑12‑1981 te 's-Gravenzande op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11‑11‑1921 te Maasland met Christiaan Cornelis van Eijmeren, 31 jaar oud, huisschilder, geboren op 14‑12‑1889 te Maasland, overleden op 22‑04‑1965 te Maasland op 75-jarige leeftijd, zoon van Marinus van Eijmeren en Jannetje van Vliet.
5.
Martijntje, geboren op 03‑11‑1898 te Maasland, overleden op 31‑01‑1986 te De Lier op 87-jarige leeftijd, begraven te Maasland.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 07‑11‑1919 te Maasland met Jacobus Zegwaard, 33 jaar oud, geboren op 10‑06‑1886 te Maasland, overleden op 11‑06‑1970 te Delft op 84-jarige leeftijd, begraven te Maasland, zoon van Cornelis Zegwaard en Neeltje Mostert.
6.
Benjamina Maria, geboren op 25‑03‑1900 te Maasland, overleden op 11‑03‑1901 te Maasland, 351 dagen oud.
7.
Johanna Cornelia, geboren op 25‑03‑1900 te Maasland, overleden op 19‑02‑1901 te Maasland, 331 dagen oud.
8.
Maria Willemina, geboren op 16‑08‑1902 te Maasland, overleden op 18‑09‑1998 te Rozenburg op 96-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 27-jarige leeftijd op 13‑11‑1929 te Maasland met Pieter van Geest, 29 jaar oud, geboren op 23‑04‑1900 te 's-Gravenzande, overleden op 27‑06‑1975 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 75-jarige leeftijd op 17‑07‑1978 te Rozenburg, gescheiden na 9 jaar op 30‑10‑1987 te Rozenburg van Jacob Boekestijn, handelaar elektrische huishoudelijke artikelen, geboren op 23‑05‑1907 te De Lier, zoon van Pieter Boekestijn en Jaapje Martijntje Vermeer. {Hij was eerder gehuwd op 32-jarige leeftijd op 28‑08‑1939 te De Lier, gescheiden na 13 jaar op 07‑03‑1953 van Cornelia Oprel, geboren 1905‑1906 te Rozenburg, dochter van Jan Oprel en Geertje Rietdijk. Hij was eerder gehuwd op 53-jarige leeftijd op 05‑07‑1960 te De Lier met Jacoba Wilhelmina Valkenburg, 56 jaar oud, geboren op 31‑08‑1903 te Vrijenban, overleden op 21‑06‑1967 te Maasland op 63-jarige leeftijd.}
9.
Jan (zie XVIII.155).
10.
Christina Suzanna Teunia, geboren op 26‑09‑1906 te Maasland, overleden op 23‑04‑1985 te Ede op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 09‑07‑1936 te Maasland met Jacob Kool, 30 jaar oud, geboren op 23‑11‑1905 te Schiedam, overleden op 26‑03‑1980 te Ede op 74-jarige leeftijd.
11.
Cornelia, geboren op 12‑01‑1909 te Maasland, overleden op 22‑03‑1991 te 's-Gravenzande op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑08‑1934 te Maasland met Jan Mosterd, 40 jaar oud, geboren op 17‑04‑1894 te Maasland, overleden op 15‑03‑1978 te Maasland op 83-jarige leeftijd.
12.
Nicolaas, vrachtrijder, expediteur, geboren op 08‑11‑1911 te Maasland, overleden op 15‑11‑1969 te Delft op 58-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 02‑09‑1936 te Delft, gescheiden na 11 jaar op 24‑09‑1947 te Delft van Cornelia Adriana de Wit, geboren op 11‑08‑1916 te Delft.
Gehuwd (2) op 42-jarige leeftijd op 11‑08‑1954 te Delft met Wilhelmina Clasina Jacoba Beijn, 43 jaar oud, geboren op 24‑08‑1910 te Rotterdam.

XVII.87
Hendrik Vermeer, geboren op 08‑07‑1872 te Maasland, tweelingkind, overleden op 20‑05‑1957 te Renkum op 84-jarige leeftijd, zoon van Jacob Vermeer (zie XVI.63) en Martijntje Jutte.
Gehuwd (1) op 18-jarige leeftijd op 19‑09‑1890 te Maasland met Pietje Jacoba Tos, 21 jaar oud, geboren op 25‑08‑1869 te Vrijenban, overleden op 14‑11‑1930 te Delft op 61-jarige leeftijd, woont in De Lier, ook akte opgemaakt in De Lier (akte 17), dochter van Gerrit Tos en Hendrika Postman.
Gehuwd (2) op 60-jarige leeftijd op 23‑03‑1933 te De Lier met Cornelia Kortenhoeven, 42 jaar oud, geboren op 05‑05‑1890 te Schelluinen, overleden na 1957.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jacob, landarbeider veehouderij, geboren op 27‑12‑1890 te Maasland, overleden op 19‑12‑1949 te Maassluis op 58-jarige leeftijd, ook akte opgemaakt in Maasland (akte 30).
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 09‑05‑1913 te Maasland met Catharina Vermeer, 26 jaar oud, geboren op 14‑04‑1887 te Maasland, overleden op 30‑07‑1971 te Vlaardingen op 84-jarige leeftijd, dochter van Pieter Vermeer (zie XVII.54) en Catharina Verkade.
2.
Gerrit, geboren op 26‑11‑1891 te Maasland, overleden op 20‑04‑1892 te Maasland, 146 dagen oud.
3.
Martijntje, geboren op 27‑02‑1893 te Maasland, overleden op 25‑12‑1973 te Delft op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 20‑04‑1916 te De Lier met Johannes Boekestijn, 29 jaar oud, schipper, geboren op 08‑07‑1886 te De Lier, overleden op 29‑07‑1933 te Delft op 47-jarige leeftijd, ook akte opgemaakt in De Lier (akte 12), zoon van Pieter Boekestijn, brandstoffenhandelaar, schipper, en Jannetje van Dijk.
4.
Hendrica, geboren op 28‑02‑1894 te Maasland, overleden op 14‑12‑1895 te Hof van Delft op 1-jarige leeftijd.
5.
Gerrit (zie XVIII.170).
6.
Johannes Cornelis, geboren op 07‑03‑1898 te Delft, overleden op 27‑08‑1898 te Delft, 173 dagen oud.
7.
Johannes Cornelis, geboren op 03‑02‑1900 te Delft.
8.
Henderika, geboren op 11‑07‑1901 te Hof van Delft, overleden op 22‑06‑1959 te 's-Gravenhage op 57-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 20-jarige leeftijd op 19‑01‑1922 te Maassluis, gescheiden na 23 jaar op 16‑10‑1945 te Maassluis, arrondissementsrechtbank 's-Gravenhage 11-12-1945 van Johannes Jacobus Reedijk, geboren op 26‑09‑1890 te Maassluis, zoon van Willem Reedijk en Matje Geuzen.
Gehuwd (2) op 45-jarige leeftijd op 20‑11‑1946 te 's-Gravenhage met Franciscus Adrianus Cornelis van Veen, 43 jaar oud, geboren op 07‑06‑1903 te Monster.
9.
Cornelia, geboren op 24‑05‑1903 te Hof van Delft, overleden op 17‑01‑1904 te Hof van Delft, 238 dagen oud.
10.
Cornelia, geboren op 29‑05‑1904 te Maasland, overleden op 19‑11‑1993 te Delft op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 17‑11‑1921 te Maassluis met Cornelis de Man, 21 jaar oud, geboren op 19‑03‑1900 te Maassluis, overleden op 27‑07‑1986 te Delft op 86-jarige leeftijd, zoon van Hugo de Man en Johanna Droppert.
11.
Rijk Willem, geboren op 11‑12‑1905 te Maasland, overleden op 27‑01‑1940 te De Lier op 34-jarige leeftijd, bleef ongehuwd.
12.
Leentje, geboren op 05‑01‑1907 te Maasland, overleden op 10‑10‑1907 te Maasland, 278 dagen oud.

XVII.95
Jan Vermeer, bootwerker, geboren op 24‑01‑1876 te Maasland, overleden op 22‑06‑1904 te Rotterdam op 28-jarige leeftijd, zoon van Jacob Vermeer (zie XVI.63) en Martijntje Jutte.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 24‑08‑1898 te Rozenburg met Trijntje van der Knaap, 18 jaar oud, geboren op 22‑02‑1880 te Rozenburg, dochter van Pieter van der Knaap en Jannetje de Bruin. {Zij is later gehuwd op 25-jarige leeftijd op 24‑05‑1905 te Rotterdam met Zwier Gemmink, 35 jaar oud, geboren op 10‑10‑1869 te Lonneker, zoon van Jan Gemmink en Mechtelina Barmentlo.}
Uit dit huwelijk:
1.
Martijntje, geboren op 23‑01‑1899 te Delft.
2.
Pieter, geboren op 25‑05‑1901 te Rotterdam, in een huis aan de Eendrachtsstraat.

XVII.103
Martinus Jacob Vermeer, tuinarbeider, geboren op 07‑08‑1884 te Maasland, overleden op 29‑11‑1972 te Wateringen op 88-jarige leeftijd, zoon van Jacob Vermeer (zie XVI.63) en Martijntje Jutte.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16‑11‑1906 te Maasland met Pietronella van Seters, 23 jaar oud, geboren op 27‑09‑1883 te Rozenburg, overleden op 09‑10‑1973 te Wateringen op 90-jarige leeftijd, dochter van Adrianus van Seters en Aagje van Seters.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Adrianus, korporaal 1e bataljon 24e Regiment Infanterie, geboren op 18‑06‑1907 te Hof van Delft, overleden op 12‑05‑1940 te Rhenen (gesneuveld op de Grebbeberg) op 32-jarige leeftijd, begraven op het militair ereveld Grebbeberg te Rhenen, rij 6, nummer 26.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08‑04‑1936 te Monster met Pleuntje van der Lugt, 22 jaar oud, geboren op 30‑07‑1913 te 's-Gravenzande, overleden op 19‑04‑1992 te Harderwijk op 78-jarige leeftijd.
2.
Adrianus Jacob, tuinarbeider, spoorwegwerker, geboren op 03‑06‑1908 te Maasland, overleden op 25‑03‑1981 te Voorburg op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 29‑06‑1936 te Veur met Neeltje Borst, 24 jaar oud, geboren op 15‑01‑1912 te Veur.
3.
Martijntje, geboren op 24‑10‑1910 te Maasland, overleden op 07‑02‑2000 te Oostvoorne op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 11‑03‑1932 te Wateringen met Pieter Adriaanse, 26 jaar oud, vertegenwoordiger, geboren op 20‑12‑1905 te Grijpskerk, overleden op 16‑04‑1960 te Oostvoorne op 54-jarige leeftijd.
4.
Aagje, geboren op 29‑05‑1912 te Maasland, overleden op 09‑12‑1915 te Wateringen op 3-jarige leeftijd.
5.
Aagje Jaapje, geboren op 05‑04‑1916 te Wateringen, overleden op 25‑03‑1964 te Delft op 47-jarige leeftijd, bleef ongehuwd.
6.
Jan, geboren april 1917 te Wateringen, overleden op 18‑12‑1918 te Wateringen.
7.
Jaapje Martijntje, geboren op 16‑11‑1918 te Wateringen.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 15‑08‑1944 te Urk met Albert Post, 23 jaar oud, bakschipper, rubberbewerker, geboren op 07‑12‑1920 te Urk, overleden op 13‑03‑1986 te 's-Gravenhage op 65-jarige leeftijd.
8.
Jan, geboren op 31‑03‑1921 te Wateringen, overleden op 27‑01‑1988 te Leiden op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 17‑06‑1942 te 's-Gravenzande, gescheiden na 19 jaar op 16‑10‑1961 te 's Gravenzande.
Gehuwd (2) op 41-jarige leeftijd op 05‑04‑1962 te Leiden.
9.
Pietronella (Nel), geboren op 29‑09‑1922 te Wateringen, overleden na 2002 te Soest.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 09‑10‑1947 te Hoorn met Nikus Mons, 23 jaar oud, winkelier, verkoopleider, assurantie-adviseur, geboren op 17‑10‑1923 te Hoorn, overleden op 29‑05‑1990 te Soest op 66-jarige leeftijd.
10.
Martinus Jacob, tuinarbeider, gemeentewerker, geboren op 25‑07‑1924 te Wateringen, overleden op 12‑07‑1979 te Rozenburg op 54-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 03‑01‑1952 te Leidschendam.
11.
Hendrik Cornelis, tuinarbeider, geboren op 14‑08‑1927 te Wateringen, overleden op 29‑06‑1991 te Delft op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑11‑1953 te Monster.

XVII.105
Benjamin Vermeer, tuinder, vanaf 1903 in Pijnacker, vanaf 1917 in Berkel, Noordeindseweg 24, geboren op 14‑03‑1877 te Naaldwijk, overleden op 13‑01‑1955 te Berkel op 77-jarige leeftijd, zoon van Abraham Vermeer (zie XVI.90) en Neeltje van der Mark.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 20‑02‑1903 te De Lier met Anna Wilhelmina (Antje) Valstar, 26 jaar oud, geboren op 25‑01‑1877 te Naaldwijk, overleden op 09‑09‑1958 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Valstar, tuinder, en Antje Smits.
Uit dit huwelijk:
1.
Abraham (zie XVIII.200).
2.
Antje, geboren op 12‑07‑1905 te Pijnacker, overleden op 19‑02‑1994 te Berkel en Rodenrijs op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 11‑12‑1929 te Berkel en Rodenrijs met Jasper Klapwijk, 24 jaar oud, geboren op 07‑01‑1905 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 14‑11‑1980 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, woont in Berkel, zoon van Dirk Klapwijk en Maartje Verhoeff.
3.
Cornelis (zie XVIII.204).
4.
Neeltje Susanna, geboren op 08‑08‑1908 te Pijnacker, overleden op 10‑02‑1997 te Zeist op 88-jarige leeftijd, begraven op 14‑02‑1997 te Berkel en Rodenrijs.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 26‑02‑1936 te Berkel en Rodenrijs met Arie Klapwijk, 32 jaar oud, geboren op 01‑06‑1903 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 18‑09‑1968 te Rotterdam op 65-jarige leeftijd, zoon van Arie Klapwijk en Apolonia Batenburg.
5.
Simon (zie XVIII.208).
6.
Willem Pieter, geboren op 03‑11‑1910 te Pijnacker, overleden op 12‑04‑1911 te Pijnacker, 160 dagen oud.
7.
Susanna Neeltje, geboren op 08‑05‑1912 te Pijnacker, overleden op 16‑12‑1994 te Zoetermeer op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 03‑01‑1941 te Berkel en Rodenrijs met Theodorus van Tilburg, 27 jaar oud, geboren op 19‑07‑1913 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 04‑10‑1975 te Berkel en Rodenrijs op 62-jarige leeftijd, zoon van Adrianus van Tilburg en Magdalena Vogelaar.
8.
Willem Pieter, geboren op 08‑06‑1913 te Pijnacker, overleden op 09‑02‑1914 te Pijnacker, 246 dagen oud.
9.
Anna Wilhelmina, geboren op 23‑03‑1915 te Pijnacker, overleden op 25‑07‑2002 te Delft op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 20‑04‑1939 met Albertus Bloemendaal, 22 jaar oud, geboren op 21‑05‑1916 te Alphen (ZH), overleden op 17‑05‑1978 te Delft op 61-jarige leeftijd, zoon van Jan Bloemendaal en Neeltje de Bruin.
10.
Pieter, geboren op 08‑05‑1917 te Pijnacker, overleden op 27‑01‑1918 te Berkel en Rodenrijs, 264 dagen oud.
11.
Jannetje, geboren op 19‑07‑1918 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 21‑08‑1918 te Berkel en Rodenrijs, 33 dagen oud.

XVII.108
Simon Vermeer, tuinder te Naaldwijk en De Lier, wonend Kijckerweg 49, geboren op 08‑09‑1880 te Naaldwijk, overleden op 07‑02‑1952 te De Lier op 71-jarige leeftijd, zoon van Abraham Vermeer (zie XVI.90) en Neeltje van der Mark.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 21‑08‑1907 te Naaldwijk met Trijntje (Trijn) Valstar, 23 jaar oud, geboren op 07‑10‑1883 te Naaldwijk, gedoopt op 25‑11‑1883 te Maassluis, overleden op 28‑01‑1975 te Naaldwijk op 91-jarige leeftijd, dochter van Leendert Marinus Valstar en Trijntje van Duijn.
Uit dit huwelijk:
1.
Abraham (zie XVIII.218).
2.
Leendert Marinus, handelaar in tuinbouwbenodigdheden, geboren op 17‑06‑1912 te Naaldwijk, overleden op 02‑05‑1984 te Utrecht op 71-jarige leeftijd, begraven op 05‑05‑1984 te Naaldwijk.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 24‑07‑1941 te De Lier met Maria van den Akker, 28 jaar oud, geboren op 15‑10‑1912 te De Lier, overleden op 09‑11‑2010 te 's Gravenzande op 98-jarige leeftijd, begraven op 13‑11‑2010 te Naaldwijk, dochter van Arie van den Akker, schipper, en Alida Boekesteijn.
3.
Neeltje Susanna, geboren op 29‑10‑1913 te Naaldwijk, overleden op 08‑01‑1922 te Naaldwijk op 8-jarige leeftijd.
4.
Vincentinus Phulps, handelaar in tuinbouwbenodigdheden te Scheveningen, geboren op 30‑05‑1915 te Naaldwijk, overleden op 28‑05‑1992 te Hoogeveen op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 31-jarige leeftijd op 21‑11‑1946 te Haarlemmermeer, gescheiden na 11 jaar op 07‑07‑1958 te Haarlemmermeer.
Gehuwd (2) op 43-jarige leeftijd op 23‑07‑1958 te Dordrecht met Margareth Jansen, 32 jaar oud, geboren op 13‑07‑1926 te Bocholt, Duitsland, overleden na 1997, dochter van Theodorus Gerhardus Joseph Jansen en Cristina Bernardina Daniel.
5.
Benjamin, onderwijzer, kantoorbediende, assistent accountant, administrateur KLM, geboren op 22‑05‑1917 te Naaldwijk, overleden op 26‑02‑1988 te Leiden op 70-jarige leeftijd, begraven op 02‑03‑1988 te Voorschoten (begraafplaats Rosenburgh).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 25‑09‑1941 te De Lier met Johanna Clazina van Duijn, 24 jaar oud, geboren op 21‑09‑1917 te De Lier, overleden op 27‑02‑2013 te Voorschoten op 95-jarige leeftijd, dochter van Filippus van Duijn en Neeltje Gerritje van der Wel.
6.
Trijntje, geboren op 15‑10‑1918 te Naaldwijk, overleden op 03‑05‑1980 te De Lier op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 28‑03‑1944 te De Lier met Pieter van der Wel, 28 jaar oud, tuinder te De Lier, Nieuwe Tuinen 40, geboren op 28‑11‑1915 te De Lier, overleden op 15‑06‑2004 te De Lier op 88-jarige leeftijd, zoon van Johannes van der Wel en Maria Jacoba van der Sar.
7.
Arie, tuinder te De Lier, geboren op 03‑06‑1920 te Naaldwijk, overleden op 10‑04‑2006 te De Lier op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 03‑11‑1954 te Naaldwijk met Jannetje Camfferman, 25 jaar oud, geboren op 24‑06‑1929 te Naaldwijk, overleden op 19‑02‑2002 te De Lier op 72-jarige leeftijd, dochter van Arie Camfferman en Hendrika Johanna Altena.
8.
Fulps Vincentinus (zie XVIII.231).
9.
Suzanna Neeltje, verpleegkundige, in november 1945 in Zeist, daarna Amsterdam, geboren op 07‑06‑1926 te De Lier, overleden op 29‑07‑1997 te Delft op 71-jarige leeftijd, begraven op 02‑08‑1997 te 's-Gravenzande.

XVII.111
Arie Vermeer, tuinder, geboren op 03‑02‑1884 te De Lier, overleden op 23‑03‑1924 te De Lier op 40-jarige leeftijd, zoon van Abraham Vermeer (zie XVI.90) en Neeltje van der Mark.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 15‑11‑1912 te De Lier met Johanna Susanna (Antje) Kuivenhoven, 27 jaar oud, geboren op 21‑11‑1884 te De Lier, overleden op 10‑08‑1976 te Opsterland op 91-jarige leeftijd, dochter van Pieter Willem Kuivenhoven en Fija Hanekroot.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje Susanna, geboren op 17‑08‑1913 te De Lier.
2.
Fija, verloskundige te Amsterdam, geboren op 02‑05‑1915 te De Lier, overleden op 01‑12‑2004 te Heerenveen op 89-jarige leeftijd.
3.
Elisabeth, geboren op 04‑07‑1916 te De Lier, overleden op 22‑11‑1916 te 's-Gravenhage, 141 dagen oud.
4.
Elisabeth, dienstbode, geboren op 21‑07‑1918 te De Lier, overleden op 19‑06‑1981 te Amsterdam op 62-jarige leeftijd, begraven op 24‑06‑1981 te Amsterdam (Westgaarde).

XVII.113
Marinus (Rien) Vermeer, tuinder in De Lier, Nieuwe Tuinen 46, geboren op 10‑05‑1890 te De Lier, wijk B, no 58, overleden op 17‑09‑1971 te De Lier op 81-jarige leeftijd, begraven op 20‑09‑1971 te De Lier, werd op 28 mei 1910 ingelijfd als milicien bij het regiment Grenadiers en Jagers; was in actieve dienst tot 1914 en ontslagen uit de dienst op 1 oktober 1930. Rien had een tuin op een derde deel van het land dat vader Bram kocht in 1880; de andere twee delen waren de tuin van broer Huib en halfbroer Arie. Nadat Arie overleed werd de tuin overgedragen aan neef Kees, zoon van halfbroer Benjamin. Rien en Huib lieten in 1916 elk een huis bouwen door Piet Ridder, de schoonvader van Rien. Zoon van Abraham Vermeer (zie XVI.90) en Susanna van der Burg.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31‑08‑1916 te De Lier (getuige(n): Benjamin Vermeer, oud negenendertig jaren, tuinier te Pijnacker, Simon Vermeer, oud zesendertig jaren, tuinier te Naaldwijk, beiden broeders van de bruidegom, Boudewijn Ridder, oud eenentachtig jaren, zonder beroep, te Weesp, grootvader der bruid en Boudewijn Ridder, oud zevenentwintig jaren, timmerman te De Lier, broeder der bruid), gehuwd voor de kerk op 31‑08‑1916 te De Lier (geref.), ds B. Heeres met Gerritje (Ger) Ridder, 23 jaar oud, geboren op 20‑06‑1893 te De Lier, huis wijk A, no 115, overleden op 16‑04‑1974 om 21:45 uur te Delft op 80-jarige leeftijd, begraven op 20‑04‑1974 te De Lier, dochter van Pieter Ridder, timmerman in De Lier, kassier bij de coöperatieve Boerenleenbank te De Lier van 19-9-1907 tot 16-5-1932, en Margje van Muiswinkel.
Uit dit huwelijk:
1.
Susanna (Suus), geboren op 06‑07‑1917 te De Lier, gedoopt (geref.) op 08‑07‑1917 te De Lier, overleden op 06‑08‑2002 te De Lier op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15‑08‑1940 te De Lier met Hendrik Bax, 24 jaar oud, tuinder in De Lier, geboren op 21‑02‑1916 te Kampen, overleden op 14‑11‑1993 te De Lier op 77-jarige leeftijd, begraven op 18‑11‑1993 te De Lier, zoon van Gerrit Rombout Bax, leraar geschiedenis in Hilversum, en Sijke Elisabeth de Haan.
2.
Pieter (Piet), tuinder in De Lier, Kade van Ras 1, na 1975 aan de Tuindersweg, geboren op 21‑02‑1919 te De Lier, gedoopt (geref.) op 02‑03‑1919 te De Lier, overleden op 13‑07‑2005 te Delft op 86-jarige leeftijd, begraven op 16‑07‑2005 te De Lier. De tuin is gelegen op een smalle strook tussen de Nieuwe Tuinen (waar vader Rien, diens broer Huib en neef Kees elk zijn tuin had) en de langs de Kanaalweg gelegen tuinen, op de plaats van een voormalige kreek die uitmondde in de Lee bij Westerlee. Deze kreek is in circa 12e eeuw afgedamd door middel van een kade die later Kade van Ras genoemd werd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23‑12‑1947 te 's-Gravenzande met Leentje Mensje (Lenie) Leerdam, 28 jaar oud, geboren op 21‑11‑1919 te De Lier, overleden op 10‑11‑2009 te De Lier op 89-jarige leeftijd, begraven op 14‑11‑2009 te De Lier, dochter van Gerrit Leerdam, veehouder in De Lier, Oostbuurtseweg 25 (1916-1922) en tuinder in Hoek van Holland, Kaapweg 105, en Anna van den Berg.
3.
Margje (Mar), geboren op 23‑03‑1920 te De Lier, gedoopt (geref.) op 28‑03‑1920 te De Lier, overleden op 27‑09‑2000 te Bergschenhoek op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27‑04‑1944 te De Lier, eerste adres: Westersingel 23a, Berkel met Gerrit van Tilburg, 27 jaar oud, tuinder in Berkel, geboren op 05‑08‑1916 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 06‑02‑1981 te Rotterdam op 64-jarige leeftijd, zoon van Adrianus van Tilburg en Magdalena Vogelaar.
4.
Abraham (Bram), tuinder in De Lier, geboren op 29‑11‑1921 te De Lier, gedoopt (geref.) op 11‑12‑1921 te De Lier, overleden op 06‑10‑2010 te De Lier op 88-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 29‑04‑1948 te De Lier met Elizabeth van Duijn, 23 jaar oud, geboren op 18‑08‑1924 te De Lier, overleden op 08‑11‑2012 te 's-Gravenzande op 88-jarige leeftijd, begraven te De Lier, dochter van Cornelis van Duijn en Pieternella van Vliet.
5.
Maria (Rie), geboren op 25‑07‑1923 te De Lier, gedoopt op 06‑08‑1923 te De Lier, overleden op 06‑05‑2012 te Haastrecht op 88-jarige leeftijd, begraven te Leidschendam.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 22‑10‑1952 te De Lier met Arie van Vliet, 29 jaar oud, makelaar onroerend goed, geboren op 22‑04‑1923 te De Lier, overleden op 10‑01‑2005 te Leidschendam op 81-jarige leeftijd, zoon van Martinus Andries van Vliet, handelaar in granen, en Geertruida Maria Hanemaaijer.
6.
Pietje (Pie), verpleegkundige, pedicure, geboren op 09‑11‑1924 te De Lier, gedoopt (geref.) op 23‑11‑1924 te De Lier, overleden op 09‑04‑1999 te De Lier op 74-jarige leeftijd, begraven op 14‑04‑1999 te De Lier.
7.
Antje (Annie), geboren op 12‑02‑1926 te De Lier, gedoopt (geref.) op 14‑02‑1926 te De Lier, overleden op 27‑11‑2015 te Utrecht op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 29‑12‑1955 te De Lier met Anthonie Jansze, 30 jaar oud, econoom, geboren op 26‑11‑1925 te Voorhout, overleden op 23‑01‑1997 te Utrecht op 71-jarige leeftijd, begraven op 28‑01‑1997 te Utrecht, zoon van Johannes Jansze en Grietje Goedhart.
8.
Boudewijn (Bou), tuinder in De Lier, geboren op 29‑11‑1927 te De Lier, gedoopt (geref.) op 11‑12‑1927 te De Lier, overleden op 27‑07‑2011 te De Lier op 83-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 14‑08‑1957 te 's-Gravenzande.
9.
Huibrecht (Huib), tuinder in De Lier, geboren op 30‑05‑1930 te De Lier, gedoopt (geref.) op 02‑06‑1930 te De Lier, overleden op 09‑07‑1997 te De Lier op 67-jarige leeftijd, begraven op 14‑07‑1997 te De Lier.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 20‑12‑1956 te 's-Gravenzande.

XVII.115
Huibrecht (Huib) Vermeer, tuinder in De Lier, Nieuwe Tuinen 44, geboren op 27‑12‑1891 te De Lier, overleden op 27‑11‑1982 te De Lier op 90-jarige leeftijd, begraven op 01‑12‑1982 te De Lier, zoon van Abraham Vermeer (zie XVI.90) en Susanna van der Burg.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑05‑1917 te Naaldwijk (getuige(n): Benjamin Vermeer, oud veertig jaren, tuinder wonende te Pijnacker, broer van de bruidegom en Vincentinus Phulps Valstar, oud negenendertig jaren, wonende alhier, broer van de bruid) met Margaretha (Grie) Valstar, 25 jaar oud, geboren op 05‑04‑1892 te Naaldwijk, gedoopt op 10‑04‑1892 te Naaldwijk, overleden op 09‑01‑1981 te De Lier op 88-jarige leeftijd, begraven op 13‑01‑1981 te De Lier, dochter van Leendert Marinus Valstar en Trijntje van Duijn.
Uit dit huwelijk:
1.
Abraham (zie XVIII.252).
2.
Trijntje, geboren op 10‑01‑1920 te De Lier, overleden op 25‑05‑2014 te Delft op 94-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 28‑05‑1942 te De Lier met Pieter (Piet) Hanemaaijer, 27 jaar oud, tuinder in De Lier, geboren op 15‑07‑1914 te De Lier, overleden op 16‑11‑2001 te De Lier op 87-jarige leeftijd, zoon van Pieter Hanemaaijer, tuinder in De Lier, en Jacoba (Co) van den Berg.

XVII.123
Benjamin Vermeer, tuinder, wonend Heenweg 52, geboren op 06‑07‑1889 te 's-Gravenzande, overleden op 28‑04‑1965 te Delft op 75-jarige leeftijd, begraven op 01‑05‑1965 te 's Gravenzande, zoon van Arie Vermeer (zie XVI.93) en Wilhelmina Koornneef.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13‑02‑1919 te 's-Gravenzande met Anna Pietertje de Geus, 24 jaar oud, geboren op 30‑05‑1894 te 's-Gravenzande, overleden op 15‑04‑1982 te Naaldwijk op 87-jarige leeftijd, begraven op 20‑04‑1982 te 's Gravenzande, dochter van Jan de Geus en Adriana Solleveld.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, tuinarbeider, geboren op 17‑02‑1920 te 's-Gravenzande, overleden op 24‑11‑1989 te Naaldwijk op 69-jarige leeftijd.
2.
Willem, tuinarbeider, geboren op 11‑02‑1924 te 's-Gravenzande, overleden op 30‑09‑1998 te Delft op 74-jarige leeftijd, begraven op 03‑10‑1998 te Maasdijk.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 22‑12‑1958 met Baartje Boers, 31 jaar oud, geboren op 23‑05‑1927 te 's-Gravenzande, overleden op 29‑11‑2003 op 76-jarige leeftijd, begraven te Maasdijk, dochter van Jan Boers en Leentje Varekamp.
3.
Pieter Gerrit, tuinarbeider, geboren op 22‑01‑1933 te 's-Gravenzande, overleden op 14‑10‑2011 te Naaldwijk op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 09‑10‑1963 te Naaldwijk.
4.
Wilhelmina, geboren op 07‑10‑1935 te 's-Gravenzande, overleden op 13‑10‑1935 te Leiden, 6 dagen oud, ook een akte opgemaakt in 's Gravenzande (akte 54).

XVII.125
Gerrit Vermeer, tuinder, bloemist, wonend te 's Gravenzande, Naaldwijkseweg 346, geboren op 04‑01‑1891 te 's-Gravenzande, overleden op 04‑01‑1970 te Delft op 79-jarige leeftijd, zoon van Arie Vermeer (zie XVI.93) en Wilhelmina Koornneef.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29‑06‑1916 te Veur met Geertje van der Niet, 24 jaar oud, geboren op 20‑06‑1892 te 's-Gravenzande, overleden op 22‑01‑1969 te Delft op 76-jarige leeftijd, dochter van Gijsbertus van der Niet en Pietje Tuit.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie (zie XVIII.261).
2.
Gijsbertus, geboren op 02‑01‑1918 te 's-Gravenzande, overleden op 04‑01‑1918 te 's-Gravenzande, 2 dagen oud.
3.
Wilhelmina, geboren op 25‑04‑1919 te 's-Gravenzande, overleden op 08‑08‑1990 op 71-jarige leeftijd.
4.
Gerrit (zie XVIII.265).
5.
Geertje, geboren op 10‑05‑1926 te 's-Gravenzande, overleden op 07‑01‑1998 te Monster op 71-jarige leeftijd, begraven op 10‑01‑1998 te Ter Heijde.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 17‑04‑1963 te 's-Gravenzande.
6.
Anna Dirkje, geboren op 24‑09‑1928 te 's-Gravenzande, overleden op 26‑05‑2007 te 's-Gravenzande op 78-jarige leeftijd.
7.
Cornelia, geboren op 19‑12‑1930 te 's-Gravenzande, overleden op 14‑06‑2018 te Honselersdijk op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 08‑03‑1956 te 's-Gravenzande met Bastiaan Marinus Ophorst, 27 jaar oud, geboren op 10‑08‑1928 te 's-Gravenhage, overleden voor 2018, zoon van Jacobus Adrianus Ophorst en Huiberdina Wagemakers.
8.
Benjamin, geboren op 03‑05‑1934 te 's-Gravenzande, overleden op 30‑03‑2006 te 's-Gravenzande op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21‑09‑1955 te 's-Gravenzande met Jannetje van Stralen, 20 jaar oud, geboren op 01‑09‑1935 te 's-Gravenzande, overleden op 04‑01‑2018 te 's-Gravenzande op 82-jarige leeftijd, dochter van Abram van Straalen en Adriana van den Berg.

XVII.130
Benjamin Vermeer, tuinarbeider, geboren op 05‑02‑1885 te Wateringen, overleden op 28‑04‑1972 te Delft op 87-jarige leeftijd, zoon van Pieter Vermeer (zie XVI.97) en Antje van Velden.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 31‑08‑1911 te Naaldwijk met Maria Cornelia de Zeeuw, 22 jaar oud, geboren op 12‑01‑1889 te Naaldwijk, overleden op 27‑02‑1951 te Delft op 62-jarige leeftijd, woont te Naaldwijk, dochter van Pieter de Zeeuw en Jacoba Wilhelmina Dijkshoorn.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieter (de oudste), tuinarbeider, geboren op 25‑08‑1912 te Naaldwijk, overleden op 05‑08‑1988 te Naaldwijk op 75-jarige leeftijd.
2.
Jacoba Wilhelmina, dienstbode, geboren op 04‑01‑1914 te Naaldwijk, overleden op 28‑02‑1981 te Gouda op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 23‑03‑1943 te Naaldwijk met Johannes Huibert Verboom, 28 jaar oud, geboren op 13‑04‑1914 te Gouda, overleden op 20‑01‑1988 te Worchester, Zuid Afrika op 73-jarige leeftijd.
3.
Marinus, tuinarbeider, geboren op 04‑05‑1916 te Naaldwijk, overleden op 20‑11‑1969 te Delft op 53-jarige leeftijd.
4.
Antje, geboren op 30‑12‑1919 te Naaldwijk, na 12-9-1995 (overlijden broer Willem).
5.
Pieter (de jongste), geboren op 27‑09‑1922 te Naaldwijk, overleden op 20‑01‑1986 te Honselersdijk op 63-jarige leeftijd.
6.
Maria Cornelia (Riet), geboren op 07‑05‑1924 te Naaldwijk, overleden op 07‑02‑2003 te Honselersdijk op 78-jarige leeftijd, ongehuwd.
7.
Gezina Petronella, geboren op 07‑05‑1924 te Naaldwijk, overleden op 16‑06‑1925 te Naaldwijk op 1-jarige leeftijd.
8.
Benjamin, geboren op 14‑01‑1926 te Naaldwijk, overleden op 15‑07‑1926 te Naaldwijk, 182 dagen oud.
9.
Willem, geboren op 09‑10‑1930 te Naaldwijk, overleden op 12‑09‑1995 te Delft op 64-jarige leeftijd.

XVII.136
Marinus Vermeer, tuinder, geboren op 13‑04‑1896 te Naaldwijk, overleden op 27‑04‑1966 te Naaldwijk op 70-jarige leeftijd, zoon van Pieter Vermeer (zie XVI.97) en Antje van Velden.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 02‑10‑1924 te Naaldwijk met Trijntje Boender, 22 jaar oud, geboren op 06‑11‑1901 te Nieuw-Beijerland, dochter van Gerrit Boender en Trijntje Schelling.
Uit dit huwelijk:
1.
Trijntje Antje, geboren op 09‑07‑1937 te Naaldwijk, overleden op 10‑10‑1946 te Naaldwijk op 9-jarige leeftijd.

XVII.141
Adrianus Vermeer, kassenstopper, tuinarbeider, grondwerker, houtbewerker, woont in 1947 in Monster en later te Naaldwijk, Opstalweg 37, geboren op 23‑02‑1891 te Naaldwijk, overleden op 02‑12‑1968 te Delft op 77-jarige leeftijd, zoon van Willem Vermeer (zie XVI.99) en Hermina van der Mout.
Gehuwd (1) voor 1919 met Antje Elisabeth van Weel, overleden voor 1919.
Gehuwd (2) op 28-jarige leeftijd op 20‑03‑1919 te Naaldwijk met Gesina Egberta Everdina de Frenne, 26 jaar oud, geboren op 17‑01‑1893 te Kampen, overleden op 07‑11‑1941 te Monster op 48-jarige leeftijd, dochter van Lucas de Frenne, voorman sigarenfabriek, en Jannetje Hofland.
Uit het tweede huwelijk:
1.
Hermina (Mies), geboren op 15‑03‑1920 te Naaldwijk, gedoopt op 21‑03‑1920 te Naaldwijk, overleden op 07‑12‑1998 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd, begraven op 11‑12‑1998 te Naaldwijk.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 26‑11‑1942 te Naaldwijk met Arend Voskamp, 25 jaar oud, tuinder, cursusleider, geboren op 18‑07‑1917 te Naaldwijk, gedoopt op 22‑07‑1917 te Naaldwijk, overleden op 26‑02‑1995 te Naaldwijk op 77-jarige leeftijd, begraven op 28‑02‑1995 te Naaldwijk, zoon van Dirk Voskamp, tuinder, en Elizabeth van Duijn.
2.
Jannetje, geboren op 19‑09‑1921 te Naaldwijk, overleden op 10‑10‑1997 te Delft op 76-jarige leeftijd, begraven op 14‑10‑1997 te De Lier.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 06‑03‑1941 te Monster met Vincentinus Hendrikus Hanemaaijer, 20 jaar oud, geboren op 29‑03‑1920 te De Lier, overleden op 25‑08‑1998 op 78-jarige leeftijd, begraven op 29‑08‑1998 te De Lier, zoon van Maurits Hanemaaijer en Anna Wilhelmina Valstar.
3.
Willem, geboren op 05‑11‑1922 te Naaldwijk, overleden op 20‑09‑2001 te Naaldwijk op 78-jarige leeftijd, begraven op 25‑09‑2001 te Naaldwijk.
Samenwonend vanaf 1950 te Naaldwijk met Maria Anna Cornelia van Dijk, geboren op 02‑02‑1930 te Naaldwijk, overleden op 18‑12‑2017 te Wateringen op 87-jarige leeftijd.
4.
Egberta, geboren op 17‑05‑1925 te Maassluis, overleden op 01‑09‑2005 te Naaldwijk op 80-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25‑06‑1947 te Monster.
5.
Lucas, geboren op 30‑06‑1930 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑01‑1989 te Maassluis op 58-jarige leeftijd, begraven op 23‑01‑1989 te Maassluis.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12‑09‑1957 te De Lier.

XVII.149
Jacobus Vermeer, arbeider, schipper (1922), waterstoker (1930), handelaar in vloeibare mest, wonend te Schiedam (in 1898, Noordvestsingel 25 en in 1908), wonend te Rotterdam, Ommoordseweg 13, geboren op 17‑11‑1872 te De Lier, overleden op 23‑03‑1953 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd, zoon van Arie Vermeer (zie XVI.102) en Barbera van der Ende.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 01‑05‑1896 te 's-Gravenzande met Elisabeth Albertina de Vos, 20 jaar oud, geboren op 27‑11‑1875 te Naaldwijk, overleden op 03‑12‑1951 te Schiedam op 76-jarige leeftijd, dochter van Karel Leendert de Vos en Pieternella de Bruin.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie (zie XVIII.291).
2.
Pietertje, geboren op 01‑10‑1898 te Schiedam, overleden op 07‑01‑1943 te Rotterdam op 44-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 05‑01‑1922 te Schiedam met Hermanus Kootkar, 21 jaar oud, vleeshouwer (1922), geboren op 24‑07‑1900 te 's-Hertogenbosch, zoon van Hermanus Kootkar, veedrijver (1922), en Josina Henrica Smits.
3.
Karel Leendert (zie XVIII.296).
4.
Elisabeth, geboren op 10‑08‑1902 te Overschie, overleden op 29‑09‑1903 te Kethel en Spaland op 1-jarige leeftijd.
5.
Elisabeth, geboren op 23‑08‑1904 te Schiedam, overleden op 28‑04‑1987 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd, begraven op 02‑05‑1987 te Rotterdam (zuiderbegraafplaats).
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 16‑07‑1930 te Schiedam met Philippus Jacobus Eijgelsheim, 29 jaar oud, havenarbeider (1930), geboren op 12‑08‑1900 te Rotterdam, overleden op 14‑10‑1969 te Rotterdam op 69-jarige leeftijd, zoon van Pieter Eijgelsheim, timmerman (1930), en Joanna Maria van Geenen.
6.
Jacoba Johanna, geboren op 25‑01‑1908 te Schiedam, overleden op 19‑12‑1995 te Schiedam op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 06‑01‑1932 te Rotterdam met Lodewijk Matena, 27 jaar oud, geboren op 10‑01‑1904 te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 38-jarige leeftijd op 24‑07‑1946 te Schiedam met Antoon Abbink, 40 jaar oud, geboren op 07‑11‑1905 te Warnsveld, overleden op 31‑05‑1988 te Schiedam op 82-jarige leeftijd.
7.
Jannetje, geboren op 16‑07‑1909 te Naaldwijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 19‑12‑1934 te Schiedam met Jan Marinus Hoogland, 22 jaar oud, groentenhandelaar, geboren op 05‑11‑1912 te Schiedam, zoon van Gijsbertus Hoogland en Anna Maria Oskam.
8.
Arie (de jongste) (zie XVIII.306).
9.
Johannes, geboren op 07‑11‑1912 te Schiedam, overleden op 07‑10‑1913 te Schiedam, 334 dagen oud.
10.
Johannes, geboren op 08‑03‑1914 te Schiedam, overleden op 02‑04‑1917 te Schiedam op 3-jarige leeftijd.
11.
Anna Margaretha, geboren op 20‑08‑1915 te Schiedam, overleden op 05‑02‑1916 te Schiedam, 169 dagen oud.

XVII.151
Johannes Vermeer, geboren op 13‑12‑1874 te De Lier, overleden op 10‑07‑1938 te Naaldwijk op 63-jarige leeftijd, zoon van Arie Vermeer (zie XVI.102) en Barbera van der Ende.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 26‑08‑1895 te 's-Gravenzande met Catharina van der Wel, 25 jaar oud, geboren op 13‑08‑1870 te 's-Gravenzande, dochter van Nikolaas van der Wel en Francina Catharina Cornelia Boers.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, geboren op 15‑12‑1895 te 's-Gravenzande, overleden op 17‑04‑1896 te 's-Gravenzande, 124 dagen oud.
2.
Nicolaas, brievenbesteller, geboren op 10‑02‑1897 te 's-Gravenzande, overleden op 09‑09‑1981 te Maassluis op 84-jarige leeftijd, begraven op 14‑09‑1981 te Maassluis.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 23‑08‑1923 te Rozenburg met Jannetje Louwen, 20 jaar oud, geboren op 08‑06‑1903 te Rozenburg, overleden op 05‑10‑1993 op 90-jarige leeftijd, begraven op 09‑10‑1993 te Maassluis.
3.
Elizabeth, geboren op 11‑02‑1899 te 's-Gravenzande, overleden op 01‑08‑1975 te Delft op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 27‑05‑1922 te 's-Gravenhage met Dirk Hacquebord, 24 jaar oud, geboren op 24‑05‑1898 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑07‑1975 te Delft op 77-jarige leeftijd.
4.
Arie (zie XVIII.316).
5.
Francina Catharina Cornelia, geboren op 30‑03‑1910 te 's-Gravenzande, overleden op 04‑04‑1976 te Naaldwijk op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 06‑11‑1930 te Naaldwijk met Gerardus van der Linden, 20 jaar oud, transportarbeider, geboren op 27‑11‑1909 te Schoten, overleden op 04‑04‑1976 te Naaldwijk op 66-jarige leeftijd, zoon van Anthonius Gerardus van der Linden en Mathilda Tibboel.
6.
Johannes, tuinarbeider, vrachtrijder, geboren op 30‑03‑1910 te 's-Gravenzande, overleden op 09‑04‑1994 te Vlaardingen op 84-jarige leeftijd, gecremeerd te Schiedam.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 04‑11‑1936 te Vlaardingen met Gerritje Ruiterveld, 24 jaar oud, geboren op 16‑11‑1911 te Vlaardingen, overleden op 05‑08‑1999 op 87-jarige leeftijd, begraven op 10‑08‑1999 te Maassluis.

XVII.161
Hendrik Vermeer, binnenschipper, wonend te De Lier, Julianastraat 3, geboren op 26‑12‑1888 te Naaldwijk, overleden op 29‑11‑1941 te Delft op 52-jarige leeftijd, ook een akte in De Lier opgemaakt (akte 15), begraven te De Lier, zoon van Arie Vermeer (zie XVI.102) en Jannetje van der Stok.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 18‑02‑1916 te 's-Gravenzande met Hermina Langenberg, 25 jaar oud, geboren op 08‑09‑1890 te 's-Gravenzande, overleden op 22‑01‑1975 te 's-Gravenzande op 84-jarige leeftijd, begraven te De Lier, dochter van Arie Langenberg, tuinarbeider, en Hermina Stolze.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, tuinarbeider, geboren op 26‑03‑1917 te De Lier, overleden ??‑12‑2013 te De Lier.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27‑10‑1943 met Maria van der Sar, 21 jaar oud, geboren op 22‑12‑1921, overleden op 11‑08‑1999 te De Lier op 77-jarige leeftijd.
2.
Arie (zie XVIII.324).

XVII.163
Pieter Vermeer, tuinder, geboren op 08‑12‑1891 te 's-Gravenzande, overleden op 12‑02‑1983 te Naaldwijk op 91-jarige leeftijd, zoon van Arie Vermeer (zie XVI.102) en Jannetje van der Stok.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 30‑08‑1913 te Naaldwijk met Cornelia Johanna Zwaanswijk, 20 jaar oud, geboren op 12‑10‑1892 te Naaldwijk, overleden op 03‑08‑1968 te Naaldwijk op 75-jarige leeftijd, dochter van Leendert Machiel Zwaanswijk en Grietje de Lijster.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie Leendert, tuinder in Naaldwijk, geboren op 01‑10‑1914 te Naaldwijk, overleden op 27‑01‑2005 te 's-Gravenzande op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 31‑08‑1949 te 's-Gravenzande met Maria Kuipers, 24 jaar oud, geboren op 30‑12‑1924 te 's-Gravenzande, overleden op 01‑02‑2008 te 's-Gravenzande op 83-jarige leeftijd.
2.
Leendert Machiel, tuinder, bloemist, geboren op 31‑10‑1917 te 's-Gravenzande, overleden op 26‑06‑1994 te Meppel op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 14‑04‑1943 te 's-Gravenzande met Cornelia van Nieuwkerk, 24 jaar oud, geboren op 22‑11‑1918 te 's-Gravenzande, overleden op 07‑01‑1948 te Alkmaar op 29-jarige leeftijd, woont in Anna Paulowna; aktenummer Anna Paulowna nr 5.
Gehuwd (2) op 30-jarige leeftijd op 07‑09‑1948 te Anna Paulowna.
3.
Jannetje Margaretha, geboren op 26‑01‑1925 te 's-Gravenzande, in volkstelling 1947: 26-6-1925, overleden op 11‑01‑1996 te Naaldwijk op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 09‑09‑1948 met Cornelis Arie Andries Vreugdenhil, geboren circa 1925, overleden voor 1996, zoon van Frans Vreugdenhil en Pietje Lagraauw.

XVII.168
Willem Vermeer, voorman, grondwerker, geboren op 19‑12‑1877 te Scheveningen, overleden op 20‑11‑1925 te 's-Gravenhage, verongelukt tijdens sloopwerkzaamheden aan de voormalige Wilhelminagalerij aan het Noordeinde op 47-jarige leeftijd, zoon van Arend Vermeer (zie XVI.108) en Maria Biever.
Gehuwd (1) op 21-jarige leeftijd op 04‑01‑1899 te 's-Gravenhage met Chieltje Kuiper, 20 jaar oud, geboren op 26‑05‑1878 te Scheveningen, overleden op 19‑08‑1913 te Scheveningen op 35-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 37-jarige leeftijd op 14‑07‑1915 te 's-Gravenhage met Hermina Johanna van der Wees, 32 jaar oud, geboren op 07‑11‑1882 te Delft, overleden op 18‑09‑1937 op 54-jarige leeftijd, dochter van Philippus van der Wees en Ida Elisbeth Willemina de Roo.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Marinus (zie XVIII.331).
2.
Arie, geboren op 04‑09‑1901 te Scheveningen, overleden op 03‑12‑1901 te Scheveningen, 90 dagen oud.
3.
Arie, geboren op 22‑10‑1902 te Scheveningen, overleden op 03‑08‑1903 te Scheveningen, 285 dagen oud.
4.
Arie, arbeider, grondwerker, magazijnbediende, geboren op 05‑02‑1904 te Scheveningen, overleden op 01‑03‑1993 te 's-Gravenhage op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 29‑05‑1929 te 's-Gravenhage met Chieltje Kuiper, 23 jaar oud, geboren op 12‑03‑1906 te Scheveningen.
5.
Johannes (zie XVIII.338).
6.
Maria, geboren op 21‑12‑1910 te Scheveningen, overleden op 14‑06‑1964 te Voorburg op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 29‑05‑1935 te 's-Gravenhage met Pieter Schmits, 21 jaar oud, geboren op 04‑06‑1913 te 's-Gravenhage.
Uit het tweede huwelijk:
7.
Willem, tuindersknecht, geboren op 03‑03‑1915 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑05‑1986 te 's-Gravenhage op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 31‑10‑1945 te 's-Gravenhage met Greta Cornelia Rademakers, 26 jaar oud, geboren op 23‑09‑1919 te 's-Gravenhage.
8.
Hermina Johanna, geboren op 24‑12‑1916 te 's-Gravenhage.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 15‑06‑1938 met Pieter Adrianus Welzenis, 25 jaar oud, geboren op 01‑01‑1913.

XVII.171
Benjamin Vermeer, visser, grondwerker, geboren op 30‑11‑1880 te Scheveningen, overleden op 03‑01‑1936 te Scheveningen op 55-jarige leeftijd, zoon van Arend Vermeer (zie XVI.108) en Maria Biever.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 27‑02‑1901 te 's-Gravenhage met Pieternella Spaans, 22 jaar oud, geboren op 28‑09‑1878 te Scheveningen, overleden op 27‑04‑1958 te Scheveningen op 79-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Spaans en Maria Kuiper.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 08‑03‑1901 te Scheveningen, overleden op 08‑02‑1988 te 's-Gravenhage op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13‑12‑1922 te 's-Gravenhage met Luite Zootjes, 22 jaar oud, marinier 1914-1922, geboren op 30‑06‑1900 te Duisburg (D), overleden op 12‑09‑1979 te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd, zoon van NN Zootjes en Adriana Johanna Hogervorst.
2.
Maria, geboren op 03‑12‑1902 te Scheveningen, overleden op 04‑08‑1984 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06‑08‑1924 te 's-Gravenhage met Hendricus Bleijie, 24 jaar oud, geboren op 02‑03‑1900 te 's-Gravenhage, overleden op 04‑05‑1970 te 's-Gravenhage op 70-jarige leeftijd.
3.
Arend, geboren op 15‑01‑1904 te Scheveningen, overleden op 27‑05‑1904 te Scheveningen, 133 dagen oud.
4.
Gerrit, varensgezel, fabrieksarbeider melkinrichting, geboren op 04‑09‑1905 te Scheveningen, overleden op 31‑01‑1969 te 's-Gravenhage op 63-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 19‑08‑1936 te 's-Gravenhage met Berta Hiller, 24 jaar oud, geboren op 19‑04‑1912 te Lorch (D).
5.
Johannes (zie XVIII.353).
6.
Benjamin, geboren op 21‑08‑1909 te Scheveningen, overleden op 26‑10‑1910 te Scheveningen op 1-jarige leeftijd.
7.
Arend (zie XVIII.356).
8.
Benjamin, zeevisser, werkman, geboren op 16‑09‑1912 te Scheveningen, overleden op 10‑04‑1982 te Putte op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 39-jarige leeftijd op 20‑08‑1952 te 's-Gravenhage met Petronella Wit, 34 jaar oud, geboren op 12‑06‑1918 te 's-Gravenhage, overleden in 1999 te Ossendrecht. {Zij was eerder gehuwd voor 1943 met NN Koks, overleden voor 1952.}
9.
Klaas Johannes, tuindersknecht, geboren op 12‑10‑1914 te Scheveningen, overleden op 29‑02‑1992 te 's-Gravenhage op 77-jarige leeftijd.
10.
Pieternella, geboren op 01‑09‑1917 te Scheveningen, overleden op 23‑04‑2000 te 's-Gravenhage op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) circa 1945 met Sjaak van den Berg, geboren circa 1917.
Gehuwd (2) met M... de Bruijn, overleden voor 1945.
11.
Pieter (zie XVIII.364).

XVII.176
Pieter Vermeer, geboren op 06‑12‑1887 te Scheveningen, zoon van Arend Vermeer (zie XVI.108) en Maria Biever.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 01‑12‑1908 te 's-Gravenhage met Adriana Johanna Hogervorst, 33 jaar oud, geboren op 13‑08‑1875 te Wateringen, overleden op 15‑12‑1927 te 's-Gravenhage op 52-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Hogervorst en Adriana Elizabeth van der Sman. {Zij was eerder gehuwd voor 1900 met NN Zootjes.}
Uit dit huwelijk:
1.
Petronella Adriana, geboren op 13‑08‑1909 te Duisburg (D), overleden op 02‑09‑1987 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 17‑09‑1930 te 's-Gravenhage met Hendricus Alexander Geurens, 23 jaar oud, geboren op 17‑09‑1907 te 's-Gravenhage, overleden op 11‑04‑1966 te 's-Gravenhage op 58-jarige leeftijd, zoon van Hendricus Alexander Geurens.
2.
Johanna Maria, geboren op 03‑07‑1912 te Duisburg (D), overleden op 02‑08‑1991 te 's-Gravenhage op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 29‑08‑1934 te 's-Gravenhage, gescheiden na 10 jaar op 06‑07‑1945 te 's Gravenhage van Adrianus van Veen, geboren op 01‑02‑1906 te 's-Gravenhage.
Gehuwd (2) op 44-jarige leeftijd op 14‑12‑1956 te 's-Gravenhage met Arie den Engelsman, 51 jaar oud, geboren op 08‑10‑1905 te St-Philipsland, overleden op 02‑10‑1973 te 's-Gravenhage op 67-jarige leeftijd.
3.
Pieter (zie XVIII.370).
4.
Arend (zie XVIII.372).

XVII.195
Martinus Adrianus Vermeer, tuinarbeider, geboren op 05‑03‑1896 te Naaldwijk, overleden op 05‑06‑1964 te Delft op 68-jarige leeftijd, zoon van Pieter Vermeer (zie XVI.110) en Johanna Wijnands.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 04‑03‑1921 te De Lier met Maria Arendje Voogt, 25 jaar oud, geboren op 12‑01‑1896 te Rozenburg, overleden op 12‑02‑1952 te Delft op 56-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Voogt en Elizabeth Gille.
Gehuwd (2) op 59-jarige leeftijd op 12‑04‑1955 te 's-Gravenzande met Rijkje van Wijngaarden, 60 jaar oud, geboren op 24‑01‑1895 te Lange Ruige Weide, overleden op 21‑01‑1962 te 's-Gravenhage op 66-jarige leeftijd.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Johanna Elizabeth, geboren jan 1922 te Maasland, overleden op 30‑04‑1922 te Maasland.
2.
Adrianus, tuinarbeider, geboren op 06‑06‑1924 te Maasland, overleden op 11‑04‑1994 te Delft op 69-jarige leeftijd.
Gehuwd op 31-jarige leeftijd op 08‑05‑1956 te 's-Gravenzande.
3.
Martinus Adrianus (zie XVIII.376).
4.
Elizabeth, geboren op 25‑03‑1931 te 's-Gravenzande, overleden op 15‑09‑1943 te 's-Gravenzande op 12-jarige leeftijd.
5.
Arie, geboren op 05‑11‑1935 te 's-Gravenzande, overleden op 23‑10‑1997 te Delft op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 29‑11‑1962 te Naaldwijk.

XVII.202
Arie Vermeer, tuinarbeider, geboren op 09‑05‑1903 te 's-Gravenzande, overleden op 17‑02‑1957 te 's-Gravenzande op 53-jarige leeftijd, zoon van Pieter Vermeer (zie XVI.110) en Johanna Wijnands.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 18‑10‑1928 te Maassluis met Neeltje Kort, 20 jaar oud, geboren op 11‑06‑1908 te Maassluis, overleden op 14‑05‑2001 te 's-Gravenzande op 92-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna (Anna), geboren op 13‑03‑1930 te 's-Gravenzande, overleden op 15‑12‑2016 te Naaldwijk op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 16‑08‑1949 met Arie van Zanten, geboren circa 1930, overleden voor 2001.
2.
Pieter, geboren op 27‑01‑1934 te 's-Gravenzande, overleden op 03‑12‑2008 te Schiedam op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) circa 1956.
Gehuwd (2) op 27-jarige leeftijd op 03‑11‑1961 te 's-Gravenzande.

XVIII.1
Jan Vermeer, schipper, geboren op 27‑08‑1863 te De Lier, gedoopt als Jan van der Meer, overleden op 13‑12‑1894 te Schipluiden op 31-jarige leeftijd. Voor de rechtbank van 's Gravenhage is op 11 mei 1886 de naam officieel gewijzigd in Vermeer, zoon van Cornelis Vermeer (zie XVII.6) en Anna van Beekum.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 14‑08‑1885 te Schipluiden met Johanna van Leeuwen, 23 jaar oud, geboren op 19‑05‑1862 te Aarlanderveen, overleden op 25‑08‑1895 te Schipluiden op 33-jarige leeftijd, dochter van Cornelis van Leeuwen en Josina van den Berg.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis (zie XIX.1).
2.
Jacobus, geboren op 17‑03‑1887 te Schipluiden, overleden op 17‑11‑1894 te Schipluiden op 7-jarige leeftijd.
3.
Jan, geboren op 27‑04‑1888 te Schipluiden, overleden op 03‑10‑1892 te Schipluiden op 4-jarige leeftijd.
4.
Leendert (zie XIX.5).
5.
Johan, geboren op 25‑04‑1892 te Schipluiden, overleden op 07‑05‑1892 te Schipluiden, 12 dagen oud.
6.
Cornelia, geboren op 14‑12‑1893 te Schipluiden, overleden op 30‑01‑1895 te Schipluiden op 1-jarige leeftijd.

XVIII.5
Cornelis Vermeer, geboren op 04‑12‑1867 te Schipluiden, overleden op 07‑09‑1942 te Delft op 74-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Vermeer (zie XVII.6) en Anna van Beekum.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 12‑07‑1895 te Schipluiden met Cornelia Hendrika Kooijman, 25 jaar oud, geboren op 28‑10‑1869 te Ridderkerk, overleden op 23‑01‑1941 te Schipluiden op 71-jarige leeftijd, dochter van Pieter Kooijman en Geertruij Streefkerk.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna, geboren op 28‑07‑1896 te Schipluiden.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 13‑09‑1917 te Schipluiden met Jan van Essen, 21 jaar oud, geboren op 02‑10‑1895 te Aarlanderveen, zoon van Mees van Essen en Teuntje van Zwieten.
2.
Pieter, geboren op 09‑09‑1899 te Schipluiden, overleden op 12‑03‑1916 te Schipluiden op 16-jarige leeftijd.
3.
Cornelis (zie XIX.12).

XVIII.7
Adrianus Vermeer, geboren op 28‑01‑1869 te Schipluiden, overleden op 28‑07‑1938 te Schipluiden op 69-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Vermeer (zie XVII.6) en Anna van Beekum.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 10‑01‑1896 te Schipluiden met Trijntje Kooijman, 22 jaar oud, geboren op 07‑03‑1873 te Ridderkerk, overleden na 1938, dochter van Pieter Kooijman en Geertruij Streefkerk.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelis, geboren op 12‑07‑1899 te Schipluiden, overleden op 28‑11‑1899 te Schipluiden, 139 dagen oud.
2.
Cornelis, groenteboer, geboren op 17‑11‑1901 te Schipluiden.
Gehuwd met Gijsbertha Brink, geboren op 28‑07‑1913.
3.
Pieter, geboren op 08‑02‑1908 te Schipluiden.

XVIII.12
Leendert Vermeer, geboren op 30‑11‑1875 te Schipluiden, overleden op 10‑01‑1947 te Schipluiden op 71-jarige leeftijd, zoon van Cornelis Vermeer (zie XVII.6) en Anna van Beekum.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 07‑12‑1904 te Rotterdam. Akte 1904 nummer o61 met Pietertje van der Helm, 29 jaar oud, geboren op 13‑10‑1875 te Capelle a/d IJssel, overleden op 01‑12‑1956 te Delft op 81-jarige leeftijd, dochter van Pieter van der Helm en Teuntje van Vliet.
Uit dit huwelijk:
1.
Anna Teuna, geboren op 06‑09‑1905 te Schipluiden, overleden op 19‑03‑1990 te Hengelo (Ov) op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑09‑1931 te Schipluiden met Adrianus van der Eijk, 21 jaar oud, geboren op 20‑02‑1910 te Schipluiden, zoon van Jan van der Eijk en Maartje Bos.
2.
Teuna Cornelia, geboren op 02‑12‑1906 te Schipluiden.
3.
Cornelia Petronella, geboren op 26‑08‑1908 te Schipluiden, overleden op 09‑06‑1999 te Delft op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 25‑05‑1932 te Schipluiden met Jacob van der Vliet, 25 jaar oud, geboren op 10‑08‑1906 te Schiebroek, zoon van Pleun Aart van der Vliet en Philippina Weerheim.
4.
Pieter Cornelis, geboren op 06‑04‑1915 te Schipluiden.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 22‑06‑1939 te De Lier met Maartje Hendrika Adriana van den Bos, geboren 1916‑1917 te Oostvoorne, dochter van Frans van den Bos en Johanna Petronella van Vliet.
5.
Cornelis Pieter, geboren op 09‑09‑1916 te Schipluiden, overleden op 28‑02‑2002 op 85-jarige leeftijd, begraven te Schipluiden.
Gehuwd met Dingena van Stel, geboren op 07‑08‑1915 te Wemeldinge, overleden op 01‑10‑2003 op 88-jarige leeftijd, begraven te Schipluiden, dochter van Jacobus van Stel en Maria Vleugel.

XVIII.26
Jacobus Vermeer, brandersknecht in Schiedam (1878, 1886), geboren op 20‑06‑1855 te Maasland, overleden op 15‑11‑1898 te Schiedam op 43-jarige leeftijd, zoon van Gerardus (Gerrit) Vermeer (zie XVII.22) en Maria Mostert.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 08‑08‑1878 te Schiedam met Johanna Petronella van der Gaag, 21 jaar oud, geboren op 07‑09‑1856 te Schiedam, overleden op 23‑01‑1941 te Schiedam op 84-jarige leeftijd, dochter van Fredrik van der Gaag en Grietje van der Vlies.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 07‑10‑1879 te Schiedam, overleden op 03‑03‑1880 te Schiedam, 148 dagen oud.
2.
Grietje, geboren op 06‑01‑1881 te Schiedam, overleden op 28‑07‑1922 te Schiedam op 41-jarige leeftijd.
Gehuwd op 37-jarige leeftijd op 05‑09‑1918 te Schiedam met Dirk Kok, 26 jaar oud, fabrieksarbeider (1918), geboren op 19‑12‑1891 te Schiedam, zoon van Adrianus Kok en Elisabeth Oprel.
3.
Gerrit, geboren op 07‑04‑1883 te Schiedam, overleden op 04‑03‑1884 te Schiedam, 332 dagen oud.
4.
Maria, geboren op 21‑09‑1884 te Schiedam, overleden op 16‑11‑1885 te Schiedam op 1-jarige leeftijd.

XVIII.37
Jacob Vermeer, geboren op 27‑02‑1865 te Kethel en Spaland, overleden op 17‑01‑1929 te Kethel en Spaland op 63-jarige leeftijd, zoon van Willem Vermeer (zie XVII.24) en Aagje Moerman.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 21‑05‑1892 te Hoogvliet met Adriana Verheij, 26 jaar oud, geboren op 11‑03‑1866 te Hoogvliet, dochter van Gerrit Verheij en Leentje Koppenol.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geboren op 31‑08‑1893 te Schiedam, overleden op 11‑09‑1893 te Schiedam, 11 dagen oud.
2.
Leentje, geboren op 22‑11‑1894 te Schiedam, overleden op 03‑03‑1915 te Kethel en Spaland op 20-jarige leeftijd.
3.
Aagje Adriana, geboren op 26‑04‑1897 te Schiedam, overleden op 07‑12‑1898 te Schiedam op 1-jarige leeftijd.
4.
Aagje Adriana, geboren op 26‑06‑1899 te Schiedam, overleden op 29‑11‑1983 op 84-jarige leeftijd, begraven te Vlaardingen Holy.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑06‑1922 te Kethel en Spaland met Maarten Mooij, 27 jaar oud, geboren op 11‑02‑1895 te Rotterdam, overleden op 22‑10‑1974 op 79-jarige leeftijd, begraven te Vlaardingen Holy, zoon van Maarten Mooij en Maaike Maaskant.
5.
Willem Gerardus Adrianus, geboren op 04‑02‑1902 te Schiedam.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 11‑06‑1924 te Hoogvliet met Arendje Krijgsman, 19 jaar oud, geboren op 16‑04‑1905 te Hoogvliet, dochter van Arend Krijgsman en Magdaleentje Verheij.
6.
Gerritje, geboren op 22‑08‑1904 te Overschie, overleden op 04‑02‑1907 te Schiedam op 2-jarige leeftijd.
7.
Gerrit, geboren op 17‑05‑1909 te Kethel en Spaland, overleden op 07‑08‑1982 op 73-jarige leeftijd, begraven te Kethel.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 17‑05‑1933 te Schiedam met Willemina Hendrika Cornelia de Wildt, 21 jaar oud, geboren op 24‑11‑1911 te Schiedam, overleden op 06‑03‑1947 te Schiedam op 35-jarige leeftijd, dochter van Hendrik Cornelis de Wildt en Teuntje Versloot.

XVIII.55
Lourens Vermeer, poldermachinist, schipper, geboren op 08‑09‑1886 te Maasland, overleden op 29‑06‑1978 te Maassluis op 91-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Vermeer (zie XVII.41) en Jannetje van der Heul.
Gehuwd op 34-jarige leeftijd op 13‑05‑1921 te Maasland met Pietertje Louter, 27 jaar oud, geboren op 11‑08‑1893 te Vlaardinger-Ambacht, overleden op 05‑12‑1967 te Delft op 74-jarige leeftijd, dochter van Hermanus Louter en Jacoba Poot.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit, poldermachinist, schipper, geboren op 02‑07‑1922 te Maasland, overleden op 10‑07‑1998 te Maasland op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 36-jarige leeftijd op 25‑06‑1959 te Schipluiden.
2.
Jacoba, geboren op 14‑07‑1923 te Maasland, overleden op 18‑05‑2000 te Maassluis op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd met Thijs Bosloper, geboren circa 1920, overleden in 1982.
3.
Herman, tuinarbeider, geboren op 01‑12‑1927 te Maasland, overleden op 23‑03‑1954 te Wassenaar op 26-jarige leeftijd, begraven op 27‑03‑1954 te Schipluiden.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 22‑01‑1953 te Schipluiden.

XVIII.68
Jacob Vermeer, geboren op 05‑05‑1886 te Maasland, overleden op 07‑02‑1969 te Schiedam op 82-jarige leeftijd, zoon van Marinus Vermeer (zie XVII.59) en Bastiaantje Quak.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 30‑04‑1909 te Maasland met Elisabeth Noltee, 20 jaar oud, geboren op 08‑09‑1888 te Maassluis, overleden op 06‑04‑1968 te Schiedam op 79-jarige leeftijd, dochter van Johan Noltee en Huibertje Paalvast.
Uit dit huwelijk:
1.
Johan (zie XIX.46).
2.
Bastiaantje, geboren op 12‑02‑1910 te Maasland, overleden op 12‑11‑1937 te Rotterdam op 27-jarige leeftijd, ook een akte opgemaakt te Maassluis dd 16-11-1937 (akte 59).
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 23‑08‑1934 te Maassluis met Pieter Smit.
3.
Huibertje, geboren op 14‑01‑1911 te Maasland, overleden op 18‑03‑1943 te Maassluis op 32-jarige leeftijd, omgekomen bij een bombardement, samen met twee van haar kinderen.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 31‑10‑1929 te Maassluis met Willem Zomer, 30 jaar oud, geboren op 16‑12‑1898 te Maassluis.
4.
Marina Clazina, geboren op 15‑05‑1912 te Maasland, overleden op 07‑09‑1999 te Maassluis op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 05‑10‑1933 te Maassluis met Johannes Hokke, 22 jaar oud, geboren op 22‑01‑1911 te Maassluis, overleden op 23‑12‑1998 te Schiedam op 87-jarige leeftijd.
5.
Elisabeth, geboren op 03‑06‑1913 te Maasland, overleden op 18‑06‑1988 op 75-jarige leeftijd, begraven te Maassluis.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 13‑05‑1942 te Maassluis met Jan Jacobus van Sprang, 32 jaar oud, geboren op 22‑11‑1909 te Maassluis, overleden op 30‑08‑1993 op 83-jarige leeftijd, begraven te Maassluis.
6.
Jacob, kaskitter, geboren op 07‑10‑1914 te Maasland, overleden op 22‑11‑1981 te Vlaardingen op 67-jarige leeftijd, begraven te Maassluis.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 19‑05‑1938 te Maassluis, gescheiden na 22 jaar op 02‑12‑1960 te Maassluis van Maartje Mosterd, geboren op 06‑12‑1907 te Maassluis.
7.
Klazina, geboren op 26‑02‑1918 te Maassluis, overleden op 01‑01‑1993 te Maassluis op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 12‑12‑1946 te Maassluis met Cornelis Wezemer, 28 jaar oud, geboren op 27‑09‑1918 te Maassluis, overleden op 20‑07‑1986 te Maassluis op 67-jarige leeftijd.
8.
Dana, geboren op 30‑09‑1919 te Maassluis, overleden op 16‑02‑2002 te Maassluis op 82-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 21‑05‑1942 te Maassluis met Kors Koene, 28 jaar oud, geboren op 01‑03‑1914 te Maasland, overleden op 01‑06‑1996 te Schiedam op 82-jarige leeftijd.
9.
Johanna, geboren op 30‑09‑1919 te Maassluis, overleden op 08‑01‑1994 te Kampen op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 17‑12‑1947 te Bussum.
10.
Maartje Hendrika, geboren op 04‑05‑1921 te Maassluis, overleden op 15‑12‑2005 te Maassluis op 84-jarige leeftijd.
Gehuwd met Arie van Straten, geboren op 09‑09‑1916 te Maassluis, overleden op 27‑12‑1977 te Vlaardingen op 61-jarige leeftijd.
11.
Jacoba, geboren op 29‑08‑1924 te Maassluis, overleden op 23‑05‑1992 te Maassluis op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 27‑09‑1951 te Maassluis met Leendert Arie Vellekoop, 40 jaar oud, geboren op 19‑08‑1911 te Naaldwijk, overleden op 13‑04‑1985 te Schiedam op 73-jarige leeftijd.

XVIII.70
Cornelis Vermeer, ijzerwerker, geboren op 11‑09‑1887 te Maasland, overleden op 30‑08‑1951 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd, zoon van Marinus Vermeer (zie XVII.59) en Bastiaantje Quak.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 16‑06‑1910 te Hillegersberg met Maria Both, 19 jaar oud, geboren op 04‑04‑1891 te Hillegersberg, overleden op 22‑03‑1988 te Rotterdam op 96-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus, kantoobediende, geboren op 22‑09‑1910 te Capelle a/d IJssel, overleden op 10‑07‑1986 te Rotterdam op 75-jarige leeftijd, ongehuwd.
2.
Bastiaantje, geboren op 05‑12‑1913 te Capelle a/d IJssel, overleden op 22‑04‑1999 te Rotterdam op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 27‑05‑1936 te Rotterdam met Cornelis Johannes den Hoed, 25 jaar oud, geboren op 16‑08‑1910 te Leiden, overleden op 08‑05‑1983 te Rotterdam op 72-jarige leeftijd.
3.
Andries, geboren op 10‑01‑1915 te Rotterdam, overleden op 24‑07‑1973 te Australie op 58-jarige leeftijd, begraven te Rotterdam.
4.
Johanna, geboren op 09‑08‑1916 te Rotterdam, overleden op 26‑08‑2002 te Rotterdam op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 12‑03‑1941 te Rotterdam met Frederik (Frits) Mieremet, 24 jaar oud, geboren op 11‑11‑1916 te Rotterdam, overleden op 12‑12‑1992 te Rotterdam op 76-jarige leeftijd.
5.
Maria, geboren op 08‑03‑1918 te Rotterdam, overleden op 10‑09‑2005 te Rotterdam op 87-jarige leeftijd.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 13‑08‑1947 te Rotterdam met Antonius Wilhelmus (Antoon) van Dongen, 37 jaar oud, geboren op 16‑06‑1910 te Rotterdam, overleden op 29‑10‑1994 te Rotterdam op 84-jarige leeftijd.
6.
Cornelis, geboren op 22‑05‑1919 te Rotterdam, overleden op 24‑01‑2001 te Rotterdam op 81-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 25‑01‑1950 te Rotterdam met Jannetje Troost, 26 jaar oud, geboren op 30‑03‑1923 te Pernis, overleden op 20‑12‑2003 te Rotterdam op 80-jarige leeftijd.
7.
Jacob, geboren op 29‑10‑1920 te Rotterdam, overleden op 30‑03‑1972 op 51-jarige leeftijd, begraven te Poortugaal.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 25‑01‑1950 te Rotterdam.
8.
Clasina, geboren op 02‑09‑1922 te Rotterdam, overleden op 18‑08‑2002 te Oud-Beijerland op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20‑10‑1943 te Rotterdam met Antonius Martinus Eijkhout, 25 jaar oud, geboren op 17‑07‑1918 te Rotterdam, overleden op 11‑02‑2005 te Oud-Beijerland op 86-jarige leeftijd.
9.
Johannes, geboren op 10‑01‑1924 te Rotterdam, overleden op 29‑01‑1996 op 72-jarige leeftijd, begraven te Ridderkerk.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 15‑08‑1951.
10.
Willem, scheepsbouwer, geboren op 28‑02‑1930 te Rotterdam, overleden op 17‑07‑1991 te Middelburg op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 06‑06‑1951 te Rotterdam.

XVIII.73
Johannes Vermeer, jachtopziener, geboren op 28‑11‑1890 te Maasland, overleden op 23‑01‑1942 te 's-Gravenhage op 51-jarige leeftijd, zoon van Marinus Vermeer (zie XVII.59) en Bastiaantje Quak.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 20‑04‑1921 te Vlaardingen met Jacoba Smit, 28 jaar oud, geboren op 29‑01‑1893 te Vlaardingen, overleden op 22‑07‑1940 te Loosduinen op 47-jarige leeftijd, dochter van Jan Smit, bouwman, en Johanna Mosterd.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus, automonteur, geboren op 05‑02‑1922 te Loosduinen, overleden op 01‑07‑1989 te Rijswijk (ZH) op 67-jarige leeftijd.
2.
Bastiaantje Jacoba, geboren op 29‑11‑1929 te Loosduinen, overleden op 14‑02‑2002 te Dalfsen op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd op 48-jarige leeftijd op 13‑01‑1978 te Etten-Leur met Arie Koos Iwema, 61 jaar oud, geboren op 08‑03‑1916 te 's-Hertogenbosch, overleden op 07‑12‑2001 te Zwolle op 85-jarige leeftijd.

XVIII.76
Marinus Vermeer, geboren op 06‑03‑1894 te Maasland, overleden op 10‑05‑1924 te Hekendorp op 30-jarige leeftijd, zoon van Marinus Vermeer (zie XVII.59) en Bastiaantje Quak.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 21‑09‑1922 te Benschop met Willemijntje Brouwer, 27 jaar oud, geboren op 17‑03‑1895 te Benschop, dochter van Arie Brouwer en Neeltje Pieternella de Heer.
Uit dit huwelijk:
1.
Marinus, geboren op 09‑07‑1923 te Hekendorp, overleden op 05‑01‑2003 te IJsselstein op 79-jarige leeftijd.

XVIII.87
Willem Vermeer, geboren op 24‑12‑1905 te Maasland, zoon van Marinus Vermeer (zie XVII.59) en Bastiaantje Quak.
Gehuwd op 19-jarige leeftijd op 24‑06‑1925 te Maasland met Antje van der Lelij, 19 jaar oud, geboren op 13‑03‑1906 te Maasland, dochter van Arend van der Lelij en Johanna Stolk.
Uit dit huwelijk:
1.
Bastiaan, koetsier, opperman, geboren op 01‑09‑1928 te Rijswijk (ZH), overleden op 21‑08‑1987 te Rijswijk (ZH) op 58-jarige leeftijd.
2.
Johanna, geboren op 31‑12‑1930 te Loosduinen, overleden op 14‑06‑1934 te Monster op 3-jarige leeftijd.
3.
Willem, geboren op 20‑04‑1939 te Rijswijk (ZH), overleden op 07‑11‑2003 te Gouda op 64-jarige leeftijd.

XVIII.90
Johan Wilhelm Vermeer, tuinarbeider, geboren op 31‑07‑1912 te Maasland, zoon van Marinus Vermeer (zie XVII.59) en Hendrica van der Stok.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 07‑05‑1936 te Maasland met Elize van Weelie, 22 jaar oud, geboren op 26‑09‑1913 te Maasland, dochter van Gijsbert Frans van Weelie en Stijntje Schaap.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 05‑09‑1941 te Maasland, overleden op 13‑09‑1941 te Delft, 8 dagen oud, ook een akte opgemaakt in Maasland (akte 24).
2.
Maria, geboren op 06‑06‑1944 te Maasland, overleden op 24‑05‑2005 op 60-jarige leeftijd, begraven te Maasdijk.
Gehuwd.

XVIII.120
Willem Vermeer, stoker, technisch ambtenaar werktuigkundige, geboren op 14‑08‑1906 te Monster, overleden op 21‑01‑1988 te 's-Gravenhage op 81-jarige leeftijd, zoon van Johannis Cornelis Vermeer (zie XVII.78) en Gerritje Korteland.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 30‑07‑1930 te Loosduinen met Lydia van den Berg, 23 jaar oud, geboren op 06‑11‑1906 te 's-Gravenzande.
Uit dit huwelijk:
1.
Geertruida, geboren op 19‑01‑1931 te Loosduinen, overleden op 11‑06‑2002 op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 05‑09‑1957 te 's-Gravenhage met Wolfert Cornelis Jumelet, 30 jaar oud, 1e stuurman, loods, geboren op 06‑11‑1926, overleden op 25‑09‑1988 te Terneuzen op 61-jarige leeftijd.

XVIII.130
Cornelis Vermeer, schillenophaler, geboren op 25‑08‑1894 te Hof van Delft, geboren "Ver Meer", op 12-4-1920 gewijzigd in Vermeer, overleden op 25‑06‑1977 te Delft op 82-jarige leeftijd, zoon van Dirk Vermeer (zie XVII.80) en Jorina van der Boom.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 30‑01‑1920 te Delft met Hermina Adriana Vis, 18 jaar oud, geboren op 14‑02‑1901 te Delft, dochter van Pieter Johannes Vis en Johanna Hofman.
Uit dit huwelijk:
1.
Dirk Jorinus, geboren op 15‑02‑1920 te Delft, overleden op 17‑09‑1940 te Delft op 20-jarige leeftijd.
2.
Pieter Johannes, geboren op 16‑11‑1921 te Delft, overleden op 27‑07‑1998 te Delft op 76-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 01‑09‑1950 te Delft.

XVIII.134
Dirk Vermeer, blikbewerker, geboren op 15‑01‑1900 te Delft, overleden op 13‑05‑1962 te Delft op 62-jarige leeftijd, zoon van Dirk Vermeer (zie XVII.80) en Jorina van der Boom.
Gehuwd op 35-jarige leeftijd op 25‑09‑1935 te Schiedam met Maartje Zuidgeest, 22 jaar oud, geboren op 16‑01‑1913 te Schiedam, overleden op 06‑01‑1998 te Delft op 84-jarige leeftijd, dochter van Isaac Zuidgeest en Jacoba Hermina Helena Dröge.
Uit dit huwelijk:
1.
Cornelia Jorina, geboren op 22‑07‑1942 te Krommenie, overleden op 02‑09‑2008 te Tiel op 66-jarige leeftijd.
Gehuwd op 17-jarige leeftijd op 09‑06‑1960 met Ruud W... Hoogendam, overleden voor 2008.

XVIII.139
Jacob Vermeer, zaadhandelaar, geboren op 20‑12‑1891 te Maasland, overleden op 12‑05‑1961 te De Lier op 69-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas Vermeer (zie XVII.82) en Trijntje Boers.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 21‑05‑1915 te Maasland met Hendrika van Haren, 21 jaar oud, geboren op 10‑03‑1894 te Naaldwijk, overleden op 22‑11‑1920 te Naaldwijk op 26-jarige leeftijd, dochter van Nicolaas van Haren en Jacoba Slierendrecht.
Gehuwd (2) op 29-jarige leeftijd op 02‑12‑1921 te 's-Gravenzande met Wilhelmina Cornelia Moerkerk, 35 jaar oud, geboren op 01‑08‑1886 te 's-Gravenzande, overleden op 10‑03‑1985 te De Lier op 98-jarige leeftijd, dochter van Leendert Moerkerk en Pietje de Zoete.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Trijntje, geboren op 27‑02‑1916 te Maasland, overleden op 14‑07‑1999 te Delft op 83-jarige leeftijd, begraven te De Lier.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 05‑03‑1941 te De Lier met Cornelis Keijzer, 25 jaar oud, varkens- en vleeshandelaar, geboren op 26‑03‑1915, overleden op 16‑10‑1997 te Delft op 82-jarige leeftijd, begraven te De Lier.
2.
Nicolaas (zie XIX.99).
3.
Jacoba, geboren op 27‑12‑1919 te Maasland, overleden op 02‑09‑2004 te De Lier op 84-jarige leeftijd, begraven op 07‑09‑2004 te De Lier.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 01‑10‑1942 te De Lier met Pieter Willem Keijzer, 22 jaar oud, veehandelaar, geboren op 02‑03‑1920 te De Lier, overleden op 01‑11‑1990 te De Lier op 70-jarige leeftijd, zoon van Pieter Willem Keijzer en Helena Luijendijk.
Uit het tweede huwelijk:
4.
Pietje, geboren op 18‑02‑1923 te Naaldwijk, overleden op 14‑08‑2009 te De Lier op 86-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 25‑04‑1945 met Jan Hanemaaijer, 25 jaar oud, tuinder, geboren op 10‑01‑1920 te De Lier, overleden op 16‑01‑2011 te Maassluis op 91-jarige leeftijd, begraven te De Lier, zoon van Jan Hanemaaijer en Huibertina Maria Vreugdenhil.
5.
Wilhelmina Cornelia, geboren op 22‑02‑1924 te Naaldwijk, overleden op 16‑10‑2009 te De Lier op 85-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑05‑1950 met Matthijs Pieter (Theo) Hanemaaijer, 25 jaar oud, geboren op 12‑07‑1924 te Maasland, overleden op 06‑08‑1990 te De Lier op 66-jarige leeftijd, zoon van Jan Hanemaaijer en Huibertina Maria Vreugdenhil.
6.
Jacob, zaadhandelaar, geboren op 21‑12‑1926 te De Lier, overleden op 19‑07‑1976 te De Lier op 49-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 24‑11‑1953 te Monster met Jaapje Christina (Jo) Storm, 20 jaar oud, geboren op 04‑10‑1933 te Monster, overleden op 09‑04‑2016 te De Lier op 82-jarige leeftijd.

XVIII.142
Arie Vermeer, machinist poldergemaal, gemeenteraadslid Hekendorp (1940-1941), geboren op 11‑05‑1893 te Maasland, overleden op 17‑01‑1966 te Driebruggen op 72-jarige leeftijd, zoon van Nicolaas Vermeer (zie XVII.82) en Trijntje Boers.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 30‑01‑1920 te Hoek van Holland met Antje van Staalduinen, 25 jaar oud, geboren op 25‑04‑1894 te Naaldwijk, overleden op 28‑07‑1959 te Hekendorp op 65-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Willemijntje, geboren op 22‑01‑1923 te Hekendorp, overleden op 02‑03‑1959 te Utrecht op 36-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 28‑11‑1946 te Hekendorp.
2.
Nicolaas (zie XIX.110).

XVIII.144
Hazarinus Vermeer, veehouder in Maasland, geboren op 26‑12‑1894 te Maasland, overleden in 1972, zoon van Nicolaas Vermeer (zie XVII.82) en Trijntje Boers.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 17‑05‑1918 te Maasland met Janna Pieternella van der Vlugt, 22 jaar oud, geboren op 13‑04‑1896 te Maasland, overleden op 26‑11‑1987 te Maasland op 91-jarige leeftijd, dochter van Leendert Johannes van der Vlugt en Dirkje van Dien.
Uit dit huwelijk:
1.
Nicolaas, boerenknecht, geboren op 24‑03‑1928 te Maasland, overleden op 18‑09‑2018 te Maasland op 90-jarige leeftijd.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 09‑06‑1955 met Johanna (Annie) van der Windt, overleden voor 2018.

XVIII.155
Jan Vermeer, zaadhandelaar, geboren op 19‑09‑1904 te Maasland, overleden op 03‑05‑1977 te Maassluis op 72-jarige leeftijd, begraven te Maasland, zoon van Nicolaas Vermeer (zie XVII.82) en Trijntje Boers.
Gehuwd (1) op 25-jarige leeftijd op 23‑01‑1930 te Vlaardinger-Ambacht met Maria Adriana Schotte, 24 jaar oud, geboren op 15‑01‑1906 te Rotterdam, overleden op 28‑03‑1954 te Maasland op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) circa 1956 met Ariana van der Marel, geboren op 06‑09‑1906, overleden op 24‑01‑2000 te Maassluis op 93-jarige leeftijd, begraven te Maasland.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Maria Adriana, geboren op 03‑10‑1934 te Maasland, overleden op 01‑07‑1987 te Rotterdam op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑03‑1958 te Maasland.
2.
Nicolaas, handelaar in land- en tuinbouwartikelen, geboren op 02‑03‑1937 te Maasland, overleden op 17‑01‑1997 te Maasland op 59-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 18‑06‑1963 te Maassluis.
3.
Jacoba, geboren op 19‑01‑1940 te Maasland, overleden op 02‑05‑1982 te Maassluis op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 15‑03‑1963 te Maasland.
4.
Frederik, geboren op 13‑01‑1947 te Maasland, overleden op 26‑12‑1952 te Vlaardingen op 5-jarige leeftijd.

XVIII.170
Gerrit Vermeer, winkelier, stoffeerder, geboren op 18‑09‑1895 te Delft, overleden op 13‑11‑1959 te Nijkerk op 64-jarige leeftijd, zoon van Hendrik Vermeer (zie XVII.87) en Pietje Jacoba Tos.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 17‑11‑1922 te Maasland met Cornelia van der Lee, 24 jaar oud, geboren op 18‑09‑1898 te Maasland, overleden na 1959, dochter van Dirk van der Lee en Aafje Vreugdenhil.
Uit dit huwelijk:
1.
Pietje Jacoba, geboren op 02‑03‑1923 te De Lier, overleden op 22‑09‑2001 te Deventer op 78-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 15‑06‑1949 te Nijkerk met Cornelis van den Bosch, 24 jaar oud, geboren op 01‑09‑1924 te Nijkerk, overleden op 27‑04‑2001 te Deventer op 76-jarige leeftijd.
2.
Gerrit Cornelis, marinier, geboren op 04‑10‑1931 te De Lier, overleden op 18‑03‑2003 te Utrecht op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 22-jarige leeftijd op 21‑07‑1954.
Gehuwd (2) na 1955.
3.
Christina, verkoopster, geboren op 04‑08‑1935 te De Lier, overleden op 27‑03‑1973 te Nijkerk op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 25‑07‑1956 te Nijkerk.
4.
Hendrik, geboren op 09‑10‑1936 te De Lier, overleden op 23‑10‑1997 te Maasdijk op 61-jarige leeftijd.
Gehuwd met Map van Dijk, geboren circa 1941, overleden op 21‑01‑2014 te Maasdijk.

XVIII.200
Abraham Vermeer, tuinder, geboren op 02‑03‑1904 te Pijnacker, overleden op 29‑09‑1992 te Bergschenhoek op 88-jarige leeftijd, begraven op 02‑10‑1992 te Berkel en Rodenrijs, zoon van Benjamin Vermeer (zie XVII.105) en Anna Wilhelmina (Antje) Valstar.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 22‑02‑1928 te Berkel met Jannetje Verhoef, 22 jaar oud, geboren op 11‑09‑1905 te Zeist, overleden op 29‑04‑2004 te Berkel en Rodenrijs op 98-jarige leeftijd, dochter van Herman Verhoef en Woutertje Johanna van Wermeskerken.
Uit dit huwelijk:
1.
Benjamin, geboren op 04‑03‑1930 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 18‑05‑2004 te Amsterdam op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 14‑01‑1959 te Berkel en Rodenrijs.
2.
Petrus Johannes, geboren op 01‑05‑1940 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 08‑06‑1945 te Rotterdam op 5-jarige leeftijd, ook een akte opgemaakt te Berkel en Rodenrijs, akte 32.

XVIII.204
Cornelis Vermeer, tuinder te De Lier, Nieuwe tuinen 42, vanaf 1951 farmer in Grimsby, Ontario, Canada, geboren op 05‑11‑1906 te Pijnacker, overleden op 22‑05‑1991 te Grimsby, Canada op 84-jarige leeftijd, zoon van Benjamin Vermeer (zie XVII.105) en Anna Wilhelmina (Antje) Valstar.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 31‑07‑1929 te Berkel en Rodenrijs met Trinet Havenaar, 22 jaar oud, geboren op 11‑06‑1907 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 19‑06‑1983 te Grimsby, Ontario, Canada op 76-jarige leeftijd, dochter van Willem Havenaar en Sietje Cornelia van den Hoorn.
Uit dit huwelijk:
1.
Benjamin, geboren op 03‑09‑1935 te De Lier, overleden op 22‑02‑2007 te Grimsby, Ontario (Canada) op 71-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑06‑1959.
2.
Simon, geboren op 26‑04‑1941 te Delft, overleden op 15‑02‑1945 te Delft op 3-jarige leeftijd, ook akte opgemaakt in De Lier (akte 20).

XVIII.208
Simon Vermeer, tuinder, geboren op 06‑09‑1909 te Pijnacker, overleden op 01‑09‑1980 te Berkel op 70-jarige leeftijd, begraven op 04‑09‑1980 te Berkel, zoon van Benjamin Vermeer (zie XVII.105) en Anna Wilhelmina (Antje) Valstar.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 08‑04‑1936 te Berkel met Francina Olieman, 27 jaar oud, geboren op 23‑02‑1909 te Berkel en Rodenrijs, overleden op 25‑02‑1993 te Berkel en Rodenrijs op 84-jarige leeftijd, dochter van Jacob Nicolaas Olieman en Maria van der Wel.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria, geboren op 23‑01‑1942 te Berkel, overleden op 10‑12‑1945 te Noordwijk op 3-jarige leeftijd, ook een akte opgemaakt te Berkel en Rodenrijs, akte 53.

XVIII.218
Abraham Vermeer, controleur tuinbouwproducten, lid gemeenteraad, geboren op 17‑10‑1910 te Naaldwijk, overleden op 16‑12‑1978 te Naaldwijk op 68-jarige leeftijd, begraven op 20‑12‑1978 te Naaldwijk, zoon van Simon Vermeer (zie XVII.108) en Trijntje (Trijn) Valstar.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 31‑10‑1935 te De Lier met Pieternella Stolze, 25 jaar oud, geboren op 11‑03‑1910 te De Lier, overleden na 1997, dochter van Jan Stolze, tuinder te De Lier, en Pieternella van der Lugt.
Uit dit huwelijk:
1.
Abraham, geboren op 11‑05‑1941 te Naaldwijk, overleden op 02‑09‑1941 te Naaldwijk, 114 dagen oud.

XVIII.231
Fulps Vincentinus Vermeer, kantooremploié, geboren op 28‑07‑1923 te De Lier, overleden op 16‑09‑2007 te Delft op 84-jarige leeftijd, begraven te De Lier, zoon van Simon Vermeer (zie XVII.108) en Trijntje (Trijn) Valstar.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 23‑01‑1952 te Amsterdam.
Uit dit huwelijk:
1.
Otto Martin, geboren op 27‑01‑1955 te Delft, overleden op 14‑03‑1959 te Zwammerdam op 4-jarige leeftijd.

XVIII.252
Abraham Vermeer, tuinder Nieuwe Tuinen 44 te De Lier, geboren op 10‑05‑1918 te De Lier, overleden op 11‑03‑2001 te De Lier op 82-jarige leeftijd, begraven op 15‑03‑2001 te De Lier, zoon van Huibrecht (Huib) Vermeer (zie XVII.115) en Margaretha (Grie) Valstar.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 05‑08‑1942 te Naaldwijk met Klazina Kuijvenhoven, 23 jaar oud, geboren op 24‑12‑1918 te Naaldwijk, overleden op 06‑04‑2006 te De Lier op 87-jarige leeftijd, dochter van Vincentinus Johannes Kuijvenhoven en Klazina van der Wel.
Uit dit huwelijk:
1.
Klazina (Ineke), geboren op 26‑06‑1943 te De Lier, overleden op 26‑10‑2018 te De Lier op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 25‑02‑1965 te De Lier met Arie Pieter Boekestijn, 28 jaar oud, handelskweker, geboren op 09‑02‑1937 te De Lier, overleden in 2017 te De Lier, zoon van Jan Boekestijn en Hendrika Teune.
2.
Huibrecht, geboren op 10‑11‑1945 te De Lier, overleden op 14‑02‑1946 te Delft, 96 dagen oud, ook akte opgemaakt in De Lier (akte 9).

XVIII.261
Arie Vermeer, chauffeur, geboren op 09‑10‑1916 te 's-Gravenzande, overleden op 14‑03‑1995 te Delft op 78-jarige leeftijd, begraven te 's Gravenzande, zoon van Gerrit Vermeer (zie XVII.125) en Geertje van der Niet.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 25‑05‑1943 te 's-Gravenzande met Hillegonda van den Berg, 27 jaar oud, geboren op 31‑03‑1916 te 's-Gravenzande, dochter van Gerrit van den Berg en Lena Adriana de Visser.
Uit dit huwelijk:
1.
Leendert Adriaan, geboren op 17‑10‑1948 te 's-Gravenzande, overleden op 04‑07‑2001 te 's-Gravenzande op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 25‑09‑1974 te 's-Gravenzande.
2.
Hillegonda Mathilde, geboren op 15‑11‑1950 te 's-Gravenzande, overleden op 23‑02‑2007 te Leiderdorp op 56-jarige leeftijd, begraven op 28‑02‑2007 te 's Gravenzande, begraafplaats Beukenhage, donateur 1068 SGAV.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 12‑09‑1973 te De Lier, gescheiden in 1996.

XVIII.265
Gerrit Vermeer, bloemist, geboren op 26‑05‑1924 te 's-Gravenzande, overleden op 08‑01‑1999 te Welland, Ontario, Canada op 74-jarige leeftijd, zoon van Gerrit Vermeer (zie XVII.125) en Geertje van der Niet.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑04‑1948 te Naaldwijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Irene, geboren circa 1956 te St-Thomas, Ontario, Canada, overleden dec 1993 te Welland, Ontario, Canada.

XVIII.291
Arie Vermeer, groentenkoopman, schipper, mesthandelaar, geboren op 26‑03‑1897 te 's-Gravenzande, de oudste, overleden op 21‑08‑1958 te Leiden op 61-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Vermeer (zie XVII.149) en Elisabeth Albertina de Vos.
Gehuwd (1) op 24-jarige leeftijd op 31‑03‑1921 te Hillegersberg met Neeltje Koster, 22 jaar oud, geboren op 01‑02‑1899 te Hillegersberg, overleden op 20‑07‑1951 te Schiedam op 52-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Koster, boerenarbeider, en Saartje van Slingerlandt.
Gehuwd (2) op 55-jarige leeftijd op 10‑04‑1952 te Schiedam, zij was weduwe van ... van der Geest met Anna Catharina Scharp, 49 jaar oud, geboren op 10‑12‑1902 te Rotterdam, dochter van Jan Hermanus Godelief Scharp, koopvaardijmatroos, en Anna Spelde.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Jacoba Elisabeth, geboren op 08‑08‑1927 te Hillegersberg, overleden op 05‑07‑1998 te Rotterdam op 70-jarige leeftijd.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 02‑06‑1954 te Rotterdam met Bastiaan van Zanten, 28 jaar oud, geboren op 02‑12‑1925 te Rotterdam, overleden op 17‑07‑1989 te Spijkenisse op 63-jarige leeftijd.
2.
Cornelis, geboren op 24‑11‑1929 te Hillegersberg, overleden op 15‑06‑2003 te Rotterdam op 73-jarige leeftijd.
Gehuwd (1) op 23-jarige leeftijd op 25‑02‑1953 te Rotterdam, gescheiden op 28‑09‑1953 te Rotterdam.
Gehuwd (2) op 26-jarige leeftijd op 28‑03‑1956 te Rotterdam met Wilhelmina Breetveld, 20 jaar oud, geboren op 03‑11‑1935 te Rotterdam, overleden op 11‑05‑2000 te Capelle aan den IJssel op 64-jarige leeftijd.

XVIII.296
Karel Leendert Vermeer, melkschipper, fabrieksarbeider, geboren op 02‑12‑1899 te Schiedam, overleden op 05‑12‑1967 te Rotterdam op 68-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Vermeer (zie XVII.149) en Elisabeth Albertina de Vos.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 27‑10‑1926 te Hillegersberg met Sophia Wilhelmina Koster, 29 jaar oud, geboren op 21‑11‑1896 te Hillegersberg, overleden op 09‑08‑1987 te Rotterdam op 90-jarige leeftijd, dochter van Cornelis Koster, boerenarbeider, en Saartje van Slingerlandt.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacobus, kantoorbediende, geboren op 01‑12‑1928 te Hillegersberg, overleden op 14‑01‑1992 te Capelle aan den IJssel op 63-jarige leeftijd, gecremeerd op 17‑01‑1992 te Rotterdam.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 28‑01‑1953 te Rotterdam met Elisabeth Cornelia Wilhelmina van Steenwijk, 17 jaar oud, geboren op 07‑09‑1935 te Rotterdam, overleden op 22‑12‑1996 te Nederlek (Lekkerkerk) op 61-jarige leeftijd, begraven te Capelle aan den IJssel.

XVIII.306
Arie (de jongste) Vermeer, tuinder, geboren op 30‑05‑1911 te Schiedam, overleden op 16‑02‑1980 te Schiedam op 68-jarige leeftijd, zoon van Jacobus Vermeer (zie XVII.149) en Elisabeth Albertina de Vos.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 14‑04‑1939 te Brouwershaven met Willemina van Wouwe, 22 jaar oud, geboren op 22‑02‑1917 te Brouwershaven.
Uit dit huwelijk:
1.
Willem, geboren op 24‑03‑1949 te Schiedam, overleden op 06‑04‑1968 te Schiedam op 19-jarige leeftijd.

XVIII.316
Arie Vermeer, tuinarbeider, geboren op 25‑12‑1900 te 's-Gravenzande, overleden op 04‑07‑1965 te Naaldwijk op 64-jarige leeftijd, zoon van Johannes Vermeer (zie XVII.151) en Catharina van der Wel.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑01‑1924 te Naaldwijk met Arendje van den Ende, 21 jaar oud, geboren op 16‑03‑1902 te 's-Gravenzande, overleden op 17‑08‑1994 te Maasdijk op 92-jarige leeftijd, begraven te Maasdijk, dochter van Thomas van den Ende en Aaltje Tuk.
Uit dit huwelijk:
1.
Catharina, geboren op 14‑01‑1924 te Naaldwijk, overleden op 14‑12‑1991 te Rotterdam op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 17‑03‑1954 te Rotterdam.
2.
Aaltje, geboren op 26‑04‑1927 te Naaldwijk, overleden op 21‑08‑1980 te 's-Gravenzande op 53-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 20‑01‑1950 te Naaldwijk.
3.
Magdalena, geboren op 30‑06‑1933 te Naaldwijk, overleden op 08‑08‑2008 te 's-Gravenzande op 75-jarige leeftijd.
Gehuwd.
4.
Elizabeth, geboren op 24‑04‑1934 te Naaldwijk, overleden op 30‑04‑1934 te Naaldwijk, 6 dagen oud.
5.
Arie Nicolaas Johannes, geboren op 19‑09‑1937 te Naaldwijk, overleden op 31‑10‑2009 te Maasdijk op 72-jarige leeftijd.
Gehuwd.
6.
Leendert Adrianus, geboren op 03‑09‑1938 te Naaldwijk, overleden op 30‑09‑1938 te Naaldwijk, 27 dagen oud.
7.
Leendert Thomas, geboren op 21‑06‑1941 te Naaldwijk, overleden op 26‑01‑2003 te Delft op 61-jarige leeftijd, begraven op 31‑01‑2003 te Hoek van Holland.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 02‑09‑1964 te Rotterdam.

XVIII.324
Arie Vermeer, tuinarbeider, geboren op 06‑11‑1918 te De Lier, zoon van Hendrik Vermeer (zie XVII.161) en Hermina Langenberg.
Gehuwd.
Uit dit huwelijk:
1.
Marianne, geboren op 05‑10‑1961 te Delft, overleden op 23‑09‑1996 te Delft op 34-jarige leeftijd.

XVIII.331
Marinus Vermeer, visser, grondwerker, uitvoerder wegenbouw, geboren op 08‑01‑1899 te Scheveningen, overleden op 06‑12‑1981 te Rotterdam op 82-jarige leeftijd, zoon van Willem Vermeer (zie XVII.168) en Chieltje Kuiper.
Gehuwd (1) op 19-jarige leeftijd op 09‑10‑1918 te 's-Gravenhage met Antje Buijs, 18 jaar oud, geboren op 22‑10‑1899 te 's-Gravenhage, overleden op 16‑03‑1937 te 's-Gravenhage op 37-jarige leeftijd.
Gehuwd (2) op 49-jarige leeftijd op 04‑08‑1948 te 's-Gravenhage, gescheiden na 26 jaar op 06‑02‑1975 te 's Gravenhage van Pieternella Johanna Smits, geboren op 28‑04‑1907 te Vianen.
Uit het eerste huwelijk:
1.
Gijsbert, geboren op 24‑02‑1922 te Scheveningen, overleden op 26‑10‑2001 te Rotterdam op 79-jarige leeftijd.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 31‑08‑1954 te Rotterdam met Jannetje Roskam, 38 jaar oud, geboren op 27‑06‑1916 te Rockanje, overleden op 15‑07‑1979 te Rotterdam op 63-jarige leeftijd.

XVIII.338
Johannes Vermeer, grondwerker, geboren op 08‑10‑1906 te Scheveningen, overleden op 09‑08‑1950 te 's-Gravenhage op 43-jarige leeftijd, zoon van Willem Vermeer (zie XVII.168) en Chieltje Kuiper.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 18‑07‑1928 te 's-Gravenhage met Johanna Clasina van Dijk, 23 jaar oud, geboren op 01‑03‑1905 te Delft.
Uit dit huwelijk:
1.
Hermina Johanna, geboren op 12‑10‑1928 te Scheveningen, overleden op 02‑11‑1959 te 's-Gravenhage op 31-jarige leeftijd.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 10‑02‑1954 te 's-Gravenhage, gescheiden na 4 jaar op 25‑11‑1958 te 's Gravenhage.
2.
Johanna Clasina, geboren op 20‑04‑1945 te 's-Gravenhage, overleden op 19‑10‑1987 te 's-Gravenhage op 42-jarige leeftijd.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 30‑06‑1965 te 's-Gravenhage.

XVIII.353
Johannes Vermeer, arbeider, stoker op de grote vaart, verwarmingsmonteur, opperman, geboren op 12‑11‑1907 te Scheveningen, overleden op 30‑06‑1980 te 's-Gravenhage op 72-jarige leeftijd, zoon van Benjamin Vermeer (zie XVII.171) en Pieternella Spaans.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 27‑09‑1932 te 's-Gravenhage met Cornelia Jol, 21 jaar oud, geboren op 02‑04‑1911 te Scheveningen, overleden op 26‑01‑1982 te Scheveningen op 70-jarige leeftijd, dochter van Gerrit Zier Jol en Wilhelmina Bron.
Uit dit huwelijk:
1.
Pieternella, geboren op 30‑04‑1933 te 's-Gravenhage, overleden op 22‑12‑1978 te Scheveningen op 45-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20‑04‑1955 te 's-Gravenhage.
2.
Johannes, geboren op 28‑03‑1938 te Scheveningen, overleden op 31‑05‑1939 te 's-Gravenhage op 1-jarige leeftijd.
3.
Cornelia, geboren op 04‑06‑1939 te 's-Gravenhage, overleden op 03‑06‑2014 te 's-Gravenhage op 74-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 26‑04‑1963 te 's-Gravenhage.
4.
Benjamin Johannes, geboren op 14‑10‑1940 te Scheveningen, overleden op 01‑10‑2008 te Scheveningen op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 13‑12‑1963 te 's-Gravenhage.

XVIII.356
Arend Vermeer, opperman, steigermaker, matroos, kwartiermeester, geboren op 10‑08‑1910 te Scheveningen, overleden op 13‑12‑1970 te Scheveningen op 60-jarige leeftijd, zoon van Benjamin Vermeer (zie XVII.171) en Pieternella Spaans.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 03‑07‑1935 te 's-Gravenhage met Neeltje Beekhuizen, 20 jaar oud, geboren op 08‑10‑1914 te Scheveningen, overleden op 29‑11‑2002 te Scheveningen op 88-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Neeltje, geboren op 01‑06‑1936 te Scheveningen, overleden op 21‑03‑1985 te Leiden op 48-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 05‑09‑1958 te 's-Gravenhage.
2.
Arend, geboren op 30‑08‑1946 te 's-Gravenhage, overleden op 08‑09‑1946 te 's-Gravenhage, 9 dagen oud.
3.
Arendina Marijke (Ina), geboren op 09‑12‑1947 te 's-Gravenhage, overleden op 24‑05‑2000 te Rozenburg op 52-jarige leeftijd.
Gehuwd op 18-jarige leeftijd op 25‑11‑1966 te 's-Gravenhage.

XVIII.364
Pieter Vermeer, geboren op 05‑02‑1922 te Scheveningen, overleden op 20‑07‑2000 te 's-Gravenhage op 78-jarige leeftijd, zoon van Benjamin Vermeer (zie XVII.171) en Pieternella Spaans.
Gehuwd op 32-jarige leeftijd op 14‑03‑1954 te 's-Gravenhage.
Uit dit huwelijk:
1.
Sonja Carolina, geboren op 07‑09‑1956 te 's-Gravenhage, overleden op 05‑09‑2000 te 's-Gravenhage op 43-jarige leeftijd.
Gehuwd.

XVIII.370
Pieter Vermeer, landbouwersknecht, gemeentewerkman, tuinman, geboren op 22‑08‑1915 te 's-Gravenhage, overleden op 09‑05‑1990 te Voorburg op 74-jarige leeftijd, zoon van Pieter Vermeer (zie XVII.176) en Adriana Johanna Hogervorst.
Gehuwd op 24-jarige leeftijd op 06‑12‑1939 te 's-Gravenhage met Arnoldina Bakker, 30 jaar oud, geboren op 05‑11‑1909 te Delfzijl.
Uit dit huwelijk:
1.
Gerrit Cornelis, geboren op 15‑03‑1942 te 's-Gravenhage, overleden op 18‑06‑1942 te 's-Gravenhage, 95 dagen oud.

XVIII.372
Arend Vermeer, geboren op 25‑01‑1917 te 's-Gravenhage, zoon van Pieter Vermeer (zie XVII.176) en Adriana Johanna Hogervorst.
Gehuwd voor 1950 met Aleida Theodora van Baal, geboren op 20‑12‑1918 te Elst.
Uit dit huwelijk:
1.
Theodorus Antonius Bernardus, geboren op 18‑09‑1950 te Valburg, overleden op 19‑04‑1951 te Valburg, 213 dagen oud.

XVIII.376
Martinus Adrianus Vermeer, tuinarbeider, geboren op 22‑01‑1927 te Maassluis, overleden op 02‑02‑2014 te 's-Gravenzande op 87-jarige leeftijd, zoon van Martinus Adrianus Vermeer (zie XVII.195) en Maria Arendje Voogt.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 02‑02‑1949 met Hadewij Gerritje van der Marel, 22 jaar oud, geboren op 21‑10‑1926 te 's-Gravenzande, overleden op 16‑04‑2018 te Delft op 91-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Maria Arendje, geboren op 02‑04‑1951 te 's-Gravenzande, overleden op 26‑12‑1998 te Naaldwijk op 47-jarige leeftijd, begraven op 31‑12‑1998 te Maasdijk.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 21‑12‑1972 te 's-Gravenzande.

XIX.1
Cornelis Vermeer, geboren op 17‑03‑1886 te Schipluiden, geboren als Cornelis van der Meer, overleden op 11‑02‑1954 te Naaldwijk op 67-jarige leeftijd, overleden te Maasdijk, zoon van Jan Vermeer (zie XVIII.1) en Johanna van Leeuwen.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 16‑11‑1912 te Naaldwijk met Katharina Bruggeling, 22 jaar oud, geboren op 01‑08‑1890 te De Lier, overleden op 09‑05‑1971 te Maasdijk op 80-jarige leeftijd, dochter van Adrianus Bruggeling en Petronella Francina Maria Zwaanswijk.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan Adrianus, geboren op 09‑04‑1913 te Schipluiden, overleden op 21‑06‑1913 te Schipluiden, 73 dagen oud.
2.
Petronella Johanna, geboren op 14‑09‑1914 te Schipluiden, overleden op 19‑09‑2011 op 97-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 09‑05‑1936 te Naaldwijk met Jacobus van Rij, 25 jaar oud, schilder, geboren op 08‑07‑1910 te Naaldwijk, zoon van Cornelis van Rij en Antje van der Meer.
3.
Johanna, geboren op 17‑07‑1916 te Schipluiden, overleden voor 2005.
Gehuwd op 20-jarige leeftijd op 08‑05‑1937 te Naaldwijk met Petrus Johannes Noordam, 26 jaar oud, tuinder, geboren op 25‑06‑1910 te Loosduinen, overleden op 02‑10‑2005 te Maasdijk op 95-jarige leeftijd, zoon van Abraham Noordam en Engelina de Bruin.
4.
Adrianus, geboren op 01‑03‑1918 te Schipluiden.
5.
Janna, geboren op 02‑01‑1920 te Maasdijk (Naaldwijk), overleden op 25‑09‑1976 op 56-jarige leeftijd.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 10‑11‑1941 te Naaldwijk met Gijsbert de Haas, 20 jaar oud, geboren op 21‑04‑1921 te Maassluis, overleden op 21‑11‑2004 te Maassluis op 83-jarige leeftijd.
6.
Hubrecht, geboren op 16‑06‑1921 te Maasdijk (Naaldwijk), overleden op 05‑09‑1992 op 71-jarige leeftijd, begraven te Maasdijk.
Gehuwd op 26-jarige leeftijd op 22‑01‑1948 te Naaldwijk met Annie Bravenboer, 24 jaar oud, geboren op 11‑08‑1923, overleden op 09‑07‑1998 op 74-jarige leeftijd, begraven te Maasdijk.
7.
Leendert, geboren op 28‑05‑1924 te Maasdijk (Naaldwijk), overleden op 12‑11‑2013 te Maasdijk op 89-jarige leeftijd.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 24‑06‑1952 te Naaldwijk met Pleuntje Vellekoop, 27 jaar oud, geboren op 11‑12‑1924 te Naaldwijk, overleden op 28‑01‑2017 te Westland op 92-jarige leeftijd.
8.
Cornelia, geboren op 31‑07‑1925 te Maasdijk (Naaldwijk), overleden op 11‑03‑2018 te 's-Gravenhage op 92-jarige leeftijd.
Gehuwd met Bart van Beek, geboren circa 1925, overleden voor 2018.
9.
Klaas, geboren op 09‑09‑1926 te 's-Gravenhage, overleden op 12‑01‑1927 te Maasdijk (Naaldwijk), 125 dagen oud.
10.
Evert Cornelis (ook Ernst Cornelis), militair, geboren op 09‑09‑1926 te 's-Gravenhage, overleden op 07‑05‑1995 te Naaldwijk op 68-jarige leeftijd.
Gehuwd op 23-jarige leeftijd op 11‑05‑1950 te Salatiga (Indonesia) met Moes Masmoeah, geboren circa 1920, overleden op 07‑08‑2000 te Naaldwijk, 80 jaar.
11.
Catharina, geboren op 18‑03‑1929 te Maasdijk (Naaldwijk), overleden op 17‑02‑1997 te Naaldwijk op 67-jarige leeftijd.
Gehuwd op 22-jarige leeftijd op 14‑08‑1951 te Naaldwijk.
12.
Nicolaas, tuinarbeider, geboren op 30‑08‑1930 te Maasdijk (Naaldwijk), overleden op 18‑02‑1979 op 48-jarige leeftijd, begraven te Maasdijk.
Gehuwd op 25-jarige leeftijd op 11‑10‑1955 te Monster.
13.
Cornelis, geboren op 20‑01‑1934 te Maasdijk (Naaldwijk), overleden op 12‑01‑1995 te Maasdijk (Naaldwijk) op 60-jarige leeftijd.
Gehuwd.

XIX.5
Leendert Vermeer, geboren op 18‑03‑1890 te Schipluiden, zoon van Jan Vermeer (zie XVIII.1) en Johanna van Leeuwen.
Gehuwd op 27-jarige leeftijd op 23‑03‑1917 te Voorschoten met Maria Adriana Beukenholdt, 23 jaar oud, geboren op 19‑09‑1893 te Voorschoten, dochter van Herman Hendrik Beukenholdt en Trijntje Waasdorp.
Uit dit huwelijk:
1.
Johanna, geboren op 09‑12‑1917 te Schipluiden.

XIX.12
Cornelis Vermeer, motorschipper, geboren op 18‑03‑1903 te Schipluiden, zoon van Cornelis Vermeer (zie XVIII.5) en Cornelia Hendrika Kooijman.
Gehuwd op 28-jarige leeftijd op 08‑05‑1931 te Schipluiden met Johanna Margaretha van Leeuwen, 22 jaar oud, geboren op 13‑03‑1909 te Schipluiden, overleden op 22‑03‑1963 te Delft op 54-jarige leeftijd, woont te Schipluiden, dochter van Jan van Leeuwen en Hendrica Burger.
Uit dit huwelijk:
1.
Jan, geboren op 30‑09‑1937 te Schipluiden, overleden op 08‑05‑2006 op 68-jarige leeftijd, begraven te Schipluiden.

XIX.46
Johan Vermeer, geboren op 12‑02‑1910 te Maasland, overleden op 26‑09‑1997 te Delft op 87-jarige leeftijd, begraven te Maassluis, zoon van Jacob Vermeer (zie XVIII.68) en Elisabeth Noltee.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 20‑04‑1939 te Maassluis met Jacomientje Breur, 22 jaar oud, geboren op 14‑11‑1916 te Vlaardingen, overleden op 01‑06‑1998 te Maassluis op 81-jarige leeftijd, begraven te Maassluis, dochter van Cornelis Breur en Maartje Soldaat.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob Cornelis, geboren op 05‑03‑1940 te Maassluis, overleden op 20‑03‑1943 te Maassluis op 3-jarige leeftijd.

XIX.99
Nicolaas Vermeer, vertegenwoordiger, zaadhandelaar, concierge, geboren op 08‑01‑1918 te Maasland, overleden op 24‑10‑1987 te 's-Gravenzande op 69-jarige leeftijd, zoon van Jacob Vermeer (zie XVIII.139) en Hendrika van Haren.
Gehuwd op 21-jarige leeftijd op 20‑10‑1939 te 's-Gravenzande met Jannetje van der Burg, 21 jaar oud, geboren op 11‑06‑1918 te 's-Gravenzande, overleden op 29‑11‑2008 te 's-Gravenzande op 90-jarige leeftijd.
Uit dit huwelijk:
1.
Jacob, geboren op 13‑07‑1942 te 's-Gravenzande, overleden op 26‑03‑2007 te 's-Gravenzande op 64-jarige leeftijd.
Gehuwd op 30-jarige leeftijd op 22‑09‑1972 te 's-Gravenhage.

XIX.110
Nicolaas Vermeer, machinist poldergemaal, bouwvakker, geboren op 23‑02‑1929 te Hekendorp, overleden op 27‑12‑1993 te Leiden op 64-jarige leeftijd, zoon van Arie Vermeer (zie XVIII.142) en Antje van Staalduinen.
Gehuwd op 29-jarige leeftijd op 11‑09‑1958 te Waarder.
Uit dit huwelijk:
1.
Arie, geboren op 20‑01‑1960 te Hekendorp, gem Gouda, overleden op 28‑10‑1965 te Driebruggen op 5-jarige leeftijd.


Homepage | E-mail